Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Piirihaldus: EL allkirjastab Albaaniaga Euroopa piiri- ja rannikuvalve alase koostöö kokkuleppe

Tirana, 5. oktoober 2018

5. oktoobril 2018 allkirjastas Euroopa Liit kokkuleppe Albaania ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti vahel piirihalduse valdkonnas tehtava koostöö kohta.

Kokkuleppe allkirjastasid ELi nimel Austria siseminister ja nõukogu eesistuja Herbert Kickl ja rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos ning Albaania nimel Albaania siseminister Fatmir Xhafaj.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos ütles: „Rände- ja julgeolekuprobleemid ei peatu meie välispiiridel. Ka meie ei tohiks seal peatuda. Kaitsev Euroopa on Euroopa, mis teeb koostööd oma partnerriikidega Euroopa naabruses ja sellest kaugemal. Tänane kokkulepe Albaaniaga on esimene selline kokkulepe kolmanda riigiga ning ELi piirihalduse alase väliskoostöö oluline verstapost. Loodan, et sellest saab alus paremaks koostööks kogu Lääne-Balkani piirkonnaga.“

Austria siseminister Herbert Kickl sõnas: „Tänu uutele meetmetele, mis on võetud ELi välispiiridel piirikontrolli parandamiseks, on ebaseaduslikud piiriületused märkimisväärselt vähenenud. Saame siiski olukorda veelgi parandada. Eriti oluline on koostöö meie naabritega. See kokkulepe võimaldab meil Albaaniat piirihalduse küsimustes rohkem toetada.“

Kokkulepe võimaldab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil koordineerida ELi liikmesriikide ja Albaania vahelist operatiivkoostööd ELi välispiiride haldamise valdkonnas. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet saab edaspidi võtta välispiiril meetmeid, milles osalevad naaberliikmesriigid ja Albaania. Näiteks võidakse sekkuda Albaania territooriumil, kui Albaania on sellega nõustunud.

Kokkuleppega hõlmatud tegevuse eesmärk on lahendada probleeme, mis tulenevad ebaseaduslikust rändest, eelkõige rändevoogude äkilistest muutustest ja piiriülesest kuritegevusest, ning see võib hõlmata piiril suurema tehnilise ja operatiivabi andmist. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet ja Albaania peavad iga operatsiooni puhul kavas kokku leppima.

Järgmised sammud

Kokkuleppe sõlmimise otsuse eelnõu on saadetud Euroopa Parlamendile, keda kutsutakse üles andma kokkuleppe sõlmimiseks oma nõusolek.

Taust

Tänane staatust käsitlev kokkulepe Albaaniaga on esimene selline kokkulepe, mis sõlmitakse kolmanda riigiga. Läbirääkimised Albaaniaga algasid 2017. aasta detsembris ning volinik Avramopoulos ja Albaania siseminister Xhafaj parafeerisid staatust käsitleva kokkuleppe projekti veebruaris. Nõukogu andis heakskiidu kokkuleppe allkirjastamiseks 13. juulil 2018.

Juba on parafeeritud staatust käsitleva kokkuleppe projektid endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga (18. juulil) ja Serbiaga (20. septembril). Käimas on läbirääkimised Montenegro ning Bosnia ja Hertsegoviinaga.

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet võib lähetada töötajaid ELi naabruses asuvatesse kolmandatesse riikidesse ja korraldada nende territooriumil ühisoperatsioone, tingimusel et Euroopa Liit ja asjaomane riik on eelnevalt sõlminud staatust käsitleva kokkuleppe. Komisjon tegi septembris ettepaneku tugevdada Euroopa piiri- ja rannikuvalvet veelgi, andes sellele vajaliku haarde ning võimaldades ühisoperatsioone ja töötajate lähetamist muudesse kui ELi naaberriikidesse.

Lisateave

Euroopa Piiri - ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaania Varbariigis käsitlev Euroopa Liidu ja Albaania Vabariigi vaheline staatust käsitlev kokkulepe

Pressiteade: Piirihaldus: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet tugevdab operatiivkoostööd Albaaniaga

Pressiteade: Euroopa piiri- ja rannikuvalve: saavutati operatiivkoostöö kokkulepe Serbiaga

Pressiteade: Euroopa piiri- ja rannikuvalve: saavutati operatiivkoostöö kokkulepe endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga

 

IP/18/6004


Side Bar