Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ilmastonmuutos: Euroopan komissio ja Bill Gatesin johtama Breakthrough Energy perustavat 100 miljoonan euron puhtaan energian investointirahaston

Bryssel 17. lokakuuta 2018

Euroopan komissio ja Breakthrough Energy allekirjoittivat tänään yhteisymmärryspöytäkirjan Breakthrough Energy Europen (BEE) perustamisesta. Kyseessä on yhteinen investointirahasto, jolla autetaan innovatiivisia eurooppalaisyrityksiä kehittämään ja tuomaan markkinoille täysin uudenlaisia puhtaita energiateknologioita.

Tämän aloitteen myötä komissio on jatkossakin johdossa ilmastonmuutoksen torjunnassa, Pariisin sopimuksen noudattamisessa ja energiatehokkuuden edistämisessä. Samalla pääomamarkkinoille ja sijoittajille tehdään selväksi, että maailma on siirtymässä pysyvästi uudenaikaiseen ja puhtaaseen talouteen.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi, että Euroopan on jatkettava määrätietoisesti ilmastonmuutoksen torjunnan etulinjassa niin omalla alueellaan kuin kaikkialla maailmassa, ja lisäsi: ”Meidän on edistettävä Euroopan talouden ja teollisuuden nykyaikaistamista, jotta voimme saavuttaa planeettamme suojelemiseksi asetetut kunnianhimoiset tavoitteet. On erityisen tärkeää yhdistää julkisia ja yksityisiä investointeja uusiin ja innovatiivisiin puhtaisiin energiateknologioihin, jotta voidaan löytää pitkän aikavälin ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Kaikkien EU:n kansalaisten hyvinvoinnin takaamiseksi tulevaisuudessa Euroopan on toimittava kestävästi ja ilmaston kannalta vastuullisesti.”

Energiaunionista vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin mukaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kiireellisesti laajoja toimia, jotka edellyttävät innovatiivista ajattelua ja määrätietoista toimintaa. ”Tätä uutta julkisen ja yksityisen rahoituksen yhdistävää rahoitusvälinettä ollaan perustamassa ennätysvauhtia, minkä lisäksi se on malliesimerkki siitä, miten yhdistämme voimamme vauhdittaaksemme läpimurtoinnovaatioiden luomista Euroopassa.”

Tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komission jäsen Carlos Moedas puolestaan totesi seuraavaa: ”Noudatamme sitoumustamme edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä puhtaan energian innovaatioiden rahoittamiseksi. Perustettava 100 miljoonan euron rahasto on tarkoitettu EU:ssa toimiville innovoijille ja yrityksille, ja sen avulla kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista vähentää merkittävästi ja pysyvästi.”

Breakthrough Energy Venturesin puheenjohtaja Bill Gatesin mukaan ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten välttämiseksi tarvitaan uusia teknologioita. ”Investoidessaan valtavia summia tutkimus- ja kehitystyöhön Eurooppa on osoittanut hienoa johtajuutta. Innovaatioita ilmastonmuutoksen torjunnan alalla kehittävät tutkijat ja yrittäjät tarvitsevat pääomaa, jotta heidän yrityksensä voivat kasvaa riittävästi tuodakseen kyseiset innovaatiot maailmanlaajuisille markkinoille. Breakthrough Energy Europen tarkoituksena on antaa heille tähän tarvittava pääoma”, Gates totesi.

Breakthrough Energy Europe yhdistää julkisen rahoituksen pitkän aikavälin riskipääomaan, jotta puhtaan energian tutkimuksen ja innovoinnin tulokset saadaan markkinoille entistä nopeammin ja tehokkaammin. Rahasto keskittyy 100 miljoonan euron pääomallaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja edistämään energiatehokkuutta sähköntuotannon, liikenteen, maatalouden, tavaroiden valmistuksen ja rakentamisen alalla. Tämä pilottihanke voi toimia mallina vastaaville aloitteille muilla aloilla.

Breakthrough Energy Europen odotetaan olevan toimintavalmiudessa vuonna 2019. Pääomasta puolet saadaan Breakthrough Energyltä ja puolet InnovFin-välineestä, joka on EU:n nykyisestä tutkimus- ja innovointiohjelmasta Horisontti 2020:stä rahoitettu riskinjakorahoitusväline.

Tausta

Koska ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ehtyminen aiheuttavat maapallolla yhä enemmän ennalta arvaamattomia seurauksia, toimintamalliamme on kiireesti muutettava kestävämmäksi. Euroopan unioni on maailmanlaajuinen johtaja ilmastotoimissa, ja sen päättäväinen rooli tavoitteiden asettamisessa korkealle mahdollisti Pariisin sopimuksen hyväksymisen joulukuussa 2015. Euroopan komissio on jo tehnyt tarvittavat lainsäädäntöehdotukset siitä, miten EU täyttää sitoumuksensa vähentää Euroopan unionin päästöjä vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. EU paitsi uudistaa ja vahvistaa energia- ja ilmastolainsäädäntöään myös kehittää toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan investointeja, luodaan työpaikkoja sekä voimautetaan ja uudistetaan teollisuudenaloja. Komissio laatii parhaillaan pitkän aikavälin päästövähennysstrategiaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Ehdotus julkaistaan marraskuussa 2018, ennen Puolan Katowicessä järjestettävää COP24-ilmastokokousta.

Pariisissa järjestetyn COP21-ilmastokokouksen yhteydessä maailman johtajat käynnistivät Mission Innovation -aloitteen. Tämän kansainvälisen kumppanuuden tarkoituksena on vauhdittaa innovointia puhtaan energian alalla ja tarjota maailmanlaajuisia pitkän aikavälin ratkaisuja ilmastonmuutoksesta aiheutuviin haasteisiin.

Mission Innovation -aloitteeseen liittyessään 23 valtiota ja Euroopan komissio (koko EU:n edustajana) sitoutuivat kaksinkertaistamaan tutkimus- ja innovointirahoituksensa puhtaan energian alalla vuoteen 2021 mennessä, jolloin rahoituksen määrän on oltava noin 30 miljardia dollaria vuodessa.

Samassa yhteydessä kymmenestä eri maasta tulevien sijoittajien ryhmä ilmoitti aikovansa vauhdittaa innovaatioiden saamista tutkimuslaboratorioista markkinoille investoimalla ennennäkemättömän paljon pitkän aikavälin pääomaa alkuvaiheessa olevien teknologioiden kehittämiseen Mission Innovation -aloitteeseen osallistuvissa maissa. Tätä tarkoitusta varten perustettiin Breakthrough Energy Coalition.

Breakthrough Energy ilmoitti Pariisissa joulukuussa 2017 pidetyssä One Planet Summit -huippukokouksessa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuskokeilusta, johon osallistuu viisi Mission Innovation -aloitteen osallistujaa, Euroopan komissio mukaan lukien.

Lisätietoja

Lehdistötiedote: International ministerial meeting demonstrates role of Mission Innovation in accelerating clean energy revolution

Lehdistötiedote: Mission Innovation Launches New Initiatives at the One Planet Summit Aimed at Promoting Public-Private Collaboration

Bill Gates: 4 signs of progress on climate change

Kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma 

 

 


 

IP/18/6125

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar