Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Алианс на ЕС за акумулаторните батерии Значителен напредък в установяването на производството на акумулаторни батерии в Европа в рамките на само една година

Брюксел, 15 октомври 2018 r.

Значителен напредък в установяването на производството на акумулаторни батерии в Европа в рамките на само една година

Една година след поставянето на началото на Европейския алианс за акумулаторни батерии, Комисията е готова със своя план, изграждат се първите пилотни производствени съоръжения и са оповестени по-нататъшни проекти, които ще превърнат ЕС във водещ участник в стратегическия сектор на иновациите в областта на акумулаторните батерии и тяхното производство.

Акумулаторните батерии ще имат същото същностно значение за автомобилната промишленост на 21-ви век, каквото през 20-и век имаше двигателят с вътрешно горене. Ако ЕС иска да запази водещата си позиция в автомобилната промишленост, а също и в областта на чистите енергийни системи, той трябва да има независим капацитет за разработване и производство на акумулаторни батерии. Днес заместник-председателят Шефчович е домакин на среща на високо равнище с държавите членки и изпълнителни директори от сектора, за да представи основните постижения и да обсъди следващите решаващи стъпки.

Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за енергийния съюз, заяви: „С гордост наблюдавам тенденцията за развитие, създадена от Европейския алианс за акумулаторни батерии. Тъй като отбелязваме първата си годишнина, можем да покажем как различните фигури от пъзела се наместват благодарение на нашата съвместна работа с Европейската инвестиционна банка, редица правителства и промишлеността. Понастоящем изграждаме изцяло конкурентоспособна верига на стойността в цяла Европа, като в ядрото ѝ се намира устойчивото производство на акумулаторни батерии. Освен това ние работим настина със скоростта на светлината“.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, Елжбета Бенковска посочи: „Алиансът е в центъра на нашата индустриална политика. Наличието на силна промишленост за производство на акумулаторни батерии най-добре съответства на нашата амбиция за насърчаване на екологосъобразната мобилност. Електрическите автомобили са стандартният пример, но ние също така вече обмисляме как алиансът за акумулаторни батерии би могъл да бъде полезен в областта на автомобилния и морския превоз на товари и при фериботните връзки. Трябва да действаме бързо, ако Европа иска да играе водеща роля и да се конкурира с други големи участници от промишления сектор в глобален мащаб“.

За Европа производството на акумулаторни батерии е от стратегическа необходимост за преход към чиста енергия и за модернизацията и конкурентоспособността на нейната промишленост, включително и на автомобилния сектор. То ще позволи същевременно да се даде тласък на заетостта и растежа, да се стимулират научните изследвания и иновациите и да се подготви европейската промишленост да подкрепи ангажиментите, определени от ЕС за справяне с изменението на климата, включително в контекста на Парижкото споразумение. Освен това, „Новата стратегия за промишлената политика“ на Комисията има за цел да превърне ЕС в глобален лидер в областта на иновациите, цифровизацията и декарбонизацията.

Стратегическият „План за действие в областта на акумулаторните батерии“ обхваща всички дейности, които могат да помогнат на държавите членки, регионите и европейската промишленост да създава конкурентоспособни, новаторски и устойчиви проекти за производство на акумулаторни батерии в ЕС. Сред тях са мерки за достъп до суровини, научни изследвания и иновации, умения, нормативна уредба, която ще гарантира, че пусканите на пазара акумулаторни батерии са не само конкурентоспособни, висококачествени и безопасни, но също и че производството им е устойчиво и че подлежат на рециклиране. Планът за действие е съставен въз основа на дискусии с основните заинтересовани страни от промишлеността, заинтересованите държави членки и Европейската инвестиционна банка.

От страна на промишлеността вече е налице значителен напредък в много области.

По отношение на „екосистемата“ в ЕС:

За по-малко от година Европейският институт за иновации и технологии (ЕИИТ) — InnoEnergy успя да изгради и управлява мрежа от около 260 участници в областта на иновациите и промишлеността, идващи от всички сегменти на веригата на стойността в сектора на акумулаторните батерии. Посочените основни участници поеха ангажимент да инвестират в действия и проекти, съвместно определени като основни приоритети, сред които са производството на акумулаторни елементи, акумулаторните батерии втора употреба, екомаркировката, намаляването на въглеродния отпечатък при производството, създаването на посредническа структура за рециклирането на акумулаторните батерии, преносът на енергия от превозното средство към мрежата, засиленото сътрудничество между университетите и дружествата с цел създаване на съответни програми за образование и обучение.

По отношение на проектите за производство:

Материали за акумулаторните батерии

 • През юни 2018 г Umicore оповести значителни инвестиции в Полша — Nysa- за производство на материали за катода. Заводът ще бъде построен с използването на най-съвременни технологии и се очаква да започне доставките към края на 2020 г. Освен това, в Белгия ще бъде изграден „Център за компетентност в областта на процесите“ с мисия да разработва и внедрява в по-голям мащаб високоефективни технологии за производство.
 • BASF също е значителен участник в пазара на материали за акумулаторни батерии. Дружеството очаква пазарът на литиевойонни акумулаторни батерии бързо да се разраства и планира да увеличи производствения си капацитет в Европа.
 • „Солвей“ работи по разработването на съвременни електролити, електродни смоли и сепаратори, които са необходими за производството на високоефективни акумулаторни батерии. Дружеството обмисля изграждането на завод в Европа.

Акумулаторни елементи

 • Вече започна работата по изграждането на демонстрационна производствена линия в рамките на проект под ръководството на шведското дружество Northvolt (с помощта на заем от 52,2 милиона евро от Европейската инвестиционна банка).
  Производството трябва да започне през втората половина на 2019 г. Northvolt получи разрешение за изграждането на по-мащабно съоръжение в Skellefteå в Швеция. Целта е до 2023 г. производството да се увеличи до 32 GWh.
 • Групата BMW, Northvolt и Umicore създадоха консорциум с цел да работят в тясно сътрудничество за дългосрочно разработване на завършена и устойчива верига за създаване на стойност за акумулаторни елементи за електрифицирани превозни средства в Европа.
 • Дружеството SAFT, производител на акумулаторни батерии, оповести през февруари 2018 г. създаването на консорциум със „Солвей“, Umicore, Manz и други с цел разработване и производство на акумулаторни елементи, което ще започне с използването на усъвършенствани литиевойонни технологии, след които ще последва производство на литиевойонни твърдотелни акумулаторни елементи.
 • „Сименс“ работи в цялата верига на стойността по производството на акумулаторни елементи по предизвикателства и решения, като неотдавна се ангажира в управлението на първите изцяло автоматизирани и цифровизирани производствени линии в Европа.
 • Дружества и изследователски институции в Германия работят с голяма амбиция за навременното изграждане на производство на акумулаторни елементи в Германия.
 • Други оператори от ЕС също изграждат съоръжения за производство на акумулаторни елементи, по-специално за приложения за акумулиране на енергия (FAAM в Италия и MES в Чешката република).

Списъкът на оповестените проекти и инвестиции в никакъв случай не е изчерпателен.

Комисията сложи началото на бързото прилагане на Стратегическия план за действие за акумулаторните батерии. Понастоящем основните действия вече са в ход:

 1. Нормативна уредба Работата по нов регламент за екопроектирането напредва бързо с цел да се определят критериите по отношение на експлоатационните характеристики и устойчивостта, на които трябва да отговарят акумулаторните батерии, за могат да бъдат пускани на пазара на ЕС. Подготвителните проучвания са в ход, като първата среща във връзка с обществена консултация със заинтересованите страни ще бъде проведена на 20 декември в Брюксел. В контекста на екопроектирането на акумулаторни батерии Съвместният изследователски център на Комисията днес публикува резултатите от проучване на стандартите за батерии. Докладът на Комисията относно оценката на Директивата на ЕС за батериите също трябва да бъде публикуван преди края на годината. В него се разглеждат, наред с други въпроси, събирането на отпадъците от батерии, нивата на рециклиране в рамките на ЕС и системата за етикетиране. Резултатите от проучването в подкрепа на оценката ще бъдат достъпни до края на октомври.
 2. Суровини — на 14 ноември в Брюксел ще се проведе конференция на високо равнище за суровините, на която ще бъдат предоставени препоръки, изготвени въз основа на започнат от Комисията диалог с държавите членки относно суровините за производство на акумулаторни батерии с оглед на разработването на привлекателни общи условия за проучване, добив и рециклиране на суровини за акумулаторни батерии в Европа. Комисията призовава промишлеността да изгради капацитет за рафиниране на суровини в ЕС.
 3. Междурегионално партньорство в областта на акумулаторните батерии – на 8 октомври в рамките на работна среща беше учредено Междурегионално партньорство в областта на акумулаторните батерии. Словения, заедно с други 7 региона, предложи да поеме инициативата в областта на авангардните материали. Това партньорство ще получи подкрепа от специални екипи в рамките на Комисията, както и външни консултантски услуги за ускорено развитие в посока разрастване и излизане на пазара. Работата по друго партньорство под ръководството на Ломбардия с предмет обратна преработка и повторно производство на акумулаторни батерии, е вече доста напреднала, като е създадена мрежа от пилотни демонстрационни заводи за рециклиране. Понастоящем и други региони са изразили интерес да се присъединят към партньорствата въз основа на своите специфични силни страни. Подкрепа се предоставя по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ERDF).
 4. Научни изследвания — на 24 януари 2019 г. ще се обяви началото на покана за представяне на предложения с общ бюджет, осигурен по линия на програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. в размер на 114 млн. евро по теми, свързани с акумулаторните батерии, с което също ще се подпомогне постигането на целите на Европейския алианс за акумулаторни батерии. През 2020 г. ще бъдат публикувани допълнителни теми във връзка с акумулаторните батерии с общ бюджет от 70 милиона евро. За следващата МФР Комисията възнамерява също така да предложи „партньорство“ в областта на акумулаторните батерии в рамките на „Хоризонт Европа“. Успоредно с това се установява нова европейска технологично-иновационна платформа. Целта е да се определят приоритетите на научните изследвания в областта на акумулаторните батерии, да се определят дългосрочни визии, да се изработят стратегическа програма и пътни карти за научните изследвания. Водещата роля в тази платформа ще бъде поета от заинтересованите страни от промишлеността, научноизследователската общност и държавите членки.
 5. Умения – В края на октомври 2018 г. в рамките на програмата „Еразъм +“ ще бъде оповестена следващата покана за представяне на предложения за секторните алианси на уменията, чрез които се реализира Подробният план за действие за секторно сътрудничество във връзка с уменията. Новата покана за представяне на предложения ще обхваща шест сектора, в това число и „акумулаторни батерии за електромобилност“. С помощта на избраните алианси от подробния план ще се оценяват недостигът на умения и бъдещите потребности от умения в сектора, ще се разработва стратегията за умения в сектора, ще се работи по основните европейски професионални профили и имащите значение за пазара на труда основни европейски програми за професионално обучение, а освен това ще се съставя проект за план за действие за прилагане на национално или регионално равнище.

Контекст

Началото на Европейския алианс за акумулаторните батерии беше положено от заместник-председателя Шефчович, държавите членки и промишлеността през октомври 2017 г. Платформата за сътрудничество вече обединява Европейската комисия, заинтересованите страни от ЕС, Европейската инвестиционна банка и над 260 заинтересовани страни от промишлеността и сектора на иновациите. Целта беше да се създаде конкурентоспособна и устойчива верига за създаване на стойност в Европа, в чието ядро са устойчивите акумулаторни елементи. За да предотврати изпадането си в технологична зависимост от своите конкуренти и за да извлече ползи от създаваните благодарение на акумулаторните батерии работни места и растеж и за да реализира инвестиционният потенциал на акумулаторните батерии, Европа трябва да се движи бързо в световната надпревара. Според наличните прогнози, пазарът на акумулаторни батерии ще възлиза на 250 милиарда евро годишно след 2025 г. За да се задоволи търсенето само в ЕС, пазарът ще изисква, съгласно една консервативна оценка, поне 20 „гигафабрики“ (съоръжения за масово производство на акумулаторни елементи), разположени в Европа. Мащабът и скоростта на необходимите инвестиции налагат съвместни усилия за справяне с това предизвикателство в областта на промишлеността.

До настоящия момент основният продукт на Европейския алианс за акумулаторните батерии беше стратегическият план за действие за акумулаторните батерии, приет през май 2018 г., и инвестициите в областта на промишлеността, оповестени в областта на материалите за акумулаторни материали и акумулаторни елементи. Планът за действие — част от третия пакет „Европа в движение“, който допълва амбициозния график на комисията „Юнкер“ за завършване на модернизацията на мобилността — се състои от набор от въздействащи мерки в областта на суровините, изисквания по отношение на научните изследвания и иновациите в ЕС или регулаторни изисквания с цел подкрепа на конкурентоспособността на нашите предприятия.

За повече информация:

MEMO/18/6113

Уебсайт на Европейския алианс за акумулаторните батерии 

Уебсайт на „Европа в движение“

 

 

 

 

IP/18/6114

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar