Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Eurobarometer: 4 od 5 državljanov EU podpirajo vključitev zasebnega sektorja v razvojno sodelovanje

Bruselj, 25. septembra 2018

Zadnja raziskava Eurobarometra kaže, da vedno več državljanov EU meni, da bi moral imeti zasebni sektor večjo vlogo pri mednarodnem razvoju in da smatrajo razvojno sodelovanje kot sredstvo za boj proti nedovoljenim migracijam.

„Evropski državljani podpirajo naša prizadevanja za spodbujanje zasebnih naložb v razvojno sodelovanje, zagotavljanje enakosti spolov in odpravljanje temeljnih vzrokov nedovoljenih migracij. To kaže, da je po mnenju državljanov naš predlog za poglobitev naših gospodarskih odnosov z Afriko z osredotočenjem na zasebne naložbe na pravi poti. To bi bilo treba razumeti kot poziv, naj na področju razvoja storimo še več in naj to storimo sedaj,“ je dejal komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica.

Ključne ugotovitve:

  • Močna splošna podpora razvojnemu sodelovanju

89 % vprašanih podpira pomoč ljudem v državah v razvoju. Več ljudi meni, da bi bilo treba finančno sodelovanje v primerjavi z letom 2016 povečati. Več kot tri četrtine vprašanih v vseh državah članicah EU meni, da bi morala EU držati svojo obljubo glede obsega pomoči, ki jo zagotavlja državam v razvoju.

  • Enakost med spoloma je glavna prednostna naloga

Podpora obravnavanju enakosti žensk in moških je še večja: skoraj devet od desetih vprašanih meni, da bi to morala biti prednostna naloga razvojne politike EU. Natančneje, želeli bi, da bi bila politika osredotočena na obravnavanje nasilja nad ženskami in dekleti (78 %), boj proti diskriminaciji žensk (63 %) ter na zagotavljanje dostopa do izobraževanja za ženske in dekleta (61 %).

  • Boj proti nedovoljenim migracijam

7 od 10 vprašanih se strinja, da je zagotavljanje finančne pomoči državam v razvoju učinkovit način boja proti nedovoljenim migracijam. V primerjavi z letom 2016 je to mnenje pridobilo podporo ljudi v 14 državah, zlasti na Malti, v Grčiji in Bolgariji.

Na vprašanje glede opredelitve najbolj perečih izzivov za države v razvoju so bile najpogosteje navedene teme mir in varnost (37 %), izobraževanje (35 %) in zdravje (33 %). Migracije so bile med najbolj perečimi izzivi navedene na 10. mestu (10 %). Ti podatki kažejo na stabilno splošno gibanje od leta 2010 naprej.

Kar zadeva osebno raven, več kot polovica Evropejcev meni, da lahko kot posamezniki pozitivno prispevajo k razvoju, denimo z zagotavljanjem denarja neprofitnim organizacijam, sprejemanjem etičnih izbir pri nakupovanju ali s prostovoljnim delom.

Na vprašanje, ali bi moral biti boj proti revščini v državah v razvoju prednostna naloga EU, so sodelujoči iz 26 držav – in sicer 7 od 10 Evropejcev na splošno – odgovorili pritrdilno, pri čemer pa se Latvijci in Estonci zdijo bolj skeptični glede razvojnega sodelovanja. Od 28 držav članic EU samo Češka in Estonija nista mnenja, da je razvojna politika učinkovit način za boj proti revščini v državah v razvoju.

Več informacij

Na tem mestu najdete informativne preglede po posameznih državah v nacionalnih jezikih za vse države članice EU, infografike v vseh jezikih EU ter informativne preglede splošnih rezultatov za EU in za mlade kot ciljno skupino.

IP/18/5840

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar