Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Vuosi EU:n ja Kanadan sopimusta: positiivisia tuloksia jo nyt

Bryssel 20. syyskuuta 2018

Perjantaina 21. syyskuuta tulee kuluneeksi vuosi EU:n ja Kanadan välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) väliaikaisen soveltamisen alkamisesta.

Ensimmäisten merkkien mukaan sopimus alkaa jo tuottaa tuloksia EU:n viejille. Komissaari Malmström vierailee Kanadassa 26. ja 27. syyskuuta. Vierailun aikana arvioidaan tähänastista kehitystä.

Montrealissa komissaari tapaa kansainvälisestä kaupasta vastaavan ministerin James Gordon Carrin ja osallistuu ensimmäiseen EU:n ja Kanadan sekakomitean kokoukseen 26. syyskuuta. Sekakomitea on tärkein elin, jossa osapuolet voivat käsitellä sopimukseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi komissaari käy tutustumiskäynnillä useissa eurooppalaisissa ja kanadalaisissa yrityksissä ja keskustelee sellaisten yritysten edustajien kanssa, jotka jo käyttävät sopimusta, sekä pitää puheen Montrealin yliopistossa 27. syyskuuta.

Kauppakomissaari Cecilia Malmström on tyytyväinen nyt vuoden voimassa olleen sopimuksen tuomaan kehitykseen ja toteaa, että ”alustavien tietojen mukaan jo tässä vaiheessa on paljon ilonaiheita, sillä kokonaisvienti on kasvanut, ja monilla aloilla viennin kasvu on ollut merkittävää. Tämä on erittäin hyvä uutinen niin pienille kuin suurille eurooppalaisille yrityksille. Kuten kaikissa sopimuksissa, tässäkin sopimuksessa on aloja, joiden osalta meidän on erityisesti varmistettava, että sovitut asiat pannaan asianmukaisesti täytäntöön, jotta voimme taata, että kansalaiset ja yritykset pääsevät hyödyntämään uudet mahdollisuudet täysimääräisesti. Muun muassa tästä keskustellaan Kanadan kanssa sekakomiteassa ensi viikolla. Olen iloinen, että kumppanuutemme Kanadan kanssa on vahvempi kuin koskaan – sekä strategisesti että taloudellisesti. Puolustamme yhdessä avointa ja sääntöihin perustuvaan kansainvälistä kauppajärjestystä. Siitä CETA on selkeä osoitus.”

Vuosi on lyhyt aika, mutta suuntaukset ovat positiivisia

Sen lisäksi että CETAlla poistettiin käytännöllisesti katsoen kaikki tullit, se on parantanut merkittävästi EU:n ja Kanadan yritysten toimintaympäristöä ja tarjonnut vientiä aloittaville EU:n yrityksille tärkeää oikeusvarmuutta. Vaikka on liian aikaista tehdä lopullisia päätelmiä, alustavat kauppatulokset ovat lupaavia. Tuoreimpien käytettävissä olevien EU:n laajuisten tilastojen (lokakuu 2017 – kesäkuu 2018) mukaan vienti on vuodessa kasvanut 7 prosenttia.

Tietyillä aloilla kasvu on ollut erityisen voimakasta. Koneiden ja mekaanisten laitteiden, joiden osuus EU:n viennistä Kanadaan on viidesosa, vienti on kasvanut yli 8 prosenttia. Lääkkeiden, joiden osuus EU:n viennistä Kanadaan on 10 prosenttia, vienti on kasvanut 10 prosenttia. Myös muiden EU:lle merkittävien alojen vienti on kasvussa: huonekalujen 10 %, hajuvesien/kosmetiikan 11 %, jalkineiden 8 % ja vaatteiden 11 %.

Myös maataloustuotteita koskevat luvut ovat rohkaisevia. Esimerkiksi hedelmien ja pähkinöiden vienti kasvoi 29 %, suklaan 34 %, kuohuviinin 11 % ja viskin 5 %.

Monet yritykset hyötyvät jo CETAsta eri tavoin:

  • Italialaisen kinkkukonsernin San Danielen myynti Kanadaan kasvoi 35 prosenttia. Italialaisten maataloustuotteiden vienti Kanadaan on lisääntynyt kaiken kaikkiaan 7,4 prosenttia.
  • Belgialainen suklaayhtiö Smet Chocolaterie avasi juuri ensimmäisen kauppansa Ontariossa, Kanadassa, vastatakseen tuotteidensa kasvaneeseen kysyntään. Tuotteiden 15 prosentin tuontitullin poistaminen lisäsi yhtiön myyntiä viidenneksellä verrattuna edellisvuoteen. Suklaan vienti Euroopasta Kanadaan on lisääntynyt kaiken kaikkiaan 34 prosenttia.
  • Espanjalainen Hiperbaric valmistaa innovatiivisia koneita elintarvikkeiden säilyttämiseen korkean paineen avulla. CETAn ansiosta yhtiön työntekijöiden tilapäinen oleskelu Kanadassa laitteiden asentamista ja käyttöönottoa varten on helpompaa.

Esimerkkejä belgialaisten, virolaisten, suomalaisten, ranskalaisten, irlantilaisten, italialaisten, hollantilaisten, espanjalaisten ja ruotsalaisten yritysten toiminnasta on saatavilla täältä.

Tausta

CETA tarjoaa kaikenkokoisille EU:n yrityksille uusia mahdollisuuksia harjoittaa vientiä Kanadaan. Sopimuksen myötä tullimaksut poistuivat 98 prosentilta EU:n ja Kanadan välisen kaupan tuotteista. Tullien alennusten tultua voimaan vuotuinen tullimaksujen säästö on noin 590 miljoonaa euroa. Lisäksi sopimuksella tarjotaan EU:n yrityksille paremmat mahdollisuudet kuin koskaan on tarjottu millekään Kanadan ulkopuolisille yrityksille osallistua Kanadan julkisiin hankintoihin sekä liittovaltion että provinssien ja kuntien tasolla.

CETA luo uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille maataloustuottajille ja elintarvikkeiden tuottajille, ja samalla sillä varmistetaan EU:n herkkien alojen täysi suoja. Sopimuksen ansiosta 143:a korkealuokkaista elintarvikkeisiin ja juomiin kuuluvaa EU:n alueellista tuotetta (jotka tunnetaan maantieteellisinä merkintöinä) voidaan myydä Kanadassa omalla nimellään, ja ne on suojattu jäljitelmiltä.

Lisäksi palveluntarjoajien toimintaedellytykset paranevat, yritysten työntekijöiden liikkuvuus helpottuu ja tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen mahdollistetaan monissa eri ammateissa arkkitehdeista nosturinkuljettajiin.

CETAa on sovellettu väliaikaisesti 21. syyskuuta 2017 alkaen jäsenvaltioiden hyväksyttyä sen neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Täysimääräisesti ja lopullisesti sopimus tulee kuitenkin voimaan vasta, kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen.

EU:lla on tällä hetkellä 39 kauppasopimusta 69 maan kanssa. Viimeisin tehtiin Japanin kanssa. EU:n kauppasopimukset ovat todistettavasti vauhdittaneet Euroopan kasvua ja luoneet työpaikkoja. Yksi esimerkki on EU:n ja Etelä-Korean välinen kauppasopimus. Sen tultua voimaan vuonna 2011 EU:n vienti Etelä-Koreaan on lisääntynyt yli 55 prosenttia, tiettyjen maataloustuotteiden vienti on kasvanut 70 prosenttia, EU:n autojen myynti Etelä-Koreaan on kolminkertaistunut ja kaupan alijäämä on kääntynyt ylijäämäksi. Euroopan työpaikoista 31 miljoonaa on sidoksissa vientiin. Yhden miljardin euron arvoinen lisävienti pitää yllä keskimäärin 14 000:ta työpaikkaa EU:ssa.

Lisätietoja

EU:n viejien tarinoita

Tietokoosteet

Kanadaan vientiä harjoittavat kaupungit

CETAn teksti

Lisää tietoa CETAsta

IP/18/5828

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar