Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Iniciatyva „Spotlight“: Europos Sąjunga ir Jungtinės Tautos dės bendras pastangas sustabdyti moterų žudymą dėl lyties Lotynų Amerikoje

New York, 2018 m. rugsėjo 27 d.

Šiandien Europos Sąjunga ir Jungtinės Tautos praneša skiriančios 50 mln. eurų finansinę paramą kovai su moterų žudymu dėl lyties Lotynų Amerikoje.

banner

Kasdien Lotynų Amerikoje dėl lyties nužudoma 12 moterų.

50 mln. eurų investicija, apie kurią pranešama šiandien, bus panaudota naujoms, inovacinėms programoms Argentinoje, Salvadore, Gvatemaloje, Hondūre ir Meksikoje finansuoti pagal ES ir JT iniciatyvą „Spotlight“. Programų tikslas – kad šiame regione moterų ir mergaičių gyvenime nebebūtų smurto ir moterys nebebūtų žudomos dėl lyties.

„Visiems laikams sustabdyti smurtą prieš moteris ir mergaites – mūsų prioritetas.Iniciatyva „Spotlight“ sutelkia pasaulinę koaliciją šiam tikslui pasiekti ir drauge dedame pastangas ir imamės įvairių veiksmų švietimo, informuotumo didinimo, prevencijos ir teisingumo srityse, – teigė vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini. – Norime užtikrinti, kad moterims ir mergaitėms daugiau niekada nereikėtų gyventi baimėje – Lotynų Amerikoje, Europoje ar bet kur kitur pasaulyje.“

Norint sėkmingai pasiekti ilgalaikių rezultatų, moterų žudymo dėl lyties problemą būtina spręsti kompleksiškai ir įvairiapusiai, – sakė JT generalinio sekretoriaus pavaduotoja Amina J. Mohammed. – Nė viena moteris neturi žūti dėl to, kad yra moteris.“

Sunku įsivaizduoti labiau nežmonišką nusikaltimą, – sakė už tarptautinę plėtrą ir bendradarbiavimą atsakingas Europos Komisijos narys Nevenas Mimica. – Kartu su šalių vyriausybėmis ir kitais partneriais imsimės veiksmų, kad kovotume su pagrindinėmis moterų žudymo dėl lyties priežastimis, dažnai susijusiomis su patriarchaliniu požiūriu, mizoginija, seksizmu ir moterų sudaiktinimu.“

Smurtas dėl lyties pasireiškia visose šalyse ir nuo jo kenčia moterys ir mergaites visame pasaulyje, – teigė JT padalinio „JT Moterys“ vykdomoji direktorė Phumzile Mlambo-Ngcuka. – Pagal iniciatyvą „Spotlight“ ES ir JT drauge skatina plataus masto ir tikslinių siekių įvairių JT agentūrų, pilietinės visuomenės partnerių ir šalių vyriausybių bendradarbiavimą, kad moterys ir mergaitės niekada nebepatirtų smurto ir prievartos.“

Įgyvendinant naujas programas bus sprendžiamos tokios problemos kaip teisėkūros ir politikos trūkumai, taip pat bus stiprinamos institucijos, skatinamas vienodas požiūris į lytis, teikiamos kokybiškos paslaugos išgyvenusiems smurtą ir užtikrinamas žalos atlyginimas nukentėjusiesiems ir jų šeimoms.

Pagal iniciatyvą „Spotlight“ bus glaudžiai bendradarbiaujama su pilietine visuomene, JT agentūromis ir šalių, kuriose bus įgyvendinamos penkios naujos programos, vyriausybėmis, kad būtų imamasi išsamių, kokybiškų intervencinių veiksmų, galinčių išgelbėti moterų ir mergaičių gyvybes. Ypač daug dėmesio bus skiriama didžiausią smurto riziką patiriančioms grupėms, kurių paprastai neaprėpia tradicinės programos. Niekas nebus paliktas nuošalyje.

14 iš 25 šalių, kurių moterų žudymo dėl lyties rodikliai yra didžiausi pasaulyje, yra Lotynų Amerikos regione. 2016 m. Argentinoje nužudytos 254 moterys ir mergaitės, Salvadore – 349, Gvatemaloje – 211, Hondūre – 466, Meksikoje – 2 813.

Pagrindiniai faktai

Iniciatyva „Spotlight“ – pasaulinė, daugialypė Europos Sąjungos ir Junginių Tautų iniciatyva, kuria siekiama panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites. Iš viso Europos Sąjunga įsipareigojo skirti šiai iniciatyvai 500 mln. eurų. Pagal ją bus dedamos precedento neturinčios pasaulinio masto pastangos investuoti į lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą, nes tai būtina sąlyga ir svarbus veiksnys siekiant darnaus vystymosi tikslų.

Pagal 2015 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje priimtą „Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.“ pasaulio šalių vyriausybės įsipareigojo kovoti su visų formų nelygybe ir diskriminacija. Darbotvarkėje iki 2030 m. įsipareigojama, kad niekas nebus paliktas nuošalyje – joks tikslas nebus laikomas pasiektu, jei jis nebus pasiektas visuose visuomenės segmentuose, o rezultatas nepalies visų ir visur, įskaitant tuos, kurių atotrūkis didžiausias. Deja, šiai grupei priklauso ir milijonai moterų ir mergaičių, vis dar kasdien tyloje kenčiančių prievartą ir smurtą.

Smurtas prieš moteris ir mergaites

Smurtas prieš moteris ir mergaites – vienas iš labiausiai paplitusių nelygybės padarinių. Jo priežastys susijusios su lyties ir galios santykių disbalansu. Tai plačiai paplitusi diskriminacijos rūšis, pasireiškianti pačiomis įvairiausiomis formomis tiek viešojoje sferoje, tiek privačiai. Moterų ir mergaičių gyvenime neproporcingai daug smurto, jos žudomos dėl lyties, patiria seksualinį smurtą, taip pat šeimoje, tampa prekybos žmonėmis ir kitų nusikalstamų veikų aukomis. Smurtas prieš moteris ir mergaites yra žmogaus teisių pažeidimas ir jo paplitimo mastas visose šalyse ir kartose kelia didelį susirūpinimą.

Dar didesnę smurto riziką patiria moterys ir mergaitės, susiduriančios su įvairialypių, tarpusavyje susijusių formų diskriminacija, o reagavimo ir paramos sistemų dažnai tiesiog nėra arba jos nepriimtinos, neprieinamos ar prastos. Pavyzdžiui, į tam tikrų amžiaus grupių moteris ir mergaites (paaugles ir vyresnio amžiaus) gali būti neatsižvelgiama rengiant statistiką ir įstatymus, politiką ir programas. Kartais oficialaus valstybės lygmens pripažinimo trūksta migrantėms, pabėgėlėms ir šalies viduje perkeltoms moterims. Čiabuvės ir etninėms, rasinėms bei seksualinėms mažumoms priklausančios moterys dažnai yra ypač smarkiai diskriminuojamos įvairiais socialiniais, politiniais ir ekonominiais aspektais. Taip pat įvairialypę nelygybę patiria, be kitų, neįgalios moterys ir mergaitės ar kaimo vietovių gyventojos, kurių nepalankios sąlygos yra kompleksinės ir tarpusavyje susijusios. Tai gali paaiškinti, kaip ir kodėl tam tikros grupės sistemiškai lieka neaprėptos.

Daugiau informacijos

ES ir JT iniciatyva „Spotlight“

MEMO. Klausimai ir atsakymai

Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija

Naujasis Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“

Antrasis ES lyčių lygybės veiksmų planas (2016–2020 m.)

IP/18/5906

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar