Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Podnebne spremembe: Evropska komisija in skupina Breakthrough Energy, ki jo vodi Bill Gates, ustanovili naložbeni sklad za čisto energijo v višini 100 milijonov evrov

Bruselj, 17. oktobra 2018

Evropska komisija in skupina Breakthrough Energy sta danes podpisali memorandum o soglasju za vzpostavitev skupnega investicijskega sklada Breakthrough Energy Europe (BEE), ki bo inovativnim evropskim podjetjem pomagal, da razvijajo in dajejo na trg popolnoma nove tehnologije čiste energije.

S to pobudo je Komisija utrdila vodilni položaj v boju proti podnebnim spremembam, uresničuje Pariški sporazum in spodbuja energijsko učinkovitost, s čimer kapitalskim trgom in vlagateljem jasno sporoča, da je globalni prehod na sodobno in čisto gospodarstvo neizogiben.

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je dejal: „Evropa mora ohraniti vodilno vlogo in ostati odločna v boju proti podnebnim spremembam doma in po svetu. Prizadevati si moramo za modernizacijo evropskega gospodarstva in industrije, da bi dosegli ambiciozne cilje za zaščito našega planeta. Združevanje javnih in zasebnih naložb v novo in inovativno tehnologijo čiste energije je ključnega pomena, če naj najdemo dolgoročne rešitve za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Če bomo želeli v prihodnosti v Evropi zagotoviti dobro počutje vseh državljanov, bo morala biti prihodnost podnebju prijazna in trajnostna.“

Maroš Šefčovič, podpredsednik Komisije, pristojen za energetsko unijo, je povedal: „Zaradi obsega in hitrosti ukrepov za uresničitev naših podnebnih ciljev potrebujemo inovativno razmišljanje in drzno ukrepanje. Ne le da bo ta novi javno-zasebni investicijski subjekt vzpostavljen v rekordnem času, ampak bo služil tudi kot zgled našega povezovanja za pospešitev prodornih inovacij v Evropi.“

Evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas je dodal: „Izpolnjujemo našo zavezo, da bomo spodbujali sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem pri financiranju inovacij na področju čiste energije. Sklad v višini 100 milijonov evrov bo namenjen inovatorjem in podjetjem v EU, ki zmorejo znatno in trajno zmanjšati emisije toplogrednih plinov.“

Bill Gates, predsednik sklada Breakthrough Energy Ventures, je povedal: „Da bi preprečili najhujše posledice podnebnih sprememb potrebujemo nove tehnologije. Evropa je s svojimi izjemnimi naložbami v raziskave in razvoj dragocen zgled. Znanstveniki in podjetniki, ki razvijajo inovacije za ukrepanje proti podnebnim spremembam, potrebujejo kapital za ustanavljanje podjetij, ki lahko take inovacije uvedejo na globalni trg. Breakthrough Energy Europe je namenjen zagotavljanju tega kapitala.“

Breakthrough Energy Europe povezuje javna sredstva z dolgoročnim tveganim kapitalom, tako da lahko raziskave in inovacije na področju čiste energije hitreje in učinkoviteje dosežejo trg. S kapitalom v višini 100 milijonov evrov bo sklad usmerjen predvsem v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in spodbujanje energijske učinkovitosti na področjih električne energije, prometa, kmetijstva, proizvodnje in stavb. Gre za pilotni projekt, ki se bo lahko uporabljal kot model za podobne pobude na drugih tematskih področjih.

Pričakuje se, da bo Breakthrough Energy Europe začel delovati leta 2019. Polovico lastniškega kapitala bo prispevala skupina Breakthrough Energy, druga polovica pa se bo zagotovila iz finančnih instrumentov za porazdelitev tveganja InnovFin, ki se financirajo iz programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

Ozadje

Naš planet se vse bolj sooča z nepredvidljivimi posledicami podnebnih sprememb in izčrpavanja virov, zato moramo nujno ukrepati za prilagoditev bolj trajnostnemu modelu. EU, ki je imela odločilno vlogo pri oblikovanju koalicije ambicioznih, kar je decembra 2015 omogočilo sprejetje Pariškega sporazuma, je vodilna v svetu na področju podnebnih ukrepov. Komisija je že predložila vse zakonodajne predloge za izpolnitev zaveze EU, da se emisije Evropske unije do leta 2030 zmanjšajo vsaj za 40 %. EU poleg posodabljanja in krepitve svoje energetske in podnebne zakonodaje pripravlja tudi podporne ukrepe, s katerimi bo spodbudila naložbe, ustvarila delovna mesta ter okrepila vlogo industrije in jo modernizirala. Komisija trenutno pripravlja dolgoročno strategijo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Predlog bo objavljen novembra 2018, še pred 24. zasedanjem Konference pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja v Katovicah na Poljskem.

Ob robu 21. zasedanja Konference pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja v Parizu so svetovni voditelji začeli pobudo Misija: inovativnost, mednarodno partnerstvo za pospešitev inovacij na področju čiste energije in zagotavljanje dolgoročnega globalnega odziva na podnebne izzive.

S pridružitvijo pobudi Misija: inovativnost se je 23 držav in Evropska komisija (v imenu EU) zavezalo, da bodo do leta 2021 podvojile svoja finančna sredstva za raziskave in inovacije na področju čiste energije na približno 30 milijard ameriških dolarjev letno.

Skupina vlagateljev iz desetih držav je ob tej priložnosti napovedala, da namerava pospešiti uvajanje inovacij iz laboratorijev na trg z vlaganjem dolgoročnega kapitala na doslej najvišji ravni v zgodnji fazi razvoja tehnologije v državah udeleženkah pobude Misija: inovativnost, s čimer je bila vzpostavljena skupina Breakthrough Energy.

Na vrhu En planet v Parizu decembra 2017 je skupina Breakthrough Energy napovedala pilotna javno-zasebna partnerstva s petimi članicami pobude Misija: inovativnost, vključno z Evropsko komisijo.

Več informacij

Sporočilo za medije: Na mednarodnem ministrskem srečanju se je pokazala vloga pobude Misija: inovativnost pri pospeševanju revolucije na področju čiste energije

Sporočilo za medije: V okviru pobude Misija: inovativnost so bile na vrhu En planet začete nove pobude s ciljem spodbujanja sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem

Bill Gates: 4 znaki napredka na področju podnebnih sprememb

Akcijski načrt za trajnostno financiranje 

 

 


 

IP/18/6125

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar