Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Szczyt ASEM: Europa i Azja – globalni partnerzy wobec globalnych wyzwań

Bruksela, 19 października 2018 r.

12. szczyt ASEM (dialogu Azja-Europa) odbył się w dniach 18-19 października w Brukseli. Uczestniczyło w nim 51 krajów, a także instytucje UE i Azji. W ramach tematu przewodniego „Globalni partnerzy wobec globalnych wyzwań” przywódcy dyskutowali o najbardziej naglących wyzwaniach stojących przed światem.

Na szczycie Unię Europejską reprezentowali Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, i Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. Zaproszono również szefów państw lub rządów 28 państw członkowskich UE, Szwajcarii i Norwegii, a także 21 szefów państw lub rządów z krajów azjatyckich oraz Sekretarza Generalnego ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej). W szczycie wzięli ponadto udział Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Federica Mogherini, a także wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen.

Chociaż nasze relacje z Azją są już teraz bardzo dynamiczne – o czym świadczą liczne zawarte umowy o handlu i współpracy – chcemy im nadać nową dynamikę, powiedział przewodniczący Jean-Claude Juncker podczas sesji plenarnej szczytu dzisiaj rano. Tylko podejście wielostronne umożliwi nam stawienie czoła globalnym wyzwaniom. Dlatego też podkreślam nasze zobowiązanie do wspierania organizacji wielostronnych we wszelkich podejmowanych przez nie wysiłkach, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Handlu. Jeżeli chodzi o tę ostatnią organizację, musimy ją wspólnie zreformować, aby jej zasady lepiej odpowiadały nowym realiom. To właśnie wspólne działania umożliwią nam ochronę naszej planety […], rozwiązywanie konfliktów, wyeliminowanie ubóstwa, zmniejszenie nierówności […], lepsze zarządzanie przepływami migracyjnymi oraz rozwój wolnego i sprawiedliwego handlu.

Pełną wypowiedź przewodniczącego Junckera wygłoszoną podczas sesji plenarnej szczytu ASEM można znaleźć na stronie internetowej.

Dzisiejsze uzgodnienia pomiędzy Europą i Azją mają znaczenie nie tylko dla nas, ale także dla całego świata. Nasze dwa bloki reprezentują w sumie 55 proc. handlu, 60 proc. ludności, 65 proc. gospodarki i 75 proc. turystyki całego świata; razem stanowimy rzeczywistą globalną potęgę, stwierdziła wysoka przedstawiciel i wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini podczas konferencji prasowej z okazji szczytu. Ten dwudniowy szczyt zacieśnił globalne partnerstwo między Europą a Azją. Pozwolił nam przekuć naszą światową pozycję w konkretne inicjatywy polityczne dotyczące m.in. bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego, kwestii polityki zagranicznej, działań w zakresie zmiany klimatu, wolnego i uczciwego handlu, a także agendy cyfrowej. Razem możemy wdrożyć realne zmiany w skali globalnej.

Uwagi wysokiej przedstawiciel i wiceprzewodniczącej Komisji Federici Mogherini wygłoszone podczas konferencji prasowej można znaleźć na stronie internetowej.

Wydano także oświadczenie przewodniczącego szczytu, w którym omówił on szeroki zakres dyskutowanych kwestii, skupiając się na trzech filarach ASEM: politycznym, gospodarczym i finansowym oraz społecznym i kulturalnym.

 

Sieć połączeń między Europą a Azją służąca celom zrównoważonego rozwoju

W swoim przemówieniu na sesji plenarnej szczytu przewodniczący Juncker podkreślił znaczenie inwestycji w sieć połączeń między Unią Europejską a Azją, które wspierałyby w większym stopniu zrównoważony rozwój. W tym tygodniu Unia Europejska przyjęła nową strategię na rzecz połączeń między Europą i Azją, bazującą na wrześniowym wniosku Komisji Europejskiej i wysokiej przedstawiciel. Podejście UE do sieci połączeń cechują dążenie do stabilność finansowania, zrównoważenie środowiskowe i zrównoważony rozwój społeczny. W tym kontekście stawia ona sobie za cel rozwój zrównoważonych sieci połączeń cyfrowych, transportowych, energetycznych i międzyludzkich, a także wzmacnianie partnerstw na szczeblu bilateralnym, regionalnym i międzynarodowym, w szczególności w celu zapewnienia podejścia opartego na zasadach i interoperacyjności norm.

Komisja Europejska uruchomiła w tym tygodniu Portal na rzecz połączeń z ASEM służących zrównoważonemu rozwojowi, który stanowi jej wkład w poprawę sieć połączeń euroazjatyckich i pokazuje ogromny potencjał tej relacji. Decydenci polityczni, badacze, przedsiębiorstwa i inne zainteresowane strony mogą tam znaleźć wiele danych na temat stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych między naszymi dwoma kontynentami. Pełny komunikat prasowy i nota informacyjna są dostępne na stronie internetowej. Jednocześnie w Brukseli organizowane są wydarzenia zbliżające Europejczyków i Azjatów, m.in. Festiwal Kulturalny ASEM, Szczyt Młodych Liderów, Forum Biznesu, Forum Narodów na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, Forum Zatrudnienia i Spotkanie Partnerstwa Parlamentarnego.

 

Zacieśnienie dwustronnych więzi między UE a Azją

Przy okazji szczytu ASEM Unia Europejska podpisała szereg umów dwustronnych służących pogłębieniu i rozszerzeniu stosunków z Singapurem i Wietnamem.

Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker, przewodniczący Rady Donald Tusk i kanclerz Austrii Sebastian Kurz podpisali z premierem Singapuru Lee Hsien Longem umowę o wolnym handlu między UE a Singapurem. W obecności tych przywódców wysoka przedstawiciel UE i wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini oraz minister spraw zagranicznych Singapuru Vivian Balakrishnan podpisały umowę ramową o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem, a komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström i Pan S Iswaran, minister ds. komunikacji i informacji oraz relacji handlowych Singapuru, podpisali umowę o ochronie inwestycji między UE a Singapurem. Wspomniane umowy stanowią znaczący krok w kierunku bardziej kompleksowych i obustronnie korzystniejszych relacji między UE a Singapurem dzięki otwarciu nowych możliwości dla europejskich producentów, rolników, usługodawców i inwestorów, a także wzmocnieniu współpracy politycznej i sektorowej poprzez bardziej formalną i intensywniejszą wymianę, m.in. w dziedzinie środowiska, zmiany klimatu i walki z terroryzmem. Więcej informacji można znaleźć w szczegółowym komunikacie prasowym oraz na stronie internetowej.

Unia Europejska zacieśnia również swoje stosunki z Wietnamem. Na początku tego tygodnia Komisja Europejska przyjęła umowę handlową i umowę inwestycyjną między UE a Wietnamem, otwierając drogę do podpisania i zawarcia tych umów. Umowa handlowa wyeliminuje praktycznie wszystkie cła na towary będące przedmiotem handlu między obiema stronami. Zawiera również zdecydowane, prawnie wiążące zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju, w tym do poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych, ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. Wyraźnie odnosi się przy tym do porozumienia paryskiego. UE i Wietnam podpisały dzisiaj umowę o dobrowolnym partnerstwie dotyczącą egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa. Umowa przyczyni się do poprawy gospodarki leśnej, rozwiązania problemu nielegalnego pozyskiwania drewna i promowania handlu zweryfikowanymi legalnym produktami z drewna pomiędzy Wietnamem a UE i innymi rynkami. System zezwoleń FLEGT przyniesie wiele różnych korzyści społecznych, gospodarczych i środowiskowych związanych z lepszym zarządzaniem sektorem leśnym w Wietnamie, a oprócz tego ułatwi prowadzenie handlu drewnem przez przedsiębiorców. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej.

 

Spotkanie przywódców UE-ASEAN

Po szczycie ASEM odbyło się spotkanie przywódców Unii Europejskiej i ASEAN. Unię Europejską reprezentowali przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker i przewodniczący Rady Donald Tusk, którym towarzyszyła wysoka przedstawiciel UE i wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini, a Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej reprezentowane było przez premiera Singapuru Lee Hsien Loonga (państwo to przewodniczy ASEAN w 2018 r.), premiera Tajlandii Prayuta Chan-o-cha (państwo to będzie przewodniczyć ASEAN w 2019 r.) i Sekretarza Generalnego ASEAN Lima Jock Hoi.

Partnerstwo UE z ASEAN opiera się na wspólnocie interesów w wielu obszarach. Wyznajemy wspólne wartości – zapisane w aktach założycielskich Unii Europejskiej i w statucie ASEAN – które muszą być respektowane przez wszystkich, powiedział przewodniczący Jean-Claude Juncker podczas otwarcia spotkania przywódców. O intensywności naszej współpracy świadczy liczba umów, które właśnie podpisaliśmy z Singapurem. Mam nadzieję, że zainicjują one długą serię podobnych umów z krajami ASEAN, których kulminacją będzie umowa międzyregionalna.

Tematami spotkania przywódców były – obok kwestii związanych z handlem, siecią połączeń i transportem – globalne wyzwania w zakresie pokoju i bezpieczeństwa, w tym zmiana klimatu, nieproliferacja, Wspólny kompleksowy plan działania: porozumienie jądrowe z Iranem, zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo morskie i migracja. Przywódcy postanowili wzmacniać stosunki między UE a ASEAN, w szczególności podejmować działania w celu sprostania globalnym wyzwaniom i współpracować na rzecz wzmocnienia międzynarodowego ładu opartego na zasadach i multilateralizmu. Nota informacyjna dotycząca stosunków UE–ASEAN jest dostępna tutaj.

 

Dodatkowe informacje

Strona internetowa 12. szczytu ASEM:

12. szczyt ASEM: oświadczenie przewodniczącego szczytu

Mowa wygłoszona przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera podczas sesji plenarnej 12. szczytu ASEM

Uwagi wysokiej przedstawiciel i wiceprzewodniczącej Komisji Federici Mogherini wygłoszone podczas konferencji prasowej po 12. szczycie ASEM

Nota informacyjna dotycząca ASEM

Broszura na temat ASEM

Łącząc Europę i Azję – strategia UE (nota informacyjna)

UE przedstawia wzmocnioną strategię na rzecz połączeń pomiędzy Europą i Azją

Notatka prasowa wyjaśniająca podejście Unii Europejskiej do tworzenia połączeń między Europą i Azją

Konkluzje Rady pt. „Łącząc Europę i Azję – elementy składowe strategii UE”

Komunikat prasowy: UE i Singapur zacieśniają więzi gospodarcze i polityczne

Strona internetowa poświęcona umowie o wolnym handlu i umowie o ochronie inwestycji między UE a Singapurem

Komunikat prasowy: Komisja uruchamia narzędzie internetowe, aby mierzyć stopień powiązań między Europą a Azją

Uwagi przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera wygłoszone podczas otwarcia szczytu przywódców UE-ASEAN

Nota informacyjna dotycząca stosunków UE–ASEAN

 

 

 

 

 

IP/18/6136

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar