Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Savienība un Apvienoto Nāciju Organizācija apvieno spēkus, lai iniciatīvas Spotlight ietvaros izskaustu feminicīdu Latīņamerikā

New York, 2018. gada 27. septembrī

Eiropas Savienība un Apvienoto Nāciju Organizācija šodien nāk klajā ar paziņojumu par 50 miljonu eiro lielu finanšu ieguldījumu feminicīda izskaušanai Latīņamerikā.

banner

Feminicīda dēļ katru dienu Latīņamerikā iet bojā12 sievietes.

Ar šodien paziņoto ieguldījumu 50 miljonu eiro apmērā ES un ANO iniciatīva Spotlight ļaus finansēt jaunas un inovatīvas programmas Argentīnā, Salvadorā, Gvatemalā, Hondurasā un Meksikā, lai palīdzētu sievietēm un meitenēm dzīvot bez vardarbības un izskaustu feminicīdu Latīņamerikā.

“Pret sievietēm un meitenēm vērstās vardarbības izskaušana ir mūsu darba kārtības prioritāte. Ar iniciatīvu Spotlight esam izveidojuši globālu koalīciju šā mērķa īstenošanai, mobilizējot visus centienus un pasākumus izglītības, izpratnes veidošanas, novēršanas un tiesiskuma nodrošināšanas jomā,” sacīja Augstā pārstāve / Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni. “Mēs vēlamies nodrošināt, lai sievietēm un meitenēm Latīņamerikā, Eiropā un visā pasaulē nekad vairs nebūtu jādzīvo bailēs.”

“Feminicīda jautājuma visaptveroša izskatīšana, ņemot vērā visus šos atšķirīgos aspektus, ir būtiska sekmīgu un ilgstošu rezultātu nodrošināšanai,” sacīja ANO ģenerālsekretāra vietniece Amina Muhameda. “Neviena sieviete nedrīkstētu mirt tāpēc, ka viņa ir sieviete.”

“Sievietes nogalināšana tāpēc, kas viņa ir sieviete, ir visbriesmīgākais noziegums, kādu vien var pastrādāt,” teica Eiropas starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs Nevens Mimica. “Mēs strādāsim ar valdībām un citiem partneriem, lai risinātu feminicīda pamatcēloņus, kas bieži vien ir saistīti ar patriarhālu attieksmi, mizogīniju, seksismu un sieviešu priekšmetiskošanu.”

“Ar dzimumu saistīta vardarbība skar visas valstis un sievietes un meitenes visā pasaulē”, paziņoja UN Women izpilddirektore Phumzile Mlambo-Ngcuka. “Ar iniciatīvu Spotlight ES un ANO strādā pie tā, lai stimulētu plašu un mērķtiecīgu sadarbību starp ANO aģentūrām, pilsoniskās sabiedrības partneriem un valdībām ar mērķi uz visiem laikiem izbeigt vardarbību pret sievietēm un meitenēm.”

Ar šīm jaunajām programmām tiks novērstas likumdošanas un politikas nepilnības, stiprinātas iestādes, veicināta dzimumu ziņā taisnīga attieksme, kā arī sniegti kvalitatīvi pakalpojumi cietušajiem un kompensācijas no vardarbības cietušajām personām un viņu ģimenēm.

Iniciatīvas Spotlight ietvaros notiks cieša sadarbība ar pilsonisko sabiedrību, ANO aģentūrām un programmā iesaistīto piecu valstu valdībām, lai nodrošinātu visaptverošus, augstas kvalitātes pasākumus, ar kuriem var glābt sieviešu un meiteņu dzīvības. Īpašs uzsvars tiks likts uz to, lai sasniegtu sievietes un meitenes, kuras ir visvairāk pakļautas vardarbības riskam un kurām tradicionālās programmas nav pieejamas, tādējādi nodrošinot, ka neviens netiek atstāts novārtā.

Latīņamerikā atrodas 14 no 25 valstīm, kurās ir visaugstākais feminicīda rādītājs pasaulē. 2016. gadā Argentīnā tika nogalinātas 254 sievietes un meitenes, Salvadorā – 349, Gvatemalā – 211, Hondurasā – 466 un Meksikā – 2813.

Konteksts

Iniciatīva Spotlight ir globāla daudzgadu partnerība starp Eiropas Savienību un Apvienoto Nāciju Organizāciju, kuras mērķis ir izskaust visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm. Ar Eiropas Savienības apsolīto finansējumu 500 miljonu eiro apmērā darbības uzsākšanai šī iniciatīva ietver nepieredzētus pasaules mēroga centienus veikt ieguldījumus dzimumu līdztiesības un sieviešu emancipācijas nodrošināšanā, kas ir priekšnoteikums un dzinulis ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai.

Saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, kas tika pieņemta Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 2015. gada septembrī, valdības visā pasaulē apņēmās novērst nevienlīdzību un visus diskriminācijas veidus. Programmā 2030. gadam ir pausta apņemšanās “nevienu neatstāt novārtā” — tā ir apņemšanās, saistībā ar kuru neviens mērķis netiks uzskatīts par izpildītu, ja tas nebūs īstenots attiecībā uz visiem sabiedrības slāņiem, ikvienu un visur, tostarp attiecībā uz tiem, kas ir visgrūtākajā situācijā. Diemžēl tas attiecas arī uz miljoniem sieviešu un meiteņu, kuras joprojām katru dienu cieš no dažādiem vardarbības un ļaunprātīgas izmantošanas veidiem un klusē par to.

Vardarbība pret sievietēm un meitenēm

Vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir viena no izplatītākajām nevienlīdzības sekām. Tam pamatā ir nevienlīdzīgas dzimumu un varas attiecības, un tas ir plaši izplatīts diskriminācijas veids, kas izpaužas dažādās formās gan publiskajā, gan privātajā sfērā. Sievietes un meitenes ir nesamērīgi pakļautas vardarbībai, tostarp feminicīdam, seksuālai vardarbībai, vardarbībai ģimenē, cilvēku tirdzniecībai un kaitīgām ieražām. Vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir cilvēktiesību pārkāpums, kas satraucošā līmenī notiek visās valstīs un visās paaudzēs.

Sievietes un meitenes, kuras saskaras ar dažādiem intersekcionāliem diskriminācijas veidiem, ir vēl vairāk pakļautas vardarbības riskam, savukārt atbildes pasākumi un atbalsta sistēmas bieži vien nav pieejami, pieņemami, sasniedzami vai atbilstoši kvalitātes standartiem. Piemēram, sievietes un meitenes noteiktos dzīves posmos (pusaudža gados un vecumā) var netikt ņemtas vērā statistikā un tiesību aktu, politikas un programmu izstrādē. Valsts var oficiāli neatzīt migrantus, bēgļus un iekšzemē pārvietotas personas. Pirmiedzīvotājas sievietes un etniskās, rasu un seksuālās minoritātes bieži vien saskaras ar lielāko diskrimināciju dažādās sociālajās, politiskajās un ekonomiskajās dimensijās. Sievietes un meitenes ar invaliditāti, kuras dzīvo lauku rajonos, cita starpā saskaras ar pārmērīgu nevienlīdzību un daudziem nelabvēlīgiem apstākļiem, kas izskaidro, kā un kāpēc atsevišķas grupas tiek sistemātiski atstātas novārtā.

Papildinformācija

ES un ANO iniciatīva Spotlight

Informatīvs paziņojums ar jautājumiem un atbildēm:

Globāla Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģija

Jaunais Eiropas konsenss par attīstību "Mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne"

ES Dzimumu līdztiesības rīcības plāns II (2016. — 2020. gads)

IP/18/5906

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar