Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Klimata pārmaiņas – Eiropas Komisija un Bila Geitsa vadītā Breakthrough Energy nodibina tīrīgās enerģētikas ieguldījumu fondu, kurā būs 100 miljonu eiro

Briselē, 2018. gada 17. oktobrī

Eiropas Komisija un Breakthrough Energy šodien parakstījušas saprašanās memorandu par Breakthrough Energy Europe ( BEE) izveidi – tas būs kopīgo ieguldījumu fonds, kurš palīdzēs novatoriskiem Eiropas uzņēmumiem izstrādāt un ieviest tirgū kardināli jaunas tīrīgās enerģētikas tehnoloģijas.

Ar šo iniciatīvu Komisija izlēmusi arī turpmāk vadīt cīņu pret klimata pārmaiņām, sekmēt Parīzes nolīguma izpildi un veicināt energoefektivitāti, dodama kapitāla tirgiem un ieguldītājiem nepārprotamu signālu, ka pāreja uz mūsdienīgu un tīrīgu ekonomiku visā pasaulē būs paliekoša.

Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers: "Eiropai arī turpmāk jāvada klimata pārmaiņu izraisīto problēmu neatliekama risināšana tiklab pašu mājās, kā visur pasaulē. Mums ir jāuzstāj uz Eiropas ekonomikas un rūpniecības mūsdienīgošanu nolūkā sasniegt grandiozos mērķus, kas izvirzīti, lai pasargātu mūsu planētu. Lai rastu ilgtermiņa risinājumus siltumnīcefekta gāzu samazināšanai, izšķirīga ir publiskā un privātā sektora ieguldījumu sakopošana jaunā, novatoriskā, tīrīgā energotehnoloģijā. Ja Eiropa vēlas nākotnē garantēt labklājību visiem saviem pilsoņiem, tai būs jādraudzējas ar klimatu un jābūt ilgtspējīgai."

Par Enerģētikas savienību atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs: “Mūsu klimatisko mērķu sasniegšanai vajadzīgie mērogi un tempi prasa novatorisku domāšanu un drosmīgu rīcību. Jaunais publiskā un privātā sektora ieguldījumu mehānisms ne tikvien izveidots rekordīsā laikā, bet arī rādīs piemēru, kā kopīgiem spēkiem Eiropā paātrināt revolucionāru inovāciju.”

Par pētniecību, zinātni un inovāciju atbildīgais Komisijas loceklis Karlušs Muedešs: "Mēs pildām apņemšanos stimulēt publiskā un privātā sektora sadarbību tīrīgās enerģētikas inovācijas finansēšanā. 100 miljonu eiro fonda adresāts būs ES novatori un uzņēmumi, kuriem ir potenciāls panākt siltumnīcefekta gāzu ievērojamu un paliekošu samazinājumu."

Fonda Breakthrough Energy Ventures priekšsēdis Bils Geitss: "Lai mēs nepiedzīvotu pašas ļaunākās klimata pārmaiņu sekas, mums vajadzīgas jaunas tehnoloģijas. Ar iespaidīgiem ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē Eiropa ir pierādījusi, ka ir īsts avangards. Zinātniekiem un uzņēmējiem, kuri izstrādā jauninājumus klimata pārmaiņu problēmu risināšanai, vajadzīgs kapitāls, ar kuru šos jauninājumus nogādāt pasaules tirgū. Fonds "Breakthrough Energy Europe" ir izredzēts šo kapitālu sagādāt.”

Breakthrough Energy Europe savieno publiskā sektora finansējumu ar ilgtermiņa riska kapitālu, lai pētniecības un inovācijas rezultāti tīrīgās enerģētikas jomā straujāk un efektīvāk nonāktu tirgū. Kapitalizējot 100 miljonus eiro, fonds koncentrēsies uz siltumnīcefekta gāzu izplūdes samazināšanu un energoefektivitātes veicināšanu tādās jomās kā elektrība, transports, lauksaimniecība, preču ražošana un ēku celtniecība. Šis ir izmēģinājuma projekts, kas var kļūt par paraugu līdzīgām iniciatīvām citās jomās.

Gaidāms, ka Breakthrough Energy Europe sāks darboties 2019. gadā. Puse kapitāla nāks no Breakthrough Energy, puse – no InnovFin; InnovFin ir riska dalīšanas finansiālie instrumenti, kuriem līdzekļus atvēl ES pašreizējā pētniecības un inovācijas pamatprogramma Apvārsnis 2020.

Uzziņai

Mūsu planēta arvien vairāk saduras ar neprognozējamām klimata pārmaiņu sekām un resursu izsmelšanu, tādēļ ir steidzīgi jārīkojas, lai pielāgotos ilgtspējīgākam modelim. ES ir pasaules līdere klimata pārmaiņu apkarošanas laukā, un tai bija izšķīrēja loma plašas koalīcijas izveidē, kas deva iespēju 2015. gada decembrī pieņemt Parīzes nolīgumu. Komisija jau ir nākusi klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem, kuri ļaus izpildīt ES saistības – CO2 izplūdi Eiropas Savienībā līdz 2030. gadam samazināt par vismaz 40 %. ES ne tikai atjaunina un pastiprina enerģētikas un klimata tiesību normas, bet arī izstrādā veicinātājpasākumus, kas mudinās ieguldīt, radīt darba vietas, dot iespējas rūpniecībai un to modernizēt. Pašlaik Komisija izstrādā siltumnīcefekta gāzu samazināšanas ilgtermiņa stratēģiju. Priekšlikumu tā publicēs 2018. gada novembrī, gatavojoties COP24 Katovicē (Polijā).

COP21 klimata konferencē Parīzē pasaules līderi izveidoja Mission Innovation, kas ir starptautiska partnerība, kuras mērķis ir paātrināt inovāciju tīrīgās enerģētikas jomā un ilgtermiņā nodrošināt globālu pretdarbību klimata izaicinājumam.

Iesaistoties Mission Innovation, 23 valstis un Eiropas Komisija (ES vārdā) solījās līdz 2021. gadam dubultot tīrīgās enerģijas pētniecības un inovācijas finansējumu līdz aptuveni 30 miljardiem ASV dolāru gadā.

Tajā pašā reizē ieguldītāju grupa no desmit valstīm paziņoja par nodomu inovāciju no laboratorijām izlaist tirgū, nepieredzētos apmēros ieguldot ilgtermiņa kapitālu agrīnā posma tehnoloģiju izstrādē Mission Innovation piedalīgajās valstīs, tā izveidodama koalīciju Breakthrough Energy.

2017. gada decembrī samitā One Planet Parīzē Breakthrough Energy paziņoja, ka izmēģinās publiskā un privātā sektora partnerības ar pieciem Mission Innovation dalībniekiem, ieskaitot Eiropas Komisiju.

Sīkāk

Paziņojums presei: Starptautiskā ministru sanāksme apliecina inovācijas nozīmi tīrīgās enerģijas revolūcijas paātrināšanā

Paziņojums presei: samitā "One Planet" Mission Innovation izsludina jaunas iniciatīvas, kas veicina publiskā un privātā sektora sadarbību

Bils Geitss. 4 progresa pazīmes klimata pārmaiņu jomā

Ilgtspējīga finansējuma rīcības plāns 

 

 


 

IP/18/6125

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar