Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurobarometri: neljä viidestä tukee yksityisen sektorin kehitysyhteistyötä

Bryssel 25. syyskuuta 2018

Tuoreimman Eurobarometri-tutkimuksen mukaan EU-kansalaisten mielestä yksityisen sektorin rooli kansainvälisessä kehitystyössä on entistä tärkeämpi. Lisäksi he näkevät kehitysyhteistyön keinona padota sääntelemätöntä maahanmuuttoa.

”Eurooppalaiset tukevat pyrkimyksiämme kasvattaa kehitysyhteistyöhön tehtävien yksityisten investointien määrää, toteuttaa sukupuolten tasa-arvoa ja puuttua sääntelemättömän muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Ehdotuksemme taloudellisten suhteiden syventämisestä Afrikan kanssa yksityisiä investointeja tukemalla on siis kansalaisten mielestä oikeansuuntainen. Meidän täytyy ottaa tämä kehotuksena lisätä kehitystä, ja meidän on tehtävä se nyt”, toteaa kehitysyhteistyökomissaari Neven Mimica.

Tärkeimmät havainnot:

  • Kehitysyhteistyöllä on vahva yleinen tuki

Vastaajista 89 % tukee kehitysmaiden ihmisten auttamista. Rahoitusyhteistyön lisäämistä kannattaa nyt useampi kuin vuonna 2016. Useampi kuin kolme neljästä kaikissa EU-maissa on sitä mieltä, että EU:n olisi pidettävä lupauksensa ja tuettava kehitysmaita lupaamallaan summalla.

  • Sukupuolten tasa-arvo on etusijalla

Naisten ja miesten tasa-arvoa tukee yhä useampi. Lähes yhdeksän vastaajaa kymmenestä on sitä mieltä, että tasa-arvon pitäisi olla EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan painopiste. Vastaajat haluavat torjua erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa (78 %) ja naisiin kohdistuvaa syrjintää (63 %) sekä tukea naisten ja tyttöjen mahdollisuutta käydä koulua (61 %).

  • Sääntelemättömän maahanmuuton torjunta

Seitsemän vastaajaa kymmenestä on yhtä mieltä siitä, että rahoitusapu kehitysmaille on tehokas keino torjua sääntelemätöntä maahanmuuttoa. Vuoteen 2016 verrattuna tämä näkemys on saanut lisää kannatusta 14 maassa, varsinkin Maltassa, Kreikassa ja Bulgariassa.

Kehitysmaissa kaikkein kiireellisimmin ratkaistavina haasteina useimmat pitävät rauhaa ja turvallisuutta (37 %), koulutusta (35 %) sekä terveyttä (33 %). Muuttoliike on listalla kymmenentenä (10 %). Nämä luvut osoittavat, että yleinen suuntaus on vakaa vuodesta 2010.

Yli puolet eurooppalaisista on sitä mieltä, että he voivat vaikuttaa kehitykseen yksityishenkilönä. He voivat esimerkiksi antaa rahaa voittoa tavoittelemattomille järjestöille sekä tehdä eettisiä ostosvalintoja ja vapaaehtoistyötä

Kysyttäessä pitäisikö köyhyyden torjumisen kehitysmaissa kuulua EU:n tärkeimpiin painopisteisiin, seitsemän vastaajaa kymmenestä 26 maassa oli yhtä mieltä siitä, että kyllä pitäisi. Toisaalta latvialaiset ja virolaiset näyttävät suhtautuvan kehitysyhteistyöhön epäilevästi. Kaikista 28:sta EU-maasta ainoastaan Tšekissä ja Virossa kehityspolitiikkaa ei pidetä tehokkaana keinona torjua köyhyyttä kehitysmaissa.

Lisätietoja

Lisäksisaatavilla ovat maakohtaiset tietosivut kaikista EU-maista niiden kansallisilla kielillä, infografiikkaa kaikilla EU-kielillä sekä tietosivuja EU:n kokonaistuloksista ja nuorista erityisenä kohderyhmänä.

IP/18/5840

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar