Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Sætte skub i multilateralisme: Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og en EU-delegation på højt niveau ved ministerugen i forbindelse med De Forenede Nationers 73. Generalforsamling

Bruxelles, den 21. september 2018

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, vil sammen med en EU-delegation på højt niveau være i New York i næste uge for at deltage i ministerugen i forbindelse med De Forenede Nationers 73. Generalforsamling.

EU-repræsentanterne vil være værter ved og deltage i en lang række arrangementer og mødes med ledere fra hele verden i tråd med Den Europæiske Unions faste beslutning om at stræbe mod et stærkt og effektivt FN og opbygge støtte til multilateralisme og en regelbaseret verdensorden.

Som Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, forklarede i sin tale om Unionens tilstand den 12. september: "Europa vil aldrig blive en fæstning, der vender ryggen mod verden eller mod mennesker, der lider nød. Europa er ikke en ø. Europa skal og vil kæmpe for multilateralisme. Den verden, vi lever i, tilhører alle og ikke kun nogle få udvalgte."

Jean-Claude Juncker og Federica Mogherini vil sparke ugen i gang søndag den 23. september med et bilateralt møde med FN's generalsekretær, António Guterres, som en bekræftelse på det strategiske partnerskab mellem EU og FN. Sammen vil de også mødes med formanden for Den Afrikanske Unions (AU's) Kommission, Moussa Faki Mahama, for at drøfte det videre arbejde med det innovative trilaterale EU-UN-AU-samarbejde.

Jean-Claude Juncker vil mandag den 24. september adressere Nelson Mandela Peace Summit, der er et møde på højt niveau om global fred i anledning af hundredåret for Nelson Mandelas fødsel.

På tirsdag vil Jean-Claude Juncker, Frans Timmermans og Federica Mogherini sammen med Donald Tusk deltage i åbningen af den 73. Generalforsamling. Donald Tusk vil tale til Generalforsamlingen på vegne af EU torsdag den 27. september.

EU's flagskibsarrangementer i løbet af ugen

EU vil være vært eller medvært for en række flagskibsarrangementer i tilknytning til Generalforsamlingen:

 • Cecilia Malmström vil være medvært for det første ministermøde i Alliance for Torture-Free Trade mandag den 24. september. Alliancens medlemmer, dvs. næsten 60 lande, vil gøre status over fremskridtene med at forbyde handel med varer, der anvendes til tortur og dødsstraf. Flere andre lande vil slutte sig til alliancen ved arrangementet, og medlemmerne vil drøfte, hvordan man kan indlede arbejdet med en bindende FN-konvention om at forbyde denne handel.
 • Tirsdag den 25. september vil Frans Timmermans sammen med FN's miljøprogram stå i spidsen for arrangementet "Fighting Plastic Pollution: A Global Race to the Top", der skal tilskynde regeringer rundt om i verden til at følge EU's eksempel og tackle denne grænseoverskridende udfordring. EU står i front for den globale overgang til en mere cirkulær økonomi, hvor produkter designes, fremstilles, bruges og genanvendes på en måde, der er positiv for miljøet og øger industriens konkurrencedygtighed.
 • Samme dag vil Federica Mogherini indkalde Global Tech Panel, der blev lanceret i maj 2018, og samle verdens ledere fra den private sektor og civilsamfundet med det formål at fremme nye former for samarbejde mellem diplomatiske og teknologiske miljøer.
 • EU vil være vært for et femte arrangement på højt plan om den syriske krise den 26. september under ledelse af Federica Mogherini og Christos Stylianides, hvor EU og det internationale samfund vil bekræfte deres støtte til en politisk løsning på konflikten i Syrien og adressere de humanitære behov og behovet for at øge modstandsdygtigheden blandt de berørte personer i Syrien og regionen som helhed.
 • Samme dag vil Christos Stylianides sammen med Belgien og OCHA være medvært ved arrangementet "Under cross-fire: the protection of civilians and respect for international humanitarian law".
 • Den 27. september vil Federica Mogherini sammen med EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, Stavros Lambrinidis, lancere intiativet "Good Human Rights Stories", der skal fremme en positiv fortælling om menneskerettigheder i verden i anledning af 70-årsdagen for verdenserklæringen om menneskerettigheder.
 • Ligeledes den 27. september vil Federica Mogherini og Neven Mimica lancere den næste fase af EU's og FN's Spotlight Initiative, der tjener til at eliminere alle former for vold mod kvinder og piger. Det drejer sig om det latinamerikanske program med særligt fokus på kvindedrab. Samme dag vil Christos Stylianides være medvært ved arrangementet Call to Action on gender-based violence in emergency situations.

Ugens andre arrangementer på højt plan

EU's repræsentanter får en fuld dagsorden med debatter og tilknyttede arrangementer samt adskillige bilaterale møder:

 • Den 24. september vil Federica Mogherini lede et uformelt møde mellem EU's udenrigsministre, hvor Syrien og Libyen vil være på dagsordenen. Samme dag vil hun også lede et ministermøde inden for rammerne af E3/EU+2 og Iran om gennemførelsen af den fælles omfattende handlingsplan (Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)), atomaftalen med Iran.
 • Frans Timmermans vil sammen med Donald Tusk og Federica Mogherini åbne den årlige EU-reception onsdag den 26. september.
 • Den 26. september vil Den Europæiske Union være repræsenteret ved Maroš Šefčovič og Valdis Dombrovskis samt Neven Mimica på topmødet "One Planet" der skal sætte skub i opfyldelsen af klimamålene fra Paris.Forud for dette møde vil Frans Timmermans, Maros Šefčovič og Valdis Dombrovskis samt Pierre Moscovici og Margarethe Vestager deltage i Bloomberg Global Business Forum.
 • Andrus Ansip vil deltage i det årlige møde i Broadband Commission for Sustainable Development.
 • Vytenis Andriukaitis vil repræsentere EU på møderne på højt plan om sundhed, om Forebyggelse af og kontrol med ikkeoverførbare sygdomme og om tuberkulose.
 • Den 26. september mødes Federica Mogherini og Johannes Hahn med ledere fra Vestbalkan under en arbejdsmiddag. Den 25. september vil Johannes Hahn være vært ved et morgenmadsmøde med udenrigsministrene fra regionen.
 • Dimitris Avramopoulos vil tale ved et arrangement, der afholdes af UN Refugee Agency on the Global Compact on Refugees den 24 september, og den 26. september taler han ved et arrangement vedrørende den globale aftale om migration.
 • Federica Mogherini og Johannes Hahn vil den 27. september sammen være værter ved et ministermøde om FN's Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge. Samme dag vil Federica Mogherini og Neven Mimica repræsentere EU på mødet på højt plan om Somalia. Neven Mimica vil også repræsentere EU på et ministermøde om Den Centralafrikanske Republik.
 • Den 28. september vil Neven Mimica officielt lancere forhandlingerne med landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene) om en ny partnerskabsaftale, der skal afløse Cotonouaftalen.

De enkelte EU-repræsentanters komplette dagsorden findes på deres websteder.

Yderligere oplysninger

Der vil være adgang til lyd- og billedmateriale på EEASEuropa og Consilium.

Deltag i debatten på Twitter, Instagram og Facebook ved hjælp af #UNGA, #EU og følg med på @EUatUN og kommissærernes konti for liveopdateringer over hele ugen.

Faktablad: EU's rolle i FN

Faktablad: EU – FN Partnerskab: Fakta og tal

Council Conclusion on EU priorities at the United Nations and the 73rd United Nations General Assembly

IP/18/5839

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar