Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Klimato kaita. Europos Komisija ir Billo Gateso fondas „Breakthrough Energy“ steigia 100 mln. eurų kapitalo investicijų į švarią energiją fondą

Briuselis, 2018 m. spalio 17 d.

Šiandien Europos Komisija ir fondas „Breakthrough Energy“ pasirašė susitarimo memorandumą dėl jungtinio investicijų fondo „Breakthrough Energy Europe“ (BEE), kuris padės novatoriškoms Europos bendrovėms kurti ir rinkai teikti visiškai naujas švarios energijos technologijas.

Ši iniciatyva padės Komisijai išlaikyti lyderystę kovos su klimato kaita srityje, įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir skatinti energijos vartojimo efektyvumą, be to, tai stiprus signalas kapitalo rinkoms ir investuotojams, kad visuotinis perėjimas prie šiuolaikiškos ir švarios ekonomikos yra negrįžtamas.

Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Europa turi išlikti kovos su klimato kaita priešakyje – tiek Sąjungoje, tiek visame pasaulyje. Kad pasiektume su mūsų planetos apsauga susijusius aukštus tikslus, turime ryžtingai modernizuoti Europos ekonomiką ir pramonę. Sutelkti viešojo ir privačiojo sektorių investicijas į naujas novatoriškas švarios energijos technologijas svarbu, nes tokios investicijos gali padėti pasiekti tvarių rezultatų mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Tik klimatui palanki tvarumo politika padės Europai ateityje užtikrinti visų savo piliečių gerovę.“

Už energetikos sąjungą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Dėl klimato srities tikslams pasiekti reikalingų priemonių masto ir būtinybės jas sparčiai įgyvendinti turime mąstyti novatoriškai ir imtis ryžtingų veiksmų. Ši per rekordiškai trumpą laiką sukurta nauja viešojo ir privačiojo sektorių investicijų priemonė rodo mūsų gebėjimą sutelkti jėgas, kad paspartintume inovacijų proveržį Europoje.“

Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas pridūrė: „Esame įsipareigoję skatinti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą švarios energijos inovacijų finansavimo srityje ir tą įsipareigojimą dabar vykdome. 100 mln. eurų kapitalo fondas bus skirtas ES novatoriams ir bendrovėms, galintiems pasiekti gerų ir tvarių rezultatų mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.“

Billas Gatesas, fondo „Breakthrough Energy Ventures“ vadovas, sakė: „Kad pavyktų išvengti žalingiausių klimato kaitos padarinių, reikia naujų technologijų. Europa moksliniams tyrimams bei plėtrai skyrė milžiniškas investicijas ir taip įrodė, jog yra tikra lyderė. Kovai su klimato kaita skirtas inovacijas kuriantiems mokslininkams ir verslininkams būtinas kapitalas, kad galėtų įsteigti tas inovacijas pasaulinei rinkai galinčių pateikti bendrovių. Tokį kapitalą teiks fondas „Breakthrough Energy Europe“.“

Fondas „Breakthrough Energy Europe“ derina viešąsias lėšas ir ilgalaikį rizikos kapitalą, kad švarios energijos mokslinių tyrimų rezultatai ir inovacijos galėtų sparčiau ir efektyviau pasiekti rinką. 100 mln. eurų kapitalo fondo lėšos daugiausia bus skiriamos išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui ir energijos vartojimo efektyvumo skatinimui elektros energetikos, transporto, žemės ūkio, gamybos ir statybos sektoriuose finansuoti. Tai bandomasis projektas, kurio pavyzdžiu panašios iniciatyvos gali būti įgyvendinamos kitose teminėse srityse.

Planuojama, kad fondas „Breakthrough Energy Europe“ veiklą pradės 2019 m. Pusę kapitalo skirs fondas „Breakthrough Energy“, o kita pusė bus skirta pagal „InnovFin“ – rizikos pasidalijimo finansines priemones, finansuojamas pagal dabartinę ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“.

Pagrindiniai faktai

Mūsų planeta vis labiau kenčia nuo nenuspėjamų klimato kaitos padarinių ir išteklių eikvojimo, todėl būtina skubiai prisitaikyti prie tvaresnio modelio. Europos Sąjunga, atlikusi lemiamą vaidmenį formuojant aukštus tikslus keliančią koaliciją, dėl kurios 2015 m. gruodžio mėnesį tapo įmanoma priimti Paryžiaus susitarimą, yra pasaulio kovos su klimato kaita lyderė. Komisija jau yra pateikusi visus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais būtų vykdomas ES įsipareigojimas Europos Sąjungoje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2030 m. sumažinti bent 40 proc. ES ne tik atnaujina ir tobulina energetikos ir klimato srities teisės aktus, bet ir rengia didelio poveikio priemones, kuriomis siekiama skatinti investicijas, kurti daugiau darbo vietų, sustiprinti ir modernizuoti pramonę. Šiuo metu Komisija rengia ilgalaikę šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo strategiją. Pasiūlymas bus paskelbtas 2018 m. lapkričio mėnesį – iki COP24 klimato kaitos konferencijos Katovicuose (Lenkijoje).

COP21 klimato kaitos konferencijoje Paryžiuje susitikę pasaulio lyderiai susitarė dėl iniciatyvos „Misija – inovacijos“ – tarptautinės partnerystės, kuria siekiama paspartinti švarios energijos inovacijų kūrimą ir pasiūlyti pasaulinio masto ilgalaikį klimato kaitos problemos sprendimą.

Prisijungdamos prie iniciatyvos „Misija – inovacijos“ 23 šalys ir Europos Komisija (Europos Sąjungos vardu) įsipareigojo iki 2021 m. padvigubinti savo švarios energijos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą iki maždaug 30 mlrd. JAV dolerių per metus.

Be to, dešimties šalių investuotojų grupė paskelbė apie ketinimą paspartinti laboratorijose kuriamų inovacijų pateikimo rinkai procesą. Šiuo tikslu įkurtas investuotojų tinklas „Breakthrough Energy Coalition“ ankstyvojo etapo technologijų plėtrai iniciatyvoje „Misija – inovacijos“ dalyvaujančiose šalyse skirs dar neregėto masto ilgalaikių kapitalo investicijų.

2017 m. gruodžio mėn. Paryžiuje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime „Viena planeta“ fondas „Breakthrough Energy“ paskelbė apie bandomąją viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę su penkiomis iniciatyvos „Misija – inovacijos“ dalyvėmis, įskaitant Europos Komisiją.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai „International ministerial meeting demonstrates role of Mission Innovation in accelerating clean energy revolution“

Pranešimas spaudai „Mission Innovation Launches New Initiatives at the One Planet Summit Aimed at Promoting Public-Private Collaboration“

Bill Gates „4 signs of progress on climate change“

Tvaraus finansavimo veiksmų planas 

 

 


 

IP/18/6125

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar