Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU's forbrugerregler: Airbnb forpligter sig til at overholde kravene fra Europa-Kommissionen og EU's forbrugermyndigheder

Bruxelles, den 20. september 2018

Efter opfordringen fra Europa-Kommissionen og EU's forbrugermyndigheder i juli har Airbnb nu forpligtet sig til at foretage de nødvendige ændringer i deres vilkår og betingelser og forbedre deres prisangivelser.

Virksomheden skal inden udgangen af 2018 gennemføre disse ændringer på samtlige EU-sproglige versioner af deres websted.

Vĕra Jourová, EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "Onlinevirksomhederne har revolutioneret vores måde at rejse, finde indkvartering og opleve vores ferier på. Men omvendt skal de også fuldt ud overholde reglerne og tage ansvar, når det går galt. EU's forbrugere har dog rettigheder både offline og online. Det glæder mig, at Airbnb er villig til at foretage de nødvendige ændringer for at sikre fuld gennemsigtighed, og at forbrugerne kan forstå, hvad de betaler for. Dette tiltag er en del af en større indsats for at styrke forbrugerbeskyttelsen på nettet. Derfor har vi for et par måneder siden fremsat forslag om styrkede forbrugerbeskyttelsesregler i form af de "nye aftalebetingelser for forbrugerne".

Ugennemsigtige priser og anden urimelig handelspraksis

Airbnb har forpligtet sig til at fremvise den samlede pris for bestillingen, herunder ekstragebyrer for f.eks. service og rengøring. Hvis det ikke er muligt at beregne slutprisen på forhånd, får forbrugeren klar besked om, at der kan forekomme yderligere gebyrer.

Airbnb har derudover forpligtet sig til klart at angive, om tilbuddet fremsættes af en privat eller professionel vært, da forbrugerbeskyttelsesreglerne er forskellige for de to.

Tydeligere vilkår og fjernelse af ulovlige vilkår

Airbnb har forpligtet sig til at ændre en række af sine tjenestevilkår for at bringe dem i overensstemmelse med EU's forbrugerregler:

  • Det skal fremgå tydeligt, at forbrugerne kan bruge alle retsmidler og især deres ret til at sagsøge en vært i tilfælde af personskade eller andre skader
  • Airbnb skal gøre det klart over for forbrugerne, at de har ret til at anlægge sag mod Airbnb ved domstolene i deres bopælsland
  • Airbnb skal underrette forbrugerne, hvis virksomheden beslutter at opsige en kontrakt eller fjerne indhold og skal give forbrugerne klageadgang og ret til erstatning, hvis det er relevant.

De næste skridt

Virksomheden forventes inden udgangen af december 2018 at færdiggøre sine forslag og gå videre med gennemførelsen af ændringerne af de versioner af deres websted, der fremvises på EU-sprogene og sprogene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hvis Airbnb ikke overholder sine forpligtelser, kan forbrugermyndighederne beslutte at ty til håndhævelsesforanstaltninger.

Baggrund

Airbnb fremlagde på et møde med Kommissionen og EU's forbrugermyndigheder deres ændrede vilkår og betingelser samt deres nye metode til at fremvise prisoplysninger.

Netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde foretog en vurdering (fælles holdning) af Airbnbs forretningspraksis med den norske forbrugermyndighed Forbrukertilsynet som koordinator. Myndighederne opfordrede Airbnb til at foreslå detaljerede løsninger, der skal bringe virksomhedens adfærd i overensstemmelse med EU's forbrugerlovgivning (jf. denne pressemeddelelse), inden udgangen af august. EU-Kommissionen bidrog til at fremme dette arbejde.

EU's forordning om forbrugerbeskyttelsessamarbejde knytter de nationale forbrugermyndigheder sammen i et tværeuropæisk håndhævelsesnetværk. Inden for denne ramme kan en national myndighed i ét EU-land anmode om bistand fra deres modstykke i et andet EU-land til at sætte en stopper for en grænseoverskridende overtrædelse af EU's forbrugerlovgivning.

Dette samarbejde kan aktiveres for at håndhæve forskellige aspekter af EU's forbrugerlovgivning, f.eks. direktivet om urimelig handelspraksis, direktivet om forbrugerrettigheder eller direktivet om urimelige kontraktvilkår.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse om håndhævelsesforanstaltningerne mod Airbnb (juli 2018)

Fælles holdningsskrivelse fra netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde

Yderligere oplysninger om håndhævelsesforanstaltninger inden for forbrugerbeskyttelse

 

IP/18/5809

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar