Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Izobraževanje in usposabljanje v Evropi: nadaljnji napredek v državah članicah

Bruselj, 16. oktobra 2018

Danes objavljeni Pregled izobraževanja in usposabljanja 2018, ki ga je pripravila Evropska komisija, kaže, da so države članice še napredovale pri doseganju ciljev EU za leto 2020.

Evropska komisija državam članicam pomaga pri zagotavljanju uspešnih izobraževalnih sistemov. Pregled, ki je vodilna letna publikacija Evropske unije o izobraževanju in usposabljanju, ima pri tem pomembno vlogo. Letošnje poročilo se osredotoča na državljansko vzgojo, kar odraža vlogo izobraževanja pri spodbujanju udeležbe, vključevanja in razumevanja pravic državljanov. Na podlagi različnih primerov Pregled kaže, da si države članice prizadevajo, da se mladi lahko učijo o delovanju naših demokracij in institucij ter o vrednotah, na katerih temelji Evropska unija. Najnovejša izdaja Pregleda prav tako kaže, da so države članice še napredovale pri doseganju ciljev pri reformiranju in posodabljanju izobraževalnih sistemov, ki si jih je EU zastavila za leto 2020. Nekatere od njih so že dosegle, drugim pa so se zelo približale.

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics je povedal: „Veseli me, da si države članice prizadevajo doseči dogovorjene cilje na področju izobraževanja za leto 2020 in mladim omogočiti, da postanejo angažirani člani naših skupnosti – slednje je še posebej spodbudno v luči prihajajočih volitev v Evropski parlament naslednje leto. Ponosen sem, da smo skupaj dali nov zagon temu cilju, ko so države članice letos sprejele priporočilo o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja.“  

Pregled izobraževanja in usposabljanja 2018 kaže, da so države članice ponovno napredovale pri doseganju krovnih ciljev. Vendar razlike med državami in znotraj njih ostajajo, kar pomeni, da bi bilo treba storiti še več. To še zlasti velja za osnovne spretnosti. Potrebna so dodatna prizadevanja, da se mladi naučijo pravilno brati, pisati in računati, kar je predpogoj, da bodo lahko postali aktivni in odgovorni državljani.

Delež osipnikov se je leta 2017 zmanjšal na 10,6 %, kar je zelo blizu cilja za leto 2020, ki je manj kot 10 %. Kljub temu pa to pomeni, da ima še vedno več kot desetina učencev slabe obete za nadaljnje izobraževanje ali stabilen vstop na trg dela, tudi zaradi manj priložnosti za izobraževanje odraslih.

Delež tistih, ki so zaključili terciarno izobraževanje, se je povečal na 39,9 %, s čimer je cilj 40 %, dogovorjen za leto 2020, skoraj dosežen. 95,5 % otrok, starih štiri leta ali več, je bilo vključenih v predšolsko vzgojo in varstvo, kar je nekoliko več od cilja vsaj 95 %.

V Pregledu so preučeni tudi izdatki držav članic za izobraževanje, ki so pomembna naložba v gospodarski in socialni razvoj. Leta 2016 se je javno financiranje izobraževanja v primerjavi s prejšnjim letom realno povečalo za 0,5 %. Vendar številne države članice v izobraževanje še vedno vlagajo manj kot pred gospodarsko krizo, trinajst pa jih za izobraževanje tudi dejansko porabi manj.

Ozadje

Pregled izobraževanja in usposabljanja 2018, ki ga je pripravila Komisija, je sedma izdaja tega letnega poročila, ki z združevanjem številnih podatkov prikazuje razvoj sistemov izobraževanja in usposabljanja v EU. Pregled meri napredek EU pri doseganju šestih ciljev na področju izobraževanja in usposabljanja za leto 2020. Analiza izzivov in trendov v izobraževanju, ugotovljenih v Pregledu, pomaga pri obravnavanju vprašanj na področju izobraževanja v okviru letnega evropskega semestra. Poleg tega bo pomagala opredeliti, kam bi bilo treba usmeriti sredstva EU za izobraževanje, usposabljanje in spretnosti v naslednjemu dolgoročnemu proračunu EU.

V Pregledu so analizirani glavni izzivi evropskih izobraževalnih sistemov in predstavljene politike, ki lahko pripomorejo k njihovi večji odzivnosti na družbene potrebe in potrebe trga dela. Zajema primerjavo med državami, 28 poglobljenih poročil o posameznih državah in posebno spletišče z dodatnimi podatki in informacijami.

Izobraževanje ima pomembno mesto na političnem dnevnem redu EU. Komisija si z državami članicami prizadeva, da bi do leta 2025 oblikovala evropski izobraževalni prostor, ki bo izboljšal učenje, sodelovanje in odličnost. Prav tako bo zagotovil priložnosti za vse, okrepil vrednote in mladim omogočil, da razvijejo evropsko identiteto. Pri tem imajo ključno vlogo reforme, ki jih spodbuja Pregled izobraževanja in usposabljanja. Poleg evropskega izobraževalnega prostora k spodbujanju naložb in podpiranju prednostnih nalog politike na področju izobraževanja prispevajo še program Erasmus+, evropski strukturni in investicijski skladi, vključno s pobudo za zaposlovanje mladih, evropska solidarnostna enota ter program Obzorje 2020 in Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo.

Komisija je v podporo okrepljenim prizadevanjem na tem področju v okviru naslednjega dolgoročnega proračuna EU predlagala znatno povečanje sredstev za mlade in učenje.

Več informacij

Spletišče Pregleda

 

IP/18/6132

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar