Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Europese Unie en de Verenigde Naties bundelen hun krachten in het kader van het Spotlight-initiatief om een einde te maken aan feminicide in Latijns-Amerika

New York, 27 september 2018

De Europese Unie en de Verenigde Naties kondigen vandaag een financiële bijdrage van 50 miljoen euro aan om een einde te maken aan feminicide in Latijns-Amerika.

banner

Feminicide in Latijns-Amerika kost dagelijks twaalf vrouwen het leven.

Met de huidige investering van 50 miljoen euro zal het Spotlight-initiatief van de EU en de VN nieuwe en innovatieve programma's financieren in Argentinië, El Salvador, Guatemala, Honduras en Mexico, om vrouwen en meisjes te helpen leven zonder geweld en om een einde te maken aan feminicide in Latijns-Amerika.

"Een einde maken aan het geweld tegen vrouwen en meisjes staat bovenaan op onze agenda. Met het Spotlight-initiatief hebben we rond deze doelstelling een wereldwijde coalitie en mobiliseren we alle mogelijke inspanningen en maatregelen op het gebied van onderwijs, voorlichting, preventie en rechtsbedeling," aldus hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini. "Wij willen ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes nooit meer in angst moeten leven, niet in Latijns-Amerika, niet in Europa en ook niet in de rest van de wereld."

"Een globale aanpak van het probleem feminicide vanuit alle verschillende hoeken is essentieel voor een succesvol en blijvend resultaat," aldus de vicesecretaris-generaal van de VN Amina J. Mohammed. "Geen enkele vrouw hoeft te sterven omdat zij een vrouw is."

"Een vrouw vermoorden omdat zij een vrouw is, is de meest afschuwelijke misdaad die men zich kan indenken," aldus Europees commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling Neven Mimica. "We zullen samenwerken met regeringen en andere partners om de onderliggende oorzaken van feminicide aan te pakken. Vaak zijn deze toe te schrijven aan patriarchale attitudes, vrouwenhaat, seksisme en de objectivering van vrouwen."

"Gendergerelateerd geweld treft alle landen en vrouwen en meisjes over de hele wereld" aldus directeur van UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka. "Met het Spotlight-initiatief willen de EU en de UN een ruime en gerichte samenwerking stimuleren tussen VN-agentschappen, partners uit het maatschappelijk middenveld en regeringen om geweld tegen vrouwen en meisjes voorgoed de wereld uit te helpen."

Met de nieuwe programma's zullen lacunes in wetgeving en beleid worden gedicht, instellingen worden versterkt en een genderneutrale houding worden bevorderd, en zullen hoogwaardige diensten worden aangeboden voor nabestaanden en herstelbetalingen voor slachtoffers van geweld en hun gezinnen.

Het Spotlight-initiatief zal nauw samenwerken met het maatschappelijk middenveld, VN-agentschappen en de overheden van de vijf landen die aan het programma deelnemen om te zorgen voor uitgebreide en hoogwaardige acties waarmee levens van vrouwen en meisjes kunnen worden gered. Het bereiken van de vrouwen en meisjes die het grootste risico op geweld lopen en die door de traditionele programma's niet worden bereikt, krijgt extra aandacht zodat niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

In Latijns-Amerika bevinden zich 14 van de 25 landen met de hoogste percentages van feminicide ter wereld. In 2016 zijn er 254 vrouwen en meisjes vermoord in Argentinië, 349 in El Salvador, 211 in Guatemala, 466 in Honduras en 2 813 in Mexico.

Achtergrond

Het Spotlight-initiatief is een wereldwijd, meerjarig partnerschap tussen de Europese Unie en de Verenigde Naties om een einde te maken aan alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Met een toezegging van de Europese Unie voor een startfinanciering van 500 miljoen euro is dit initiatief een nooit tevoren geziene wereldwijde inspanning om te investeren in gendergelijkheid en empowerment van vrouwen als voorwaarde en motor voor de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

In het kader van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, die tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015 is goedgekeurd, hebben regeringen over de hele wereld toegezegd alle vormen van ongelijkheid en discriminatie aan te pakken. Het motto van Agenda 2030 luidt "leave no one behind" waarmee wordt bedoeld dat geen enkele doelstelling als gerealiseerd wordt beschouwd tenzij die doelstelling is gehaald voor alle segmenten van de samenleving, voor iedereen, overal, ook degenen die het verst achterop liggen. Daartoe behoren helaas ook miljoenen vrouwen en meisjes die nog dagelijks in stilte onder verschillende vormen van geweld en misbruik lijden.

Geweld tegen vrouwen en meisjes

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest voorkomende gevolgen van ongelijkheid. Het komt voort uit ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen en is een wijdverbreide vorm van discriminatie, die zich in verschillende vormen voordoet, zowel in de openbare als de particuliere sector. Vrouwen en meisjes worden onevenredig blootgesteld aan geweld, waaronder feminicide, seksueel geweld, partnergeweld, mensenhandel en schadelijke praktijken. Geweld tegen vrouwen en meisjes is een schending van de mensenrechten die in alle landen en bij alle generaties op alarmerende niveaus voorkomt.

Voor vrouwen en meisjes die te kampen hebben met meervoudige en overlappende vormen van discriminatie zijn de risico's om met geweld geconfronteerd te worden nog groter, terwijl hulp- en ondersteunende systemen vaak niet beschikbaar, toegankelijk, aanvaardbaar of kwalitatief zijn. Zo kunnen vrouwen en meisjes in bepaalde levensfasen (jongeren en ouderen) in statistieken en bij het opstellen van wetten, beleid en programma's over het hoofd worden gezien. Soms worden migranten, vluchtelingen en intern ontheemden niet formeel door de staat erkend. Inheemse vrouwen en vrouwen uit etnische, raciale en seksuele minderheden hebben vaak het meest te kampen met discriminatie op sociaal, politiek en economisch vlak. Ook hebben onder meer vrouwen en meisjes met een handicap, of diegenen die in landelijke gebieden wonen, op gelijkaardige wijze te maken met overlappende vormen van ongelijkheid en meervoudige achterstand. Dit verklaart hoe en waarom bepaalde groepen systematisch uit de boot vallen.

Meer informatie

Het Spotlight-initiatief van de EU en de VN

MEMO Vragen en antwoorden:

Global Strategy for the European Union's Foreign And Security Policy

DE NIEUWE EUROPESE CONSENSUS INZAKE ONTWIKKELING "ONZE WERELD, ONZE WAARDIGHEID, ONZE TOEKOMST"

Het EU-genderactieplan II (2016-2020)

IP/18/5906

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar