Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Eurobarometerundersøgelse: 4 ud af 5 EU-borgere bakker op om den private sektors deltagelse i udviklingssamarbejdet

Bruxelles, den 25. september 2018

Ifølge den seneste Eurobarometerundersøgelse mener EU-borgerne, at den private sektor spiller en stadig større rolle i det internationale udviklingssamarbejde, ligesom de ser udviklingssamarbejde som et middel til at håndtere den irregulære migration.

"EU's borgere bakker op om vores bestræbelser på at øge andelen af private investeringer i udviklingssamarbejdet, sikre ligestilling mellem kønnene og tage fat om de grundlæggende årsager til irregulær migration. Dette viser, at vores forslag om at styrke vores økonomiske forbindelser med Afrika gennem fokus på private investeringer er i tråd med borgernes holdning. Vi bør se det som en opfordring til at blive mere aktive inden for udviklingsarbejdet og til at begynde omgående", udtaler EU's kommissær med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling, Neven Mimica.

Vigtigste resultater:

  • Stor overordnet opbakning til udviklingssamarbejdet

89 % af alle adspurgte bakker op om at hjælpe mennesker i udviklingslandene. Antallet af personer, der mener, at den finansielle bistand bør sættes op, er større nu end i 2016. Over tre fjerdedele af respondenterne i alle EU's medlemsstater er af den opfattelse, at EU bør holde sit løfte angående det støttebeløb, der ydes til udviklingslandene.

  • Ligestilling mellem kønnene har høj prioritet

Der er endnu højere opbakning til at tage fat om ligestilling mellem mænd og kvinder: Næsten 9 ud af 10 respondenter mener, at ligestilling bør prioriteres i EU's udviklingspolitik. Mere specifikt ønsker de fokus på bekæmpelse af vold mod kvinder og piger (78 %), bekæmpelse af diskrimination mod kvinder (63 %) og sikring af kvinder og pigers adgang til uddannelse (61 %).

  • Håndtering af irregulær migration

7 ud af 10 er enige i, at finansiel bistand til udviklingslandene er en effektiv måde at håndtere irregulær migration på. I forhold til 2016 har dette synspunkt vundet opbakning i 14 lande — navnlig i Malta, Grækenland og Bulgarien.

Adspurgt om, hvad de anser for at være de mest presserende udfordringer for udviklingslandene, er de hyppigst nævnte områder fred og sikkerhed (37 %), uddannelse (35 %) og sundhed (33 %). Migration ligger nummer 10 på listen over de mest presserende udfordringer (10 %). Tallene viser en generel udviklingstendens, der har ligget stabilt siden 2010.

På det personlige plan føler mere end halvdelen af europæerne, at de som enkeltpersoner kan gøre en forskel for udviklingsarbejdet — f.eks. ved at give penge til nonprofitorganisationer, træffe etiske indkøbsvalg eller udføre frivilligt arbejde.

Adspurgt, om det bør være en EU-prioritet at bekæmpe fattigdom i udviklingslandene, svarer respondenterne i 26 lande — og 7 ud af 10 europæere samlet set — bekræftende på dette. Letterne og esterne udviser imidlertid større skepsis over for udviklingssamarbejde. Blandt landene i EU-28 er det kun Tjekkiet og Estland, som ikke mener, at udviklingspolitik er en effektiv måde at bekæmpe udviklingslandenes fattigdom på.

Yderligere oplysninger

Her finder du landespecifikke faktablade og infografik på alle EU-sprog samt faktablade om de samlede EU-resultater og unge som fokusgruppe.

IP/18/5840

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar