Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europees burgerinitiatief: Commissie registreert initiatief “Eet origineel! Ontmasker je voeding”

Brussel, 19 september 2018

Het college van commissarissen heeft vandaag groen licht gegeven voor de registratie van het Europees burgerinitiatief “Eet origineel! Ontmasker je voeding”.

De initiatiefnemers willen dat op alle levensmiddelen verplicht de oorsprong wordt vermeld om fraude te voorkomen, de volksgezondheid te beschermen en het recht van consumenten op informatie te garanderen.

Het besluit van de Commissie om het initiatief te registreren, heeft enkel betrekking op de juridische ontvankelijkheid van het voorstel. De Commissie heeft het voorstel nog niet inhoudelijk onderzocht.

De registratie van dit initiatief vindt plaats op 2 oktober 2018. Daarna hebben de organisatoren een jaar de tijd om handtekeningen te verzamelen. Als er voor het initiatief binnen het jaar een miljoen steunbetuigingen worden verzameld uit ten minste zeven verschillende lidstaten, moet de Commissie binnen drie maanden reageren. De Commissie kan vervolgens beslissen om het verzoek al dan niet in te willigen. In beide gevallen moet zij haar besluit motiveren.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd bij het Verdrag van Lissabon en is in april 2012 met de verordening over het Europees burgerinitiatief in de praktijk omgezet. Sindsdien kunnen burgers via dit instrument mee de Europese agenda bepalen.

Na officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen een miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarop zij bevoegd is.

In de verordening over het Europees burgerinitiatief is bepaald dat, om ontvankelijk te worden verklaard, het voorgestelde burgerinitiatief betrekking moet hebben op thema's waarvoor de Commissie bevoegd is om wetgevingsvoorstellen in te dienen, niet klaarblijkelijk beledigend, lichtzinnig of provocerend mag zijn, en niet kennelijk mag indruisen tegen de waarden van de Unie.

Meer informatie

Volledige tekst van het voorgestelde Europees burgerinitiatief “Eet Origineel” (actief vanaf 2 oktober)

Andere Europese burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Website van het Europese burgerinitiatief

Verordening over het Europese burgerinitiatief

Forum voor het Europees burgerinitiatief

IP/18/5811


Side Bar