Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

ЕС и Сингапур изграждат по-тесни икономически и политически връзки

Брюксел, 19 октомври 2018 r.

Европейският съюз и Сингапур подписаха днес три споразумения, с които засилват политическите, търговските и инвестиционните отношения помежду си. Взети заедно, тези споразумения бележат важна стъпка за увеличаване на присъствието на ЕС в един бързо разрастващ се важен регион.

Споразуменията, подписани днес, са Търговското споразумение между ЕС и Сингапур, Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур и Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Подписването на споразуменията между ЕС и Сингапур представлява още един ясен знак от единомислещи партньори, които се ангажират със защитата и насърчаването на международна система, основана на правила и многостранно сътрудничество. Търговското споразумение ще разкрие нови възможности за европейските производители, работници, селскостопански производители и потребители, по подобие на вече постигнатото от сегашната Комисия с други единомислещи партньори по света, като в същото време нашата колективна решимост за справяне с глобалните предизвикателства ще бъде засилена чрез политически диалог.“

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини добави: „Европейският съюз развива партньорство със Сингапур не само заради разрастващите се икономически връзки между нас, но и защото Сингапур е ключов фактор в региона и извън него. Споразумението за партньорство и сътрудничество ще ни даде възможност да укрепим вече полаганите съвместни усилия в различни области — от борбата с изменението на климата до справянето с организираната престъпност. Днешната значителна стъпка напред в двустранните ни отношения ще има положително въздействие върху нашите граждани и за регионите извън нашите граници.“ 

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом допълни: „Споразуменията със Сингапур — нашия най-голям търговски партньор в региона — са пореден особено важен момент за ЕС. Бидейки първите подобни споразумения между ЕС и страна — членка на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия, те ще разкрият огромни нови възможности за нашите износители. Подобно на всички споразумения, договорени от нас неотдавна, те не се изчерпват с икономически съображения и демонстрират твърд ангажимент за утвърждаване на правата на човека и трудовите права и за опазване на околната среда. В този труден период на световната сцена ние се нуждаем от силни съюзници като Сингапур, за да утвърждаваме основаната на правила световна търговска система.“

В рамките на групата държави от АСЕАН Сингапур е най-големият партньор на ЕС, като двустранната търговия със стоки е на стойност 53,3 милиарда евро (данни за 2017 г.), а с услуги — на стойност 44,4 милиарда евро (данни за 2016 г.). В Сингапур са установени над 10 000 предприятия от ЕС, които използват страната, за да обслужват целия тихоокеански регион. Сингапур е също така най-предпочитаното място за европейски инвестиции в Азия, като през последните години обемът на двустранните инвестиции нараства с бързи темпове, достигайки 256 милиарда евро през 2016 г.

С търговското споразумение със Сингапур ще се премахнат почти всички оставащи мита за някои продукти от ЕС, ще се опростят митническите процедури и ще се установят високи стандарти и правила. С него се опростява търговията със стоки, като например електроника, хранителни и фармацевтични продукти, и в същото време се стимулира „зеленият“ растеж. Споразумението отваря пазара за услуги като далекосъобщенията, екологичните услуги и инженерството. Освен това то включва всеобхватна глава за търговията и устойчивото развитие, като се въвеждат най-високите възможни стандарти в областта на труда, безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителите и се укрепват съвместните действия в областта на устойчивото развитие и изменението на климата.

Споразумението за защита на инвестициите включва всички аспекти на новия подход на ЕС към защитата на инвестициите и механизмите за неговото прилагане. То ще осигури високо равнище на защита на инвестициите, като в същото време се гарантират правата на ЕС и Сингапур да регулират и преследват цели на обществената политика, като например защитата на общественото здраве, безопасността и опазването на околната среда.

Търговските и инвестиционните споразумения представляват първия градивен елемент за постигане на бъдещо междурегионално споразумение между ЕС и АСЕАН.

Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество, подписано от върховния представител и заместник-председател Федерика Могерини и нейния колега, министъра на външните работи на Сингапур, Вивиан Балакришнан, ще позволи на ЕС и Сингапур да укрепят политическото, икономическото и секторното сътрудничество в широк кръг от области, включващи околната среда, изменението на климата, енергетиката, образованието и културата, заетостта и социалните въпроси, науката и технологията, транспорта и борбата с тероризма и организираната престъпност. То ще подобри сътрудничеството за справяне със световни предизвикателства, където Сингапур и ЕС играят все по-важна роля, и ще спомогне за предприемането на по-последователни действия за тяхното преодоляване. По силата на това споразумение се създава Съвместен комитет, чиято цел е да гарантира ефективното действие и прилагане на Споразумението.

Споразумението за партньорство и сътрудничество със Сингапур е четвъртото такова споразумение, подписано с държава от АСЕАН, след споразуменията с Индонезия, Филипините и Виетнам. То ще замени действащата правна уредба — Споразумението за сътрудничество от 1980 г. между Европейската икономическа общност и държавите — членки на АСЕАН.

Следващи стъпки

Търговското и инвестиционното споразумение ще бъдат изпратени на Европейския парламент за одобрение. Търговското споразумение може да влезе в сила преди края на настоящия мандат на Европейската комисия през 2019 г., докато Споразумението за защита на инвестициите ще бъде предмет на ратифициране на равнище държави членки. Споразумението за партньорство и сътрудничество трябва да бъде ратифицирано от държавите — членки на ЕС, и представено пред Европейския парламент, преди да влезе официално в сила. 

За повече информация:

Делегация на Европейския съюз в Сингапур

Търговското и инвестиционното споразумение между ЕС и Сингапур

Мисия на Европейския съюз към АСЕАН

Информационен документ за отношенията ЕС—АСЕАН

IP/18/6139

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar