Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Vrh ASEM: Evropa in Azija – globalni partnerici za globalne izzive

Bruselj, 19. oktobra 2018

V Bruslju je 18. in 19. oktobra potekal 12. vrh ASEM (azijsko-evropsko srečanje), ki so se ga udeležili predstavniki 51 držav ter institucij EU in azijskih institucij. Voditelji so pod naslovom „Globalni partnerici za globalne izzive“ obravnavali nekatera najbolj pereča globalna vprašanja.

Evropsko unijo sta na vrhu zastopala predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Na vrh so bili povabljeni tudi voditelji držav ali vlad 28 držav članic EU, Švice in Norveške, 21 voditeljev držav ali vlad iz azijskih držav in generalni sekretar Zveze držav jugovzhodne Azije (ASEAN), udeležila pa sta se ga tudi visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednica Evropske komisije Federica Mogherini in podpredsednik Evropske komisije, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, Jyrki Katainen.

„Naši odnosi z Azijo so že zelo razgibani, kot kažejo številni sporazumi o trgovini in sodelovanju, zdaj pa jim želimo dati nov zagon,“ je danes zjutraj na plenarnem zasedanju vrha povedal predsednik Komisije Jean-Claude Juncker. „Globalne izzive lahko rešujemo samo z multilateralnim pristopom. Zato ponovno poudarjam našo zavezanost podpori multilateralnim organizacijam pri vseh njihovih prizadevanjih, vključno z Združenimi narodi in Svetovno trgovinsko organizacijo, ki jo moramo skupaj reformirati, da bodo njeni predpisi bolje ustrezali novim razmeram. S skupnim ukrepanjem bomo lahko ohranili naš planet […], prispevali k reševanju konfliktov, izkoreninjenju revščine, zmanjšanju neenakosti, […], boljšemu upravljanju migracijskih tokov ter razvoju proste in pravične trgovine.“

Celotna izjava predsednika Junckerja s plenarnega zasedanja vrha ASEM je na voljo na spletu.

„Skupni dogovori Evrope in Azije niso pomembni le za navedeni celini, temveč za ves svet. Skupaj predstavljamo 55 % svetovne trgovine, 60 % svetovnega prebivalstva, 65 % svetovnega gospodarstva in 75 % svetovnega turizma. Skupaj imamo resnično globalno moč,“ je na novinarski konferenci na vrhu dejala visoka predstavnica Evropske unije in podpredsednica Komisije Federica Mogherini. „Rezultat tega dvodnevnega vrha je okrepljeno globalno partnerstvo med Evropo in Azijo. Svojo globalno moč smo prenesli v konkretne politične pobude, med drugim na področjih regionalne in mednarodne varnosti, vprašanj zunanje politike, ukrepanja v zvezi s podnebnimi spremembami, proste in pravične trgovine ter digitalne agende. Skupaj lahko dosežemo resnične spremembe za svet.“

Izjava visoke predstavnice Evropske unije in podpredsednice Komisije Federice Mogherini z novinarske konference je na voljo na spletu.

Objavljena je bila tudi izjava predsedstva, ki zajema številna področja, o katerih se je razpravljalo, osredotoča pa se na tri stebre ASEM, in sicer na politični, gospodarski in finančni ter socialni in kulturni steber.

 

Trajnostna povezljivost med Evropo in Azijo

Predsednik Juncker je v svojem govoru na plenarnem zasedanju vrha poudaril pomen naložb v bolj trajnostno povezljivost med Evropsko unijo in Azijo. Evropska unija je ta teden sprejela novo strategijo za povezovanje Evrope in Azije, ki temelji na septembrskem predlogu Evropske komisije in visoke predstavnice. Cilj EU je, da z osrednjo temo finančne, okoljske in družbene trajnosti v pristopu EU k povezljivosti razvija trajnostna omrežja povezljivosti v digitalni, prometni, energetski in človeški razsežnosti ter da okrepi partnerstva na dvostranski, regionalni in mednarodni ravni, zlasti da se zagotovita pristop, ki temelji na pravilih, in interoperabilnost standardov.

Da bi Evropska komisija prispevala h krepitvi povezljivosti med Evropo in Azijo ter pokazala velik potencial medsebojnih odnosov, je ta teden vzpostavila portal trajnostne povezanosti ASEM, ki oblikovalcem politik, raziskovalcem, podjetjem in drugim deležnikom ponuja obilico podatkov o političnih, gospodarskih in družbenih odnosih med celinama. Celotno sporočilo za medije in informativni pregled sta na voljo na spletu. Hkrati z vrhom v Belgiji potekajo številni dogodki, namenjeni povezovanju Evropejcev in Azijcev, kot so kulturni festival ASEM, vrh mladih voditeljev, poslovni forum, državljanski forum za civilno družbo, delavski forum in srečanje parlamentarnega partnerstva.

 

Krepitev dvostranskih vezi med EU in Azijo

Evropska unija je ob robu vrha ASEM podpisala številne dvostranske sporazume za poglobitev in razširitev odnosov s Singapurjem in Vietnamom.

Predsednik Juncker, predsednik Tusk, avstrijski kancler Sebastian Kurz in predsednik vlade Singapurja Lee Hsien Long so podpisali sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem. V navzočnosti voditeljev sta visoka predstavnica Evropske unije in podpredsednica Komisije Federica Mogherini in minister za zunanje zadeve Singapurja Vivian Balakrishnan podpisala okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem, komisarka za trgovino Cecilia Malmström in minister za komunikacije in informacije ter trgovinske odnose Singapurja S. Iswaran pa sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem. Ti sporazumi so pomemben korak naprej k bolj celovitim in vzajemno koristnim odnosom med EU in Singapurjem, odpirajo nove možnosti za evropske proizvajalce, kmete, ponudnike storitev in naložbe ter krepijo politično in sektorsko sodelovanje z bolj formalnimi in intenzivnimi izmenjavami, na primer na področju okolja, podnebnih sprememb in boja proti terorizmu. Več informacij je na voljo v posebnem sporočilu za medije in na spletnem mestu.

Evropska unija prav tako krepi odnose z Vietnamom. Evropska komisija je na začetku tega tedna sprejela trgovinski sporazum in naložbeni sporazum med EU in Vietnamom, s čimer je utrta pot za njun podpis in sklenitev. Trgovinski sporazum bo odpravil skoraj vse tarife na blago, s katerim trgujeta pogodbenici. Sporazum vključuje tudi močno, pravno zavezujočo zavezo k trajnostnemu razvoju, vključno s spoštovanjem človekovih pravic in pravic delavcev, varstvom okolja in bojem proti podnebnim spremembam, pri čemer se izrecno sklicuje na Pariški sporazum. EU in Vietnam sta danes podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov. Sporazum bo prispeval k boljšemu upravljanju gozdov, obravnavanju nezakonite sečnje in spodbujanju trgovine s preverjenimi, zakonito pridobljenimi lesnimi proizvodi iz Vietnama v EU ter na druge trge. Poleg različnih socialnih, gospodarskih in okoljskih koristi, povezanih z boljšim upravljanjem gozdarskega sektorja v Vietnamu, bo izdajanje dovoljenj poenostavilo poslovanje za trgovce z lesom. Več informacij je na voljo na spletu.

 

Srečanje voditeljev EU-ASEAN

Po vrhu ASEM je potekalo srečanje voditeljev Evropske unije in ASEAN. Evropsko unijo so zastopali predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, predsednik Evropskega sveta Donald Tusk ter visoka predstavnica Evropske unije in podpredsednica Komisije Federica Mogherini, Zvezo držav jugovzhodne Azije pa predsednik vlade Singapurja Lee Hsien Loong kot predstavnik države, ki predseduje zvezi ASEAN v letu 2018, predsednik vlade Tajske Prayut Chan-o-cha kot predstavnik države, ki bo predsedovala zvezi v letu 2019, in generalni sekretar ASEAN Lim Jock Hoi.

„Partnerstvo EU z ASEAN temelji na skupnih interesih na številnih področjih. Imamo skupne vrednote – v Evropski uniji in v ustanovni listini zveze ASEAN –, ki jih moramo spoštovati vsi,“ je ob začetku srečanja voditeljev izjavil predsednik Komisije Jean-Claude Juncker. „Številni sporazumi, ki smo jih pravkar podpisali s Singapurjem, so dokaz našega intenzivnega sodelovanja. Upam, da jim bo sledilo še veliko tovrstnih sporazumov z državami ASEAN ter sčasoma tudi medregijski sporazum.“

Voditelji so na srečanju poleg vprašanj v zvezi s trgovino, povezljivostjo in prometom obravnavali tudi globalne izzive v zvezi z mirom in varnostjo, vključno s podnebnimi spremembami, neširjenjem orožja, skupnim celovitim načrtom ukrepanja – jedrskim dogovorom z Iranom, bojem proti terorizmu, pomorsko varnostjo in migracijami. Dogovorili so se o okrepitvi odnosov med EU in ASEAN, zlasti z namenom reševanja globalnih izzivov in sodelovanja za okrepitev na pravilih temelječega mednarodnega reda in multilateralizma. Informativni pregled odnosov med EU in ASEAN je na voljo na spletu.

 

Več informacij

Spletno mesto 12. vrha ASEM

12. vrh ASEM: izjava predsedstva

Govor predsednika Komisije Jeana-Clauda Junckerja s plenarnega zasedanja 12. vrha ASEM

Izjava visoke predstavnice Evropske unije in podpredsednice Komisije Federice Mogherini z novinarske konference po 12. vrhu ASEM

Informativni pregled ASEM

Brošura ASEM

Povezovanje Evrope in Azije – informativni pregled strategije EU

Okrepljena strategija EU za povezovanje Evrope in Azije

MEMO z razlago pristopa EU k povezovanju Evrope in Azije

Sklepi Sveta o povezovanju Evrope in Azije – temeljni gradniki strategije EU

Sporočilo za medije: EU in Singapur krepita gospodarske in politične vezi

Spletno mesto o sporazumu o prosti trgovini in sporazumu o zaščiti naložb med EU in Singapurjem

Sporočilo za medije: Komisija predstavlja spletno orodje za merjenje povezanosti Evrope in Azije

Izjava predsednika Komisije Jeana-Clauda Junckerja ob začetku srečanja voditeljev EU-ASEAN

Informativni pregled odnosov med EU in ASEAN

 

 

 

 

 

IP/18/6136

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar