Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

„Еразъм+“: прогнозен бюджет от 3 милиарда евро за инвестиране в младите европейци и за създаване на „европейски университети“ през 2019 г.

Брюксел, 24 октомври 2018 r.

Очаква се наличните средства за „Еразъм+“ за 2019 г. да се увеличат спрямо 2018 г. с 300 милиона евро, или 10 %.

Комисията публикува днес своята покана за представяне на предложения по програмата „Еразъм+“ за 2019 г. 30 милиона евро от прогнозния бюджет за следващата година, който възлиза на 3 милиарда евро, са заделени за конкретни „европейски университети“. Това е нова инициатива, която лидерите на Европейския съюз подкрепиха на социалната среща на върха в Гьотеборг, проведена през ноември миналата година. Тя е част от стремежа към създаване на Европейско пространство за образование до 2025 г.

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, заяви: „Една година по-късно Европейската комисия изпълнява поетия пред държавите членки ангажимент за изграждане на Европейско пространство за образование до 2025 г. Работим за това Европа да е място, на което ученето, образованието и провеждането на научни изследвания да не бъдат възпрепятствани от граници. Място, на което да няма пречки пред високите постижения, новаторството и приобщаването в образованието. Инициативата за „европейски университети“ разполага с истински потенциал за преобразяване на висшето образование в Европа и аз се гордея с това, че чрез програмата „Еразъм+“ ѝ даваме силен тласък“.

Поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2019 г.

Всички публични или частни органи, които извършват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране в рамките на поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм +“ за 2019 г. Освен това за финансиране могат да кандидатстват групи от млади хора, които работят с младежи, но не представляват младежка организация.

Заедно с поканата за представяне на предложения Комисията публикува днес и ръководството за програма „Еразъм+“ на всички официални езици на ЕС. Това ръководство предоставя на кандидатите подробна информация за всички налични възможности по програма „Еразъм+“ за 2019 г. за студенти, служители, стажанти, преподаватели и др.

30 милиона евро за инициативата за „европейски университети“

Като част от установяването до 2025 г. на Европейско пространство за образование Комисията предложи в Европейския съюз да се създадат „европейски университети“.

В рамките на поканата за представяне на предложения за 2019 г. Комисията ще стартира пилотна програма, която ще подпомогне шест обединения на „европейски университети“, всяко от които съставено от поне 3 висши учебни заведения от 3 държави, за да насърчи укрепването на европейската идентичност, като същевременно стимулира върховите постижения и помага за повишаване на конкурентоспособността на европейските висши учебни заведения. До 28 февруари 2019 г. кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за обединения, чиято дейност ще започне между 1 септември и 1 декември същата година.

Втора пилотна покана трябва да последва през следващата година, като се предвижда инициативата да се разгърне изцяло в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС, считано от 2021 г. Целта е до 2024 г. да се изградят около двадесет „европейски университета“.


Контекст

На социалната среща на върха в Гьотеборг през ноември 2017 г. лидерите на Европейския съюз очертаха визия за Европа, целяща използване на пълния потенциал на образованието и културата за създаване на устойчива работна сила, социална справедливост, активна гражданска позиция и възможност европейската идентичност да бъде почувствана в цялото си многообразие.

Подкрепата за създаването на „европейски университети“ ще допринесе за постигането на тази цел, като събере ново поколение европейци, които са способни да си сътрудничат и да работят в рамките на различни европейски и световни култури, на различни езици и в различни държави, сектори и научни дисциплини.


За повече информация

Покана за представяне на предложения по програма „Еразъм+“

Ръководство за програмата „Еразъм+“

„Еразъм+“

*[последна актуализация: 24.10.2018 г., 18:27 ч.]

Инвестиране в образование и умения, включително „Еразъм+“, посредством нашия „Алианс Африка — Европа“

IP/18/6170

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar