Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Eurobarometr: 80 % občanů EU podporuje účast soukromých subjektů v rozvojové spolupráci

Brusel 25. září 2018

Z nejnovějšího průzkumu Eurobarometru vyplývá, že občané EU přisuzují roli soukromého sektoru v mezinárodním rozvoji stále větší význam a že rozvojovou spolupráci považují za jeden z prostředků, jak řešit nelegální migraci.

„Evropští občané podporují naše úsilí zaměřené na zvětšování objemu soukromých investic do rozvojové spolupráce, na rovnost žen a mužů a na řešení základních příčin nelegální migrace. To svědčí o tom, že náš návrh zaměřit se při prohlubování našich hospodářských vztahů s Afrikou na soukromé investice považují občané za správný. Měli bychom to vzít jako výzvu k tomu, abychom na poli rozvoje dělali více a bez zbytečných průtahů,“ prohlásil komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica.

Klíčová zjištění:

  • silná celková podpora rozvojové spolupráce

89 % dotázaných vyjádřilo podporu inciativám zaměřeným na pomoc lidem v rozvojových zemích. Oproti roku 2016 je více lidí přesvědčeno, že finanční spolupráce by měla být intenzivnější. Více než tři čtvrtiny respondentů ve všech členských státech EU se domnívá, že by EU měla dodržet sliby týkající se výše podpory, kterou poskytuje rozvojovým zemím.

  • rovnost žen a mužů je jednou z nejvýznamnějších priorit

Podpora řešení otázek rovnosti žen a mužů je ještě vyšší – že by tato otázka měla být prioritou rozvojové politiky EU, si myslí téměř 90 % respondentů. Konkrétně požadují, abychom se zaměřili na potírání násilí páchaného na ženách a dívkách (78 %), bojovali proti diskriminaci žen (63 %) a zajistili ženám a dívkám přístup ke vzdělání (61 %).

  • řešení nelegální migrace

70 % respondentů souhlasí s tím, že poskytování finanční pomoci rozvojovým zemím účinným způsobem řeší nelegální migraci. Ve srovnání s rokem 2016 tento názor získal větší podporu mezi dotázanými ve 14 zemích, zejména na Maltě, v Řecku a Bulharsku.

V odpovědích na otázku, které z výzev, jimž musí rozvojové země čelit, jsou ty nejnaléhavější, respondenti nejčastěji uváděli mír a bezpečnost (37 %), vzdělávání (35 %) a zdravotnictví (33 %). Migrace se mezi nejnaléhavějšími problémy objevila na 10. místě (10 %). Tato čísla ilustrují celkový stabilní trend, který začal v roce 2010.

Pokud jde o to, jaký je individuální postoj Evropanů k této problematice, více než polovina si myslí, že jako jednotlivci mohou situaci v rozvojových zemích ovlivnit – například poskytnutím finančních prostředků na účty neziskových organizací, odpovědnějším výběrem nakupovaného zboží nebo dobrovolnou činností.

Na otázku, zda by měl být jednou z priorit EU boj proti chudobě v rozvojových zemích, respondenti z 26 zemí – a 70 % Evropanů celkově – odpověděli, že ano. Skeptický postoj mají naproti tomu k rozvojové spolupráci Lotyši a Estonci. Ze všech 28 států si pouze Česká republika a Estonsko myslí, že rozvojová politika není účinným způsobem, jak bojovat proti chudobě v rozvojových zemích.

Další informace

Viz přehledy týkající se jednotlivých členských států EU v příslušných jazycích, infografiku ve všech jazycích EU a přehledy celkových výsledků EU a výsledků odpovědí mezi mládeží coby skupinou, na kterou se výzkum speciálně zaměřil.

IP/18/5840

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar