Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Främja multilateralism: EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och en EU-delegation på hög nivå deltar vid FN:s generalförsamlings 73:e ministervecka

Bryssel den 21 september 2018

Nästa vecka kommer EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att tillsammans med en EU-delegation på hög nivå delta i FN:s generalförsamlings 73:e ministervecka i New York.

EU:s företrädare kommer att stå värd för och delta i en rad evenemang samt träffa ledare från hela världen. Detta ligger i linje med EU:s engagemang för ett starkt och effektivt FN och stöd för multilateralism och en regelbaserad världsordning.

Så här sa Jean-Claude Juncker i sitt tal om tillståndet i unionen den 12 september 2018: ”Europa får aldrig bli en fästning, får aldrig vända ryggen mot världen, särskild en värld som lider. Europa kan aldrig vara en ö. Europa bör och ska förbli multilateralt. För världen tillhör alla, inte bara några.”

Jean-Claude Juncker och EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini inleder veckan redan söndagen den 23 september med ett bilateralt möte med FN:s generalsekreterare António Guterres för att bekräfta det strategiska partnerskapet mellan EU och FN. Tillsammans kommer de också att träffa ordföranden för Afrikanska unionen, Moussa Faki Mahamat, för att diskutera hur man ska driva det innovativa trepartssamarbetet mellan EU, FN och AU framåt.

Jean-Claude Juncker talar måndagen den 24 september vid Nelson Mandela Peace Summit. Detta fredstoppmöte anordnas för att uppmärksamma hundraårsminnet av Nelson Mandelas födelse.

På tisdag deltar ordförande Jean-Claude Juncker, förste vice ordförande Frans Timmermans, EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk vid öppnandet av FN:s 73:e ministervecka. Donald Tusk kommer även att på EU:s vägnar tala inför generalförsamlingen torsdagen den 27 september.

Viktiga EU-evenemang under veckan

EU kommer ensamt eller tillsammans med andra att stå värd för en rad viktiga evenemang i samband med ministerveckan.

 • Handelskommissionär Cecilia Malmström står som medvärd vid det första ministermötet inom alliansen för tortyrfri handel måndagen den 24 september. De nästan 60 medlemsländerna i alliansen kommer att utvärdera de framsteg som gjorts för att stoppa handeln med varor som används för tortyr och dödsstraff. Fler länder kommer att ansluta sig till alliansen i samband med evenemanget och medlemmarna kommer att diskutera hur man ska inleda arbetet med en bindande FN-konvention för att förbjuda denna handel.
 • På tisdag den 25 september kommer EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans att tillsammans med FN:s miljöprogram leda evenemanget Fighting Plastic Pollution: A Global Race to the Top, för att uppmuntra regeringar runt om i världen att följa EU:s exempel och anta denna gränsöverskridande utmaning. EU går i spetsen för den globala övergången till en mer cirkulär ekonomi, där produkter utformas, produceras, används och återvinns på ett sätt som är positivt för miljön och som ökar industrins konkurrenskraft.
 • Samma dag kommer EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini att sammankalla Global Tech Panel. Panelen, som lanserades i maj 2018, samlar ledare från den privata sektorn och civilsamhället i syfte att främja nya former av samarbete inom utrikespolitik och teknik.
 • EU kommer den 26 september att anordna ett femte högnivåevenemang om krisen i Syrien under ledning av EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini och EU-kommissionär Christos Stylianides. Man kommer där att bekräfta EU:s och det internationella samfundets stöd för en politisk lösning av konflikten i Syrien och ta itu med de humanitära behoven och behovet av att öka motståndskraften bland de som drabbats av krisen i Syrien och i regionen.
 • Samma dag kommer Christos Stylianides att tillsammans med Belgien och Kontoret för samordning av humanitära frågor leda evenemanget Under cross-fire: the protection of civilians and respect for international humanitarian law.
 • Den 27 september kommer Federica Mogherini tillsammans med EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, Stavros Lambrinidis, att lansera initiativet Good Human Rights Stories. Syftet med detta initiativ är att främja en positiv syn på mänskliga rättigheter i världen, med anledning av att det i år är 70 år sedan FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs.
 • Samma dag ska Federica Mogherini och kommissionär Neven Mimica lansera nästa fas i EU:s och FN:s Spotlight-initiativ som syftar till att utrota alla former av våld mot kvinnor och flickor, närmare bestämt det latinamerikanska programmet med särskilt fokus på kvinnomord. Den 27 september ska dessutom kommissionär Christos Stylianides vara medvärd vid evenemanget Call to Action on gender-based violence in emergency situations.

Andra högnivåevenemang under veckan

EU:s företrädare kommer att ha ett fullspäckat schema med debatter på hög nivå och anknytande evenemang och de kommer också att delta vid en rad bilaterala möten:

 • Den 24 september kommer EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini att leda ett informellt möte mellan EU:s utrikesministrar där man bland annat ska diskutera situationen i Syrien och i Libyen. Samma dag kommer hon även att leda ett ministermöte inom ramen för E3/EU+2 och Iran om genomförandet av den gemensamma övergripande handlingsplanen, dvs. kärnteknikavtalet med Iran.
 • Onsdagen den 26 september kommer förste vice ordförande Frans Timmermans att tillsammans med rådets ordförande Donald Tusk och EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini öppna EU:s årliga mottagning.
 • Den 26 september kommer EU att företrädas av kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič och Valdis Dombrovskis samt kommissionär Neven Mimica vid toppmötet ”One Planet” som ska påskynda genomförandet av klimatmålen i Parisavtalet.Förste vice ordförande Frans Timmermans, vice ordförande Maroš Šefčovič och vice ordförande Valdis Dombrovskis samt kommissionärerna Pierre Moscovici och Margarethe Vestager kommer dessförinnan att delta i Bloomberg Global Business Forum.
 • Kommissionens vice ordförande Andrus Ansip kommer att delta i det årliga mötet i Broadband Commission for Sustainable Development.
 • Kommissionär Vytenis Andriukaitis kommer att företräda EU vid högnivåmöten om hälsofrågor, handlingsplanen för förebyggande och kontroll av icke-överförbara sjukdomar och tuberkulos.
 • Den 26 september kommer EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini och EU-kommissionär Johannes Hahn att träffa ledare från västra Balkan för en arbetsmiddag. Den 25 september kommer Johannes Hahn också att vara värd för ett frukostmöte med utrikesministrarna från regionen.
 • Den 24 september talar kommissionär Dimitris Avramopoulos vid ett evenemang om den globala flyktingpakten som anordnas av FN:s flyktingkommissariat och den 26 september talar han vid ett evenemang om den globala migrationspakten.
 • EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini och kommissionär Johannes Hahn kommer den 27 september tillsammans att leda ett ministermöte om FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar. Samma dag kommer Federica Mogherini och kommissionär Neven Mimica att företräda EU vid högnivåmötet om Somalia. Neven Mimica kommer också att företräda EU vid ministermötet om Centralafrikanska republiken.
 • Den 28 september kommer Neven Mimica officiellt att inleda förhandlingar med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna) om ett nytt partnerskapsavtal som ska ersätta Cotonouavtalet.

Programmet för alla EU:s företrädare finns på deras respektive webbplatser.

Läs mer

Pressmaterial samt ljud- och bildmaterial kommer att finnas på EEASEuropa och Consilium.

Delta i debatten på Twitter, Instagram och Facebook via #UNGA, #EU och följ @EUatUN och kommissionärerna för uppdateringar live under veckan.

Faktablad: The EU at the United Nations

Faktablad: EU – UN Partnership: Facts and Figures

Rådets slutsatser om EU:s prioriteringar i FN och vid FN:s generalförsamlings 73:e session

IP/18/5839

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar