Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Een stimulans voor multilateralisme: Voorzitter Juncker en een EU-delegatie op hoog niveau op de ministeriële week van de 73e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Brussel, 21 september 2018

De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker zal volgende week met een delegatie op hoog niveau in New York aanwezig zijn voor de ministeriële week van de 73e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

De EU-afgevaardigden zullen in een groot aantal evenementen als organisator optreden of ze zullen eraan deelnemen en wereldleiders ontmoeten, in overeenstemming met het standvastige engagement van de Unie om te streven naar een sterke en doeltreffende VN en steun op te bouwen voor een multilaterale en op regels gebaseerde wereldorde.

Zoals Commissievoorzitter Juncker verklaarde in zijn Staat van de Unie op 12 september 2018: “Europa zal nooit een fort worden en de wereld, en zeker degenen die lijden, nooit de rug toekeren. Europa zal nooit een eiland worden. Europa moet en zal multilateraal blijven. Want de wereld is van iedereen en niet slechts van enkelen.

Voorzitter Jean-Claude Juncker en hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini zullen op zondag 23 september de aftrap voor de week geven, met een bilaterale ontmoeting met VN-secretaris-generaal António Guterres, waarop zij het strategische partnerschap tussen de EU en de VN bevestigen. Samen zullen zij ook de voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie Moussa Faki Mahamat ontmoeten om te bespreken hoe de werkzaamheden van de innovatieve trilaterale samenwerking tussen de EU, de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie kunnen worden bevorderd.

Voorzitter Juncker zal op maandag 24 september de Nelson Mandela-vredestop toespreken, dit is een ontmoeting op hoog niveau over de wereldvrede ter ere van de honderdste verjaardag van de geboorte van Nelson Mandela.

Op dinsdag zullen voorzitter Juncker, eerste vicevoorzitter Frans Timmermans en hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini aansluiten bij de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk voor de opening van de 73e Algemene Vergadering. Voorzitter Tusk zal op donderdag 27 september de Algemene Vergadering toespreken namens de EU.

EU-vlaggenschipevenementen gedurende de week

De EU zal in de marge van de Algemene Vergadering een aantal vlaggenschipevenementen organiseren of medeorganiseren:

 • Commissielid Cecilia Malmström zal optreden als medevoorzitter van de eerste ministeriële vergadering van de alliantie voor handel zonder foltering op maandag 24 september. De leden van de alliantie, bijna 60 landen, zullen nagaan of er vooruitgang is geboekt in het uitbannen van de handel in goederen die gebruikt worden voor marteling en voor de doodstraf. Nog meer landen zullen zich op het evenement bij de alliantie aansluiten en de leden zullen bespreken hoe de werkzaamheden aan te vatten om te komen tot een bindend VN-verdrag tot verbod van deze handel.
 • Op dinsdag 25 september zal eerste vicevoorzitter Timmermans samen met het Milieuprogramma van de VN een evenement organiseren over “strijd tegen plasticvervuiling:.een wereldrace naar de top”: hierin zullen regeringen overal ter wereld aangemoedigd worden het voorbeeld van de EU te volgen en deze grensoverschrijdende uitdaging aan te gaan. De EU neemt het voortouw in de mondiale transitie naar een meer circulaire economie, en in de transformatie van de wijze waarop producten ontworpen, vervaardigd, gebruikt en hergebruikt worden zodat de effecten positief zijn voor ons milieu en het concurrentievermogen van onze industrie wordt gestimuleerd.
 • Dezelfde dag zal hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini een vergadering hebben met het Global Tech Panel, dat in mei 2018 is gelanceerd, waarin wereldleiders uit de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld samenkomen om nieuwe vormen van samenwerking tussen diplomatie en technologie te stimuleren.
 • De EU zal op 26 september een vijfde bijeenkomst op hoog niveau over de Syrië-crisis organiseren, onder het voorzitterschap van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini en Commissielid Christos Stylianides: hier zal opnieuw Europese en internationale steun voor een politieke oplossing van het conflict in Syrië worden uitgesproken en zullen de behoeften van de slachtoffers van de crisis in Syrië en in de regio, op humanitair vlak en voor hun weerbaarheid, worden behandeld.
 • Op dezelfde dag zal Commissielid Stylianides samen met België en het VN-bureau OCHA optreden als medeorganisator van het evenement “Onder kruisvuur: de bescherming van burgers en de naleving van het internationale humanitaire recht".
 • Op 27 september zal hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini, samen met de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten Stavros Lambrinidis, het initiatief "Good Human Rights Stories" lanceren, waarmee een positief verhaal over de mensenrechten in de wereld zal worden opgezet met het oog op de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
 • Ook op 27 december zullen hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini en Commissielid Neven Mimica de volgende fase lanceren van het EU-UN Spotlight Initiative, dat bedoeld is om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes uit de wereld te helpen: het gaat om het programma voor Latijns-Amerika dat vooral gericht is op feminicide. Op dezelfde dag zal Commissielid Stylianides medeorganisator zijn van de oproep tot actie inzake gendergerelateerd geweld in noodsituaties.

Andere evenementen op hoog niveau van de week

De EU-afgevaardigden zullen een volle agenda hebben met debatten op hoog niveau en nevenactiviteiten, maar zij zullen ook tal van bilaterale besprekingen voeren:

 • Op 24 september zal hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini voorzitter zijn van een informele vergadering met de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU, met Syrië en Libië op de agenda. Dezelfde dag zal zij ook een ministeriële vergadering van de E3/EU+2 en Iran voorzitten over de tenuitvoerlegging van het gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA), het nucleair akkoord met Iran.
 • Eerste vicevoorzitter Timmermans zal samen met voorzitter Tusk en met hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini de jaarlijkse EU-receptie openen op woensdag 26 september.
 • Op 26 september zal de Europese Unie vertegenwoordigd worden door vicevoorzitters Maroš Šefčovič en Valdis Dombrovskis en Commissielid Mimica op de One Planet Summit, een evenement dat deel uitmaakt van de follow-up om de uitvoering van de klimaatdoelstellingen van Parijs te versnellen.Vooraf zullen eerste vicevoorzitter Timmermans, vicevoorzitters Šefčovič en Dombrovskis, alsmede Commissieleden Pierre Moscovici en Margarethe Vestager het Bloomberg Global Business Forum. bijwonen.
 • Vicevoorzitter Andrus Ansip zal deelnemen aan de jaarlijkse vergadering van de breedbandcommissie voor duurzame ontwikkeling.
 • Commissielid Vytenis Andriukaitis zal de EU vertegenwoordigen op de vergaderingen op hoog niveau over de preventie en bestrijding van niet-overdraagbare ziekten en over tuberculose.
 • Op 26 september zullen hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini en Commissielid Johannes Hahn de leiders van de westelijke Balkan ontmoeten tijdens een werklunch. Commssielid Hahn zal op 25 september ook een werkontbijt organiseren met de ministers van Buitenlandse Zaken uit de regio.
 • Commissielid Avramopoulos zal op 24 september spreken op een evenement dat georganiseerd wordt door het vluchtelingenagentschap van de VN, en op 26 september op een evenement over het mondiaal pact inzake migratie.
 • Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini en Commissielid Hahn zullen op 27 september meewerken aan de organisatie van een ministeriële bijeenkomst over de VN-organisatie voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen. Dezelfde dag zullen hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini en Commissielid Mimica de EU vertegenwoordigen op de vergadering op hoog niveau over Somalië. Commissielid Mimica zal de EU ook vertegenwoordigen op een ministervergadering over de Centraal-Afrikaanse Republiek.
 • Op 28 september zal Commissielid Mimica officieel de onderhandelingen met de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) openen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst als opvolger van de Overeenkomst van Cotonou.

De volledige agenda van de individuele EU-afgevaardigden is te vinden op hun websites.

Meer informatie

Pers- en audiovisueel materiaal zal beschikbaar zijn op EEASEuropa enConsilium.

Doe mee met de onlinegesprekken op Twitter, Instagram en Facebook en gebruik #UNGA, #EU en volg  @EUatUN en de accounts van de Commissieleden voor onmiddellijke updates in de loop van de week.

Factsheet: The EU at the United Nations

Factsheet: EU – UN Partnership: Feiten en cijfers

Conclusies van de Raad over de EU-prioriteiten voor de Verenigde Naties / 70e Algemene Vergadering van de VN

IP/18/5839

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar