Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Samit ASEM: Európa a Ázia: globálni partneri pre globálne výzvy

Brusel 19. október 2018

18. – 19. októbra sa v Bruseli konal 12. samit ASEM (stretnutie Ázia – Európa), na ktorom sa stretlo 51 krajín spolu s predstaviteľmi inštitúcií EÚ a Ázie. Na stretnutí pod názvom „Globálni partneri pre globálne výzvy“ sa lídri zaoberali viacerými pálčivými témami, ktoré trápia svet.

Európsku úniu na samite zastupovali predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskej rady Donald Tusk. Pozvané boli aj hlavy alebo predsedovia vlád 28 členských štátov EÚ, Švajčiarska a Nórska spolu s 21 hlavami štátov alebo vlád ázijských krajín, ako aj generálnym tajomníkom združenia ASEAN (Združenie národov juhovýchodnej Ázie). Na samite sa zúčastnila vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Európskej komisie Federica Mogheriniová a podpredseda Európskej komisie pre zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen.

„Chceme našim vzťahom s Áziou, ktoré už sú veľmi dynamické – ako to ilustrujú početné uzavreté dohody o obchode a spolupráci, dodať nový impulz“, povedal dnes ráno predseda Jean-Claude Juncker na plenárnom zasadnutí samitu. „Iba multilaterálny prístup nám umožní čeliť globálnym výzvam. Preto opätovne zdôrazňujem náš záväzok podporovať všetky snahy multilaterálnych organizácií, vrátane Organizácie Spojených národov a Svetovej obchodnej organizácie – Svetovej obchodnej organizácie, ktorú musíme reformovať spoločne, aby jej pravidlá lepšie zodpovedali novým skutočnostiam. Vďaka spoločnému postupu dokážeme zachovať našu planétu [...], prispieť k riešeniu konfliktov, odstrániť chudobu, znížiť nerovnosti, [...] a lepšie riadiť migračné toky a rozvíjať voľný a spravodlivý obchod.“

Celé vyjadrenie predsedu Junckera na plenárnom zasadnutí samitu ASEM je k dispozícii online.

„Dohody medzi Európou a Áziou majú význam nielen pre nás, ale pre celý svet. Spolu predstavujeme 55 % svetového obchodu, 60 % svetovej populácie, 65 % svetového hospodárstva a 75 % svetového cestovného ruchu; spoločne máme v celosvetovom meradle skutočnú váhu,“ uviedla vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová na tlačovej konferencii samitu. „Výsledkom tohto dvojdňového samitu je posilnené globálne partnerstvo medzi Európou a Áziou. Umožnil nám premeniť našu celosvetovú váhu na konkrétne politické iniciatívy – týkajúce sa napríklad regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti, otázok zahraničnej politiky, opatrení v oblasti zmeny klímy, voľného a spravodlivého obchodu, ako aj digitálnej agendy. Spoločne môžeme skutočne zmeniť svet.“

Prepis vyjadrení vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie Mogheriniovej z tlačovej konferencie je k dispozícii online.

Predseda samitu vo svojom vyhlásení obsiahol široké spektrum oblastí a osobitne sa zameral na tri piliere ASEM-u – politický, hospodársko-finančný a sociálno-kultúrny.

 

Udržateľná prepojenosť medzi Európou a Áziou

Predseda Juncker vo svojom prejave na plenárnom zasadnutí samitu zdôraznil, aké dôležité je investovať do zlepšenia udržateľnosti prepojenia medzi Európskou úniou a Áziou. Európska únia tento týždeň prijala novú stratégiu prepojenia Európy a Ázie, ktorá vychádza z návrhu Európskej komisie a vysokej predstaviteľky predloženého v septembri. Cieľom EÚ, ktorá svoj prístup k prepojenosti zakladá na udržateľnosti financií, životného prostredia a životnej úrovne, je udržateľne prepojiť digitálne, dopravné, energetické a ľudské siete a posilniť partnerstvá na bilaterálnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, a to najmä preto, aby sa postupovalo na základe pravidiel a zosúladili normy.

Ako príspevok k zlepšeniu prepojenia medzi Európou a Áziou a dôkaz o obrovskom potenciáli ich vzájomného vzťahu tento týždeň Európska komisia uviedla do prevádzky Portál ASEM o udržateľných prepojeniach, ktorý ponúka tvorcom politík, výskumným pracovníkom, podnikateľom a ďalším zainteresovaným osobám široké spektrum údajov o politických, hospodárskych a spoločenských vzťahoch medzi týmito dvomi kontinentmi. Celá tlačová správa a informačný prehľad sú k dispozícii online. Popri samite sa v Belgicku uskutočňuje niekoľko spoločných euro-ázijských podujatí, napríklad kultúrny festival ASEM, samit mladých lídrov, podnikateľské fórum, občianske fórum zamerané na občiansku spoločnosť, fórum práce a schôdza parlamentného partnerstva.

 

Posilnenie bilaterálnych väzieb medzi EÚ a Áziou

Na sprievodných podujatiach samitu ASEM podpísala Európska únia viacero dvojstranných dohôd o prehĺbení vzťahov so Singapurom a rozšírení vzťahov s Vietnamom.

Predsedovia Juncker a Tusk spolu s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom podpísali s premiérom Singapuru Leeom Hsienom Loongom európsko-singapurskú dohodu o voľnom obchode. V prítomnosti týchto troch lídrov podpísali vysoká predstaviteľka EÚ/podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová a minister zahraničných vecí Singapuru Vivian Balakrishnan európsko-singapurskú rámcovú dohodu o partnerstve a spolupráci a komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová podpísala so singapurským ministrom komunikácií, informácií a obchodných vzťahov pánom S. Iswaranom dohodu o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom. Tieto dohody predstavujú významný posun smerom k nadviazaniu všestranného a vzájomne prospešného vzťahu medzi EÚ a Singapurom, keďže vďaka nim získajú európski výrobcovia, poľnohospodári, poskytovatelia služieb a investori nové príležitosti. Zároveň sa sformalizujú a zintenzívnia výmeny informácií napríklad v oblasti životného prostredia, zmeny klímy a boja proti terorizmu, čo povedie k upevneniu politickej a sektorovej spolupráce. Ďalšie informácie sú k dispozícii v príslušnej tlačovej správe a na príslušnom webovom sídle.

Európska únia posúva na novú úroveň aj vzťahy s Vietnamom. Začiatkom tohto týždňa Európska komisia prijala obchodné a investičné dohody medzi EÚ a Vietnamom, čím pripravila pôdu pre ich podpis a uzatvorenie. Obchodná dohoda zruší prakticky všetky clá na tovar, s ktorým sa obchoduje medzi týmito dvomi stranami. V jej rámci sa strany pevne právne zaviazali k udržateľnému rozvoju, dodržiavaniu ľudských a pracovných práv, ochrane životného prostredia a boju proti zmene klímy s osobitným odkazom na Parížsku dohodu. Dnes EÚ a Vietnam podpísali dohodu o dobrovoľnom partnerstve v oblasti vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v lesnom hospodárstve. Dohoda pomôže zlepšiť správu lesov, potlačiť nezákonnú ťažbu dreva a podporiť vývoz overených produktov z legálneho dreva z Vietnamu do EÚ a na iné trhy. Okrem rôznych sociálnych hospodárskych a environmentálnych výhod, ktoré prinesie zlepšenie lesného hospodárstva vo Vietname sa vďaka udeľovaniu licencií uľahčí podnikanie obchodníkom s drevom. Ďalšie informácie sú k dispozícii online.

 

Stretnutie vedúcich predstaviteľov EÚ a ASEAN

Po samite ASEM sa konalo stretnutie lídrov Európskej únie so zástupcami združenia ASEAN. Európsku úniu zastupovali predseda Komisie Jean-Claude Juncker a predseda Donald Tusk spolu s vysokou predstaviteľkou EÚ/podpredsedníčkou Komisie Federicou Mogheriniovou, zatiaľ čo Združenie národov juhovýchodnej Ázie zastupoval predseda singapurskej vlády Lee Hsien Loong, ktorého krajina predsedá ASEAN-u v roku 2018, thajský predseda vlády Prayut Chan-o-cha, ktorého krajina mu bude predsedať v roku 2019, a generálny tajomník združenia ASEAN Lim Jock Hoi.

„Partnerstvo EÚ s ASEAN-om je založené na spoločných záujmoch v mnohých oblastiach. Zdieľame spoločné hodnoty – v Európskej únii a v zakladateľskej Charte ASEAN – ktoré musíme všetci rešpektovať“, povedal predseda Juncker počas otvorenia zasadnutia vedúcich predstaviteľov. „Dôkazom našej intenzívnej spolupráce je počet dohôd so Singapurom, ktoré sme práve podpísali. Dúfam, že tieto budú prvými z dlhej série takýchto dohôd s krajinami združenia ASEAN a v konečnom dôsledku sa pretavia do medziregionálnej dohody.“

Na stretnutí lídrov sa popri záležitostiach týkajúcich sa obchodu, prepojenosti a dopravy vedúci predstavitelia zaoberali aj globálnymi problémami v oblasti mieru a bezpečnosti vrátane zmeny klímy a zákazu šírenia jadrových zbraní, spoločným komplexným akčným plánom, t. j. nukleárnou dohodou s Iránom, bojom proti terorizmu, námornou bezpečnosťou a migráciou. Dohodli sa na posilnení vzťahu medzi EÚ a ASEAN-om, najmä s cieľom riešiť globálne problémy a spolupracovať na upevnení medzinárodného poriadku založeného na pravidlách a multilateralizme. Informačný prehľad vzťahov medzi EÚ a ASEAN-om je dostupný online.

 

Ďalšie informácie

12. samit ASEM – webové sídlo

12. samit ASEM: Vyhlásenie predsedníctva

Vystúpenie predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera na plenárnom zasadnutí 12. samitu ASEM

Vyjadrenia vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie Mogheriniovej na tlačovej konferencii po 12. samite ASEM

Informačný prehľad ASEM-u

Brožúra o ASEM-e

Prepojenie Európy a Ázie – informačný prehľad stratégie EÚ

EÚ rozširuje svoju stratégiu na prepájanie Európy a Ázie

Vysvetlenie prístupu Európskej únie k prepájaniu Európy a Ázie

Závery Rady o prepájaní Európy a Ázie – základné piliere stratégie EÚ

Tlačová správa: EÚ a Singapur budujú užšie ekonomické a politické vzťahy

Webové sídlo zamerané na dohody o voľnom obchode a ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom

Tlačová správa: Komisia sprístupnila online nástroj na meranie miery prepojenia Európy s Áziou

Vystúpenie predsedu Jeana-Clauda Junckera na úvod stretnutia lídrov EÚ-ASEAN

Informačný prehľad vzťahov medzi EÚ a združením ASEAN

 

 

 

 

 

IP/18/6136

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar