Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Klimaændringer: Europa-Kommissionen og Breakthrough Energy, som Bill Gates står i spidsen for, lancerer investeringsfond for miljøvenlig energi med et budget på 100 mio. EUR

Bruxelles, den 17. oktober 2018

Europa-Kommissionen og Breakthrough Energy har i dag undertegnet et aftalememorandum med henblik på at oprette Breakthrough Energy Europe (BEE) — en fælles investeringsfond, som har til formål at hjælpe innovative europæiske virksomheder med at udvikle sig og bringe radikalt nye miljøvenlige energiteknologier på markedet.

Med dette initiativ træffer Kommissionen foranstaltninger for at bevare sin førerposition inden for bekæmpelse af klimaændringer, føre Parisaftalen ud i livet og fremme energieffektivitet og sender dermed et stærkt signal til kapitalmarkeder og investorer om, at den globale overgang til en moderne og miljøvenlig økonomi er kommet for at blive.

Kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Europa må fortsætte med at gå forrest, når klimaændringerne skal tackles, både herhjemme og på globalt plan. Vi skal søge at fremme moderniseringen af Europas økonomi og industri med henblik på at nå de ambitiøse mål, der er sat for at beskytte vores planet. Det er afgørende at samle offentlige og private investeringer i ny og innovativ miljøvenlig energiteknologi for at muliggøre langsigtede løsninger med henblik på at nedbringe drivhusgasemissionerne. Hvis Europa skal have en fremtid, hvor der er garanti for at alle EU-borgere trives, så er denne fremtid nødt til at være klimavenlig og bæredygtig.

Maroš Šefčovič, Kommissionens næstformand med ansvar for energiunionen, udtaler: "Omfanget af de tiltag, der er nødvendige for at nå vores klimamål, og den hastighed, hvormed de skal gennemføres, kræver en innovativ tilgang og en modig indsats. Ikke alene etableres dette nye offentlig-private investeringsinstrument på rekordtid, det vil også tjene som et eksempel på, hvordan vi forener kræfterne for at fremskynde banebrydende innovation i Europa."

Carlos Moedas, kommissær for forskning, videnskab og innovation, tilføjer: "Vi lever op til vores tilsagn om at stimulere offentlig-privat samarbejde i forbindelse med finansiering af innovation inden for miljøvenlig energi. Fonden på 100 mio. EUR vil være målrettet til EU's innovatorer og virksomheder, der har potentiale til at opnå betydelige og vedvarende reduktioner i drivhusgasemissionerne."

Bill Gates, formanden for Breakthrough Energy Ventures, udtaler: "Vi har behov for nye teknologier for at undgå de værste konsekvenser af klimaændringerne. Europa har udvist værdifuldt lederskab ved at foretage imponerende investeringer i forskning og udvikling. De videnskabsfolk og iværksættere, som udvikler innovative løsninger med henblik på at tage hånd om klimaændringerne, har behov for kapital til at skabe virksomheder, der kan levere disse innovative løsninger til verdensmarkedet. Breakthrough Energy Europe er udformet med henblik på at levere denne kapital."

Breakthrough Energy Europe sammenkæder offentlig finansiering og langfristet venturekapital, så forskning og innovation inden for miljøvenlig teknologi kan bringes på markedet hurtigere og mere effektivt. Med en kapitalisering på 100 mio. EUR vil fonden have fokus på at reducere udledningen af drivhusgasser og fremme energieffektivitet inden for områderne elektricitet, transport, landbrug, fremstillingsvirksomhed og bygninger. Det er et pilotprojekt, der kan tjene som model for lignende initiativer inden for andre temaområder.

Breakthrough Energy Europe forventes at være operationelt i 2019. Halvdelen af egenkapitalen vil komme fra Breakthrough Energy, og den anden halvdel fra InnovFin — finansielle instrumenter til risikodeling, der finansieres via Horisont 2020, EU's nuværende program for forskning og innovation.

Baggrund

Vores planet står i stigende grad over for uforudsigelige konsekvenser af klimaændringer og udtømning af ressourcer, og der er derfor brug for hurtig handling for at tilpasse sig en mere bæredygtig model. EU, som spillede en afgørende rolle i opbygningen af den ambitiøse koalition, der gjorde vedtagelsen af Parisaftalen mulig i december 2015, er førende på verdensplan hvad angår klimaindsatsen. Kommissionen har allerede fremlagt alle de lovgivningsforslag, som er nødvendige for at opfylde EU's tilsagn om at reducere udledningerne i Den Europæiske Union med mindst 40 % frem mod 2030. Ud over at ajourføre og styrke sin lovgivning på energi- og klimaområdet er EU i færd med at udvikle understøttende foranstaltninger, der vil stimulere investeringer, skabe jobs og styrke og modernisere industrien. Kommissionen arbejder for øjeblikket på den langsigtede strategi for nedbringelse af drivhusgasserne. Forslaget vil blive offentliggjort i november 2018 forud for COP24 i Katowice i Polen.

I tilknytning til COP21-klimakonferencen i Paris iværksatte globale ledere Mission Innovation, et internationalt partnerskab, der har til formål at sætte skub i innovation inden for miljøvenlig energi og tilvejebringe en langsigtet global indsats over for klimaudfordringen.

Ved at gå med i Mission Innovation afgav 23 lande og Europa-Kommissionen tilsagn om at fordoble deres midler til forskning og innovation inden for miljøvenlig energi til ca. 30 mia. EUR om året inden 2021.

Ved samme lejlighed bekendtgjorde en gruppe af investorer fra ti lande deres hensigt om at drive innovation fra laboratorier til markedet ved at investere langfristet kapital på et hidtil uset niveau i udvikling af teknologi i opstartsfasen i lande, der deltager i Mission Innovation, og skabte på denne måde Breakthrough Energy Coalition.

I december 2017 under One Planet-topmødet i Paris bekendtgjorde Breakthrough Energy pilotforsøg med offentlig-private partnerskaber med fem medlemmer af Mission Innovation, herunder Europa-Kommissionen.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse: Internationalt ministermøde viser Mission Innovations rolle med hensyn til at sætte skub i den miljøvenlige energirevolution

Pressemeddelelse: Mission Innovation iværksætter nye initiativer på One Planet-topmødet med det formål at fremme offentlig-privat samarbejde

Bill Gates: 4 tegn på fremskridt med hensyn til klimaændringer

Handlingsplan om bæredygtig finansiering 

 

 


 

IP/18/6125

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar