Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

„Eurobarometras“: keturi penktadaliai ES piliečių remia privatųjį sektorių vystomojo bendradarbiavimo srityje

Briuselis, 2018 m. rugsėjo 25 d.

Naujausia „Eurobarometro“ apklausa rodo, kad ES piliečiai vis dažniau mano, kad privatusis sektorius gali atlikti svarbesnį vaidmenį vystomojo bendradarbiavimo srityje. Jie taip pat laikosi nuomonės, kad parama vystymuisi – viena iš priemonių neteisėtos migracijos problemai spręsti.

„Europos piliečiai palaiko mūsų pastangas didinti privačias investicijas į vystomąjį bendradarbiavimą, užtikrinti lyčių lygybę ir šalinti pagrindines neteisėtos migracijos priežastis. Tai rodo, kad mūsų pasiūlymas stiprinti ekonominius santykius su Afrika, sutelkiant dėmesį į privačias investicijas, atitinka piliečių nuomonę. Turėtume priimti tai kaip raginimą nuveikti daugiau ir greičiau vystymosi labui“, – sakė už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica.

Pagrindiniai nustatyti faktai

  • Tvirta bendra parama vystomajam bendradarbiavimui

89 proc. apklaustųjų remia pagalbą žmonėms besivystančiose šalyse. Dabar daugiau žmonių nei 2016 m. mano, kad finansinis bendradarbiavimas turėtų būti padidintas. Daugiau nei trijų ketvirtadalių respondentų visose ES valstybėse narėse nuomone, ES turėtų tesėti pažadus dėl pagalbos besivystančioms šalims sumos.

  • Svarbus prioritetas – lyčių lygybė

Parama moterų ir vyrų lygybei užtikrinti dar didesnė: beveik devyni iš dešimties respondentų mano, kad tai turėtų būti ES vystymosi politikos prioritetas. Kalbant konkrečiau, norima, kad daugiau dėmesio būtų skiriama kovai su smurtu prieš moteris ir mergaites (78 proc.), kovai su moterų diskriminacija (63 proc.) ir moterų bei mergaičių galimybėms mokytis (61 proc.).

  • Neteisėtos migracijos problemos sprendimas

Septyni dešimtadaliai dalyvavusiųjų apklausoje sutinka, kad finansinė parama besivystančioms šalims yra veiksmingas būdas spręsti neteisėtos migracijos problemą. Palyginti su 2016 m., šis požiūris sulaukė didesnio pritarimo keturiolikoje šalių, visų pirma Maltoje, Graikijoje ir Bulgarijoje.

Atsakant į klausimą, kokias besivystančių šalių problemas reikėtų spręsti skubiausiai, dažniausiai minėti taikos ir saugumo (37 proc.), švietimo (35 proc.) ir sveikatos (33 proc.) klausimai. Migracija atsidūrė 10-oje aktualiausių problemų vietoje (10 proc.). Nuo 2010 m. šie skaičiai keičiasi nedaug.

Kalbant apie asmeninį lygmenį, daugiau nei pusė europiečių mano, kad jie asmeniškai gali prisidėti prie vystymosi, pavyzdžiui, skirdami lėšų ne pelno organizacijoms, priimdami etiniais motyvais pagrįstus pirkimo sprendimus, savanoriškai dirbdami.

Paklausti, ar kova su skurdu turėtų būti ES prioritetas besivystančiose šalyse, 26 šalių respondentai (70 proc. visų europiečių) pritarė šiam teiginiui. Latviai ir estai pasirodė esą skeptiškesni vystomojo bendradarbiavimo atžvilgiu. Iš 28 ES valstybių narių tik Čekija ir Estija nemano, kad vystymosi politika yra veiksminga kovos su skurdu besivystančiose šalyse priemonė.

Daugiau informacijos

Čia pateikiamos visų ES valstybių narių informacijos suvestinės nacionalinėmis kalbomis, infografikai visomis oficialiosiomis ES kalbomis, bendrų ES rezultatų ir jaunimo kaip tikslinės grupės informacijos suvestinės.

IP/18/5840

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar