Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Program Erasmus+: očekávaný rozpočet na rok 2019 v hodnotě 3 miliard eur je určen na podporu rozvoje mladých Evropanů a k vytvoření sítě evropských univerzit

Brusel 24. října 2018

Finanční prostředky programu Erasmus+ vzrostou v roce 2019 oproti roku 2018 o 10 %, tj. o 300 milionů eur.

Právě dnes Komise zveřejnila výzvu k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ na rok 2019. Z očekávaného rozpočtu ve výši 3 miliard eur půjde 30 milionů eur na vytvoření sítě evropských univerzit. Jde o novou iniciativu, kterou vedoucí představitelé Evropské unie schválili vloni v listopadu na sociálním summitu v Göteborgu. Je součástí snahy vytvořit do roku 2025 Evropský prostor vzdělávání.

Evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics k tomu uvedl: „Již za jeden rok můžeme vidět, jak se Evropské komisi daří plnit závazek, který členským státům dala: vytvořit evropský prostor vzdělávání do roku 2025. Usilujeme o to, aby se Evropa stala prostorem, kde hranice jednotlivých zemí nepředstavují překážku pro studium, rozvoj vzdělávání obecně a výzkum a nestojí v cestě dosahování excelence, rozvoji inovací a inkluzivnosti ve vzdělávání. Evropské univerzity mají skutečný potenciál přeměnit prostředí terciárního vzdělávání v Evropě. Jsem hrdý na to, že jim prostřednictvím programu Erasmus+ můžeme poskytnout významnou podporu i motivaci.

Výzva k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ v roce 2019

O prostředky z programu Erasmus+ se v roce 2019 může ucházet jakýkoli veřejnoprávní či soukromý subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, sportu a práce s mládeží. Zájem mohou vyjádřit i skupiny mladých lidí, které se věnují práci s mládeží, ale netvoří mládežnickou organizaci.

Spolu s výzvou k předkládání návrhů dnes Komise zveřejnila také příručku k programu Erasmus+, a to ve všech úředních jazycích EU. Ta obsahuje podrobné informace o všech příležitostech, které program studentům, vyučujícím, školitelům a dalším zájemcům nabízí v roce 2019.

30 milionů eur na síť evropských univerzit

Součástí snah o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 je návrh Komise na zřízení sítě evropských univerzit v EU.

Komise v roce 2019 zahájí v rámci výzvy k předkládání návrhů pilotní program na podporu šesti aliancí evropských univerzit, z nichž každá bude složena nejméně ze tří vysokoškolských institucí ze tří zemí. Jejich cílem bude propagovat posílení evropské identity, podporovat excelenci a zvyšovat konkurenceschopnost evropských vysokoškolských institucí. Zájemci musí předložit žádost o grant u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast do 28. února 2019. Alianci pak budou muset vytvořit v období od 1. září do 1. prosince téhož roku.

Druhá pilotní výzva by měla být vyhlášena příští rok a plánovaná iniciativa by měla být plně realizována v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU od roku 2021. Cílem je vytvořit do roku 2024 celkem 20 aliancí evropských univerzit.


Souvislosti:

Na sociálním summitu v Göteborgu v listopadu 2017 uvedli vedoucí představitelé EU svou vizi Evropy, která plně využívá svého potenciálu v oblasti vzdělání a kultury k vytvoření odolné pracovní síly, sociální spravedlnosti, aktivního občanství a pocitu evropské sounáležitosti ve vší její rozmanitosti.

Toho by se mělo dosáhnout podporou zřízení sítě evropských univerzit, která umožní spolupráci nové generace Evropanů, kteří jsou schopni pracovat v různých evropských a světových kulturních prostředích, různých jazycích a napříč hranicemi, odvětvími a akademickými obory.


Další informace

Výzva k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+

Příručka k programu Erasmus+

Program Erasmus+

* [aktualizováno 24.10.2018 v 18:27]

Investice do vzdělávání a dovedností, včetně programu Erasmus+, prostřednictvím aliance mezi EU a Afrikou

IP/18/6170

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar