Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Med Spotlight-initiativet tar EU och FN gemensamt krafttag för att få slut på kvinnomord i Latinamerika

New York den 27 september 2018

EU och FN aviserar i dag att de kommer att bidra med 50 miljoner euro för att få stopp på kvinnomorden i Latinamerika.

banner

I Latinamerika skördar kvinnomorden 12 offer varje dag.

Med den här 50-miljonerssatsningen kommer EU:s och FN:s Spotlight-initiativ att finansiera nya och innovativa program i Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras och Mexiko för att hjälpa kvinnor och flickor att leva sina liv utan våld och för att stoppa kvinnomorden i Latinamerika.

– Kampen mot våldet mot kvinnor och flickor är en högprioriterad fråga för oss. Med Spotlight vill vi skapa en global koalition för detta mål och samla alla ansträngningar som görs inom utbildning, information, förebyggande och rättsväsende, säger EU:s höga representant och vice ordförande Federica Mogherini. Vi vill se till att kvinnor och flickor inte ska behöva leva sina liv i skräck längre, varken i Latinamerika, i Europa eller i resten av världen.

– Vi måste arbeta på ett heltäckande sätt och angripa problemet från alla håll för att uppnå goda och varaktiga resultat när det gäller kvinnomord, säger FN:s biträdande generalsekreterare Amina J. Mohammed. – Ingen kvinna ska någonsin behöva dö bara för att hon är kvinna.

– Att mörda en kvinna för att hon är kvinna är det mest avskyvärda brott som någon kan begå, säger EU-kommissionären för internationellt samarbete och utveckling Neven Mimica. Vi kommer att samarbeta med regeringarna för att angripa de underliggande orsakerna till kvinnomord, som ofta är kopplade till patriarkala attityder, kvinnohat, sexism och objektifiering av kvinnor.

– Könsrelaterat våld påverkar varje land och kvinnor och flickor överallt, säger UN Womens verkställande direktör Phumzile Mlambo-Ngcuka. – Genom Spotlight arbetar EU och FN för att befästa ett brett samarbete med ett tydligt mål, genom FN-organ, partnerorganisationer i det civila samhället och regeringar för att göra slut på våld mot kvinnor och flickor en gång för alla.

De nya programmen kommer också att inriktas på luckor i lagstiftning och politik och på att stärka institutioner, främja attityder präglade av jämställdhet och tillhandahålla kvalitetstjänster för dem som överlevt mordförsök och skadestånd till offren och deras anhöriga.

Spotlight kommer att nära samarbeta med civilsamhället, FN-organ och nationella regeringar för de fem programländerna för att säkra integrerade kvalitetsinsatser som kan rädda kvinnors och flickors liv. För att inte lämna någon utan hjälp kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt de kvinnor och flickor som är mest utsatta för våld och som inte nås av traditionella program.

Hela 14 av de 25 länder där flest kvinnomord begås ligger i Latinamerika. År 2016 mördades 254 kvinnor och flickor i Argentina, 349 i El Salvador, 211 i Guatemala, 466 i Honduras och 2 813 i Mexiko.

Bakgrund

Spotlight är ett globalt flerårigt partnerskap mellan EU och FN för att undanröja alla former av våld mot kvinnor och flickor. Startkapitalet i form av ett åtagande på 500 miljoner euro från Europeiska unionen gör initiativet till en unik global ansträngning för att investera i jämställdhet och kvinnors egenmakt som en förutsättning och drivkraft för att uppnå målen för en hållbar utveckling.

Inom ramen för Agenda 2030 för hållbar utveckling, som FN:s generalförsamling antog i september 2015, förband sig regeringar i hela världen att motverka all ojämlikhet och alla former av diskriminering. Målet med agendan är att ingen ska lämnas utanför. Det innebär att inget mål anses vara uppnått om det inte uppfylls i alla delar av samhället, för alla överallt, vilket även innebär de allra mest utsatta. Tyvärr omfattar den gruppen miljontals kvinnor och flickor, som fortfarande lider i tysthet varje dag som offer för olika former av våld och övergrepp.

Våld mot kvinnor och flickor

Våldet mot kvinnor och flickor är den mest uppenbara konsekvensen av ojämlikhet. Det grundas på ojämlika köns- och maktförhållanden och en omfattande diskriminering, som uppträder på många olika sätt i både den offentliga och den privata sfären. Kvinnor och flickor drabbas av en oproportionerligt stor del av våldet. Det handlar både om kvinnomord, sexuellt våld, våld i nära relationer, människohandel och skadliga sedvänjor. Våldet mot kvinnor och flickor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna som begås i en skrämmande omfattning i alla länder och generationer.

För kvinnor och flickor som utsätts för många olika och samverkande former av diskriminering är risken för våld ännu större, samtidigt som det inte finns tillgång till hjälp och stödsystem eller åtminstone acceptabla sådana av god kvalitet. Kvinnor och flickor i vissa skeden av livet (tonåringar och äldre) syns ofta inte i statistiken och beaktas inte i lagstiftning, politik och program. I många fall erkänns inte migranter, flyktingar och internflyktingar formellt av staten. Kvinnor från urbefolkningar eller etniska och sexuella minoriteter är ofta de som drabbas värst av social, politisk och ekonomisk diskriminering. Exempelvis diskrimineras och missgynnas kvinnor och flickor som har funktionshinder eller lever på landsbygden ofta på många olika samverkande sätt, vilket förklarar varför vissa grupper systematiskt lämnas utanför.

Läs mer

EU:s och FN:s Spotlight-initiativ

Frågor och svar

Global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik.

Nytt europeiskt samförstånd om utveckling – ”Vår värld, vår värdighet, vår framtid”

EU:s andra handlingsplan för jämställdhet (2016–2020)

IP/18/5906

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar