Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Среща на върха ЕС—Република Корея: развиване на едно стабилно партньорство

Брюксел, 19 октомври 2018 r.

На 19 октомври в Брюксел се проведе Деветата среща на върха между ЕС и Република Корея. На нея беше отбелязана 55-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между ЕС и Република Корея и бяха положени основите за допълнително укрепване на двустранните връзки.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и председателят на Европейския съвет Доналд Туск представляваха Европейския съюз на срещата на върха. Република Корея беше представлявана от своя президент Мун Дже-ин. В срещата участваха също върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини, комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом и няколко министри от Република Корея.

„През 2011 г. ЕС договори първото си споразумение за свободна търговия с азиатска държава. Тази държава беше Република Корея“, заяви председателят Жан-Клод Юнкер. „Това споразумение носи ползи за нашите граждани и предприятия, но ако искаме търговските ни отношения да достигнат пълния си потенциал, необходимо е споразумението да се прилага правилно. Паралелно с това трябва да продължим да се борим срещу схващането, че протекционизмът защитава, да продължим да инвестираме в многостранния подход и да продължим да си сътрудничим по-активно в сферата на устойчивото развитие и изпълнението на Парижкото споразумение относно климата. Вярвам, че през идните години отношенията ни ще бъдат още по-динамични, а връзките ни — още по-здрави, отколкото в момента.“

Председателят Юнкер, председателят Туск и президентът Мун поеха ангажимент да развиват стратегическото партньорство между ЕС и Република Корея, като това развиване ще става в три конкретни направления: засилено споразумение за партньорство и сътрудничество; амбициозно споразумение за свободна търговия; рамково споразумение за участие в операции на ЕС за управление на кризи. Срещата на върха предостави възможност за обмисляне на допълнителни сфери на сътрудничество по линия на стратегическото партньорство.

По време на дискусиите бяха обсъдени ситуацията на Корейския полуостров, световното положение и търговските отношения. Също така на срещата на върха Европейската комисия и Република Корея парафираха хоризонтално споразумение в областта на въздухоплаването и подписаха съвместно изявление, в което поеха ангажимент за тясно сътрудничество в борбата с незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов.

 

Съвместни действия за преодоляване на световните предизвикателства

ЕС и Корея са свързани от общите ценности на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава. Техните лидери потвърдиха силния си ангажимент към многостранния подход и основания на правила международен ред както в политически, така и в икономически план, и подкрепиха действия в световен мащаб във връзка с изменението на климата и околната среда. ЕС и Корея ще продължат да насърчават свободната и справедлива търговия, основана на правила, модернизирането на многостранната търговска система, основана на СТО, и запазването на международното сътрудничество в борбата с протекционизма.

Лидерите обсъдиха редица наболели теми в световен план, сред които най-вече перспективите за траен мир и сигурност на Корейски полуостров без ядрени оръжия и намирането на всеобхватно решение по дипломатически път при пълно спазване на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН. ЕС подкрепя усилията и дипломатическите инициативи на Република Корея, особено трите междукорейски срещи на върха, срещата на върха между САЩ и КНДР и изпълнението на взетите на тях решения. ЕС смята, че развиването на междукорейските отношения, премахването на ядреното оръжие на Корейския полуостров и установяването на мир на него са от жизненоважно значение за мира и сигурността не само в Източна Азия, но и в целия свят. В този контекст ЕС подчерта изискването към Корейската народнодемократична република (КНДР) изцяло, доказуемо и необратимо да унищожи всичките си ядрени и други оръжия за масово унищожение и балистични ракети и свързаните с тях програми и съоръжения.

ЕС и Република Корея повториха ангажимента си за поддържане на тясна координация по въпросите на външната политика и сигурността. В сферата на управлението на кризи ЕС и Република Корея ще продължат доброто си сътрудничество по линия на Рамковото споразумение за участие между ЕС и Република Корея, по силата на което Република Корея редовно допринася за военноморската операция на ЕС за борба с пиратството край бреговете на Африканския рог EUNAVFOR Atalanta. Освен това те обсъдиха и се договориха да си сътрудничат по-тясно в прилагането на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и в постигането на целите за устойчиво развитие, ще засилят двустранния стратегически диалог по въпроси на международното развитие и ще насърчават съвместното сътрудничество в сфери и трети държави от взаимен интерес, по-специално в Азия и Африка.

 

Разширяване на програмата на двустранните отношения, за да може да има по-големи ползи за гражданите

Лидерите припомниха, че Споразумението за свободна търговия между ЕС и Република Корея представлява икономически успех, увеличил богатството и на двете договарящи се страни. ЕС е 3-ият по големина търговски партньор на Корея, а Корея е 8-ият по големина търговски партньор на ЕС. Годишната търговия със стоки между ЕС и Корея понастоящем възлиза на около 100 милиарда евро. С оглед на това лидерите обмениха идеи какво да направят, за да се гарантира, че гражданите и предприятията на двете договарящи се страни могат да се възползват пълноценно от споразумението. ЕС изтъкна няколко важни въпроса: например осигуряването на пълно изпълнение на дългосрочните обвързващи трудови ангажименти по силата на главата за търговията и устойчивото развитие, отварянето на корейския пазар за говеждо месо от всички държави — членки на ЕС, и пълното изпълнение на ангажиментите в сферата на правата върху интелектуалната собственост, включително защитата на новите географски указания.

На срещата на върха комисарят на ЕС за околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела и корейският министър на океаните и рибарството Ким Йонг-Чун подписаха съвместно изявление, в което поеха ангажимент за тясно сътрудничество в борбата с незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов. Република Корея е четвъртата държава, с която ЕС подписва подобно съвместно изявление като част от усилията си за борба с най-сериозните заплахи пред устойчивия риболов и биологичното разнообразие на световните океани, които имат опустошителни последици от екологично и социално-икономическо естество. Новото партньорство, което е в съответствие с целите на Стратегията на ЕС за управление на океаните, ще помогне за обмена на информация за подозрителни случаи на незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов, за по-голяма проследяемост на рибните продукти и за насърчаване на устойчивия риболов чрез образоване и обучаване.

Отличен напредък беше постигнат в сферата на транспорта с парафирането от Европейската комисия и Република Корея на хоризонтално споразумение в областта на въздухоплаването във връзка с някои аспекти на въздухоплавателните услуги. Чрез споразумението ще се възстанови правната сигурност за всичките 22 двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги, които Република Корея е сключила с държавите — членки на ЕС, тъй като тези споразумения ще бъдат приведени в съответствие със законодателството на ЕС. Броят на лицата, пътуващи директно между Република Корея и ЕС, е нараснал средно с 10,1 % през последните пет години, достигайки 3,4 милиона пътници през 2017 г. Понастоящем директни пътнически полети има между 10 държави — членки на ЕС, и Република Корея. Хоризонталното споразумение в областта на въздухоплаването отразява развитието на пазара на въздухоплавателни услуги между ЕС и Република Корея и следва да служи като катализатор за нарастване на потоците. Повече информация може да бъде намерена онлайн.

Лидерите подчертаха също така ангажимента си за изпълнението на Парижкото споразумение относно климата. За преобразуването на този политически ангажимент в конкретни проекти ЕС създаде платформа за обмен на най-добри практики в областта на климата и за подпомагане на изпълнението на схемата на корейското правителство за търговия с емисии, за да могат да бъдат постигнати целите на Парижкото споразумение. Също така по линия на Инструмента на ЕС за партньорство се оказва финансова подкрепа за обмен на културни дейци и хора на изкуството както от ЕС, така и от Корея, за икономическо сътрудничество между предприятията и за насърчаване на научните изследвания и обучението по теми, свързани с ЕС, в Корея, допринасяйки за цялостното развиване на отношенията.

 

За повече информация

Уебсайт за срещата на върха между ЕС и Република Корея

Информационен документ за отношенията между ЕС и Република Корея

Уебсайт на делегацията на Европейския съюз в Република Корея

Подкрепа за стратегическото партньорство между ЕС и Република Корея по линия на Инструмента за партньорство

IP/18/6146

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar