Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

UE își intensifică strategia pentru a conecta Europa cu Asia

Bruxelles, 19 septembrie 2018

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate au adoptat astăzi o comunicare comună care prezintă viziunea UE asupra unei strategii noi și cuprinzătoare menite să conecteze mai bine Europa cu Asia.

Comunicarea comună se bazează pe experiența dobândită de Uniunea Europeană în ceea ce privește dezvoltarea legăturilor dintre statele sale membre, precum și a legăturilor cu alte regiuni și din interiorul acestora. Centrată pe o conectivitate durabilă, cuprinzătoare și bazată pe norme, comunicarea va contribui la orientarea acțiunii externe a UE în acest domeniu și se încadrează în punerea în aplicare a Strategiei globale a acesteia.

Comunicarea comună privind elementele unei strategii a UE privind conectarea Europei cu Asia poate fi consultată online.

„Conectivitatea este calea de urmat în viitor. Cu cât suntem mai conectați, cu atât avem mai multe oportunități – de a găsi soluții politice comune și de a le oferi cetățenilor prosperitate economică”, a declarat Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini. „Abordarea noastră reflectă calea urmată de Uniunea Europeană: crearea de rețele mai puternice și consolidarea parteneriatelor pentru o conectivitate durabilă, în toate sectoarele și pe baza respectării regulilor comune. Acesta este modul în care europenii fac față problemelor și valorifică oportunitățile, în beneficiul cetățenilor din Europa și din Asia deopotrivă.”

Vicepreședintele pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen, a afirmat: „Dorim să colaborăm cu partenerii noștri asiatici pentru a îmbunătăți legăturile dintre Europa și Asia, înglobând totodată valorile și abordarea noastră în această cooperare. Rețelele de infrastructură care vor fi construite ar trebui să fie coerente, interoperabile, dar și sustenabile din punct de vedere financiar și ecologic. Procedurile de ofertare ar trebui să fie deschise și transparente, astfel încât să promoveze buna guvernanță și condiții de concurență echitabile. Este vorba de o abordare care funcționează și care, constatăm, răspunde cererii existente în rândul țărilor asiatice, în vecinătatea estică, în Balcanii de Vest și în alte regiuni.”

Comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica, a adăugat: „UE și Asia sunt parteneri importanți pe planul dezvoltării durabile și în ceea ce privește punerea în aplicare a Agendei 2030 a ONU. Cooperarea noastră pentru dezvoltare este un element esențial al angajamentului nostru mai amplu și al parteneriatului cu Asia, nu în ultimul rând în promovarea conectivității durabile. Ne dorim să consolidăm și mai mult acest parteneriat și să punem un accent și mai puternic pe furnizarea de asistență tehnică, pe îmbunătățirea mediului de reglementare și pe crearea de stimulente pentru impulsionarea și extinderea investițiilor, care sunt atât de necesare.”

Comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „Infrastructura de transport este seva vitală a conexiunilor UE-Asia, făcând posibile deplasările de persoane și bunuri între continente, care avansează datorită digitalizării și decarbonizării. Europa utilizează în comun una dintre rețelele de transport și programele de finanțare a infrastructurilor cele mai dezvoltate din lume, și anume: rețeaua transeuropeană de transport. Conectivitatea contează!”

 

Durabilă, cuprinzătoare și bazată pe norme: aceasta este viziunea UE cu privire la conectivitate

UE va articula o abordare principială a conectivității și recunoașterea faptului că Asia înglobează mai multe regiuni, care găzduiesc țări foarte diferite în ceea ce privește modelele economice și nivelul de dezvoltare, cu acțiuni concrete bazate pe trei componente:

  1. crearea de legături de transport, de rețele energetice și digitale și de legături umane;
  2. prezentarea unor oferte de parteneriate în domeniul conectivității diferitelor țări din Asia și diverselor organizații;
  3. promovarea finanțării sustenabile prin utilizarea unor instrumente financiare diverse.

 

Crearea unor rețele transfrontaliere

Infrastructurile și conexiunile eficiente creează creștere economică și locuri de muncă și fac posibile deplasările de persoane și bunuri. De la legături de transport la rețele energetice, de la contacte interpersonale la rețele digitale, UE își va extinde propriile rețele și va contribui la crearea altora noi, dincolo de frontierele sale.

Rețelele transeuropene de transport ale UE (TEN-T) sunt în curs de extindere către țări care se învecinează cu Asia. În prezent, UE ar trebui să conecteze TEN-T cu rețele din Asia. Piața unică digitală a UE oferă un model pentru consolidarea comerțului cu servicii digitale, iar strategia UE Digital4Development („Domeniul digital în serviciul dezvoltării”) încurajează dezvoltarea socioeconomică. Ne vom împărtăși experiența dobândită în ceea ce privește crearea unor piețe liberalizate regionale ale energiei, focalizându-ne pe transformarea ajustată la condițiile pieței către energia curată. Vom continua să promovăm schimburile umane și mobilitatea, de exemplu în educație, cercetare, inovare, cultură și turism.

 

Dezvoltarea unor parteneriate bilaterale și mondiale puternice în domeniul conectivității

Lumea în care trăim depinde de fluxurile fluide și sigure de bunuri, servicii și persoane. Datorită istoricului pieței sale interne bazate pe reguli, echitabile și transparente, Uniunea Europeană stabilește legături cu parteneri din afara frontierelor sale, în încercarea de a promova abordări similare în materie de conectivitate durabilă.

UE va promova parteneriate bilaterale în domeniul conectivității. Platforma de conectivitate UE-China, de exemplu, va ajuta ambele părți să creeze sinergii și să abordeze punctele de vedere divergente. La nivel regional, UE își poate valorifica experiența pe care a câștigat-o contribuind la sporirea conectivității și a integrării diferitelor structuri de cooperare regională, de exemplu în regiunea Mării Baltice și a Mării Negre, precum și cu ASEAN și în cadrul procesului ASEM. Favorizarea cooperării între regiuni în materie de conectivitate ar permite Uniunii Europene să extindă sfera modelului său de conectivitate durabilă, bazată pe norme. În sfârșit, UE va colabora cu diverse organizații internaționale pentru a elabora cadrele juridice și formele concrete ale conectivității, de exemplu în vederea stabilirii de standarde internaționale. Organizația Mondială a Comerțului, Agenția Internațională a Energiei, Organizația Maritimă Internațională și organismele Organizației Națiunilor Unite sunt doar câteva exemple de foruri în care Uniunea Europeană acționează și va continua să acționeze în vederea promovării unor practici durabile și echitabile la nivel mondial.

 

Promovarea finanțării sustenabile a investițiilor

Asia necesită anual, potrivit estimărilor, 1,3 mii de miliarde de euro pentru investiții în infrastructură, ceea ce creează importante oportunități pentru întreprinderile din UE, cu condiția să existe cadre juridice solide. UE va încerca să combine surse de finanțare diverse, cum ar fi cele provenite de la instituțiile financiare internaționale, băncile multilaterale de dezvoltare și sectorul privat, pentru a asigura o finanțare internă și internațională sustenabilă a conectivității, creând, în același timp, un climat de transparență și condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi. O abordare globală a finanțării investițiilor, al cărei precursor a fost, în Europa, Fondul european pentru investiții strategice, aplicată însă și în afara UE, prin intermediul facilităților de investiții geografice specifice, a permis mobilizarea investițiilor în favoarea infrastructurilor și a conectivității. La acestea se adaugă propunerile Comisiei Europene de consolidare a acțiunii externe în contextul următorului cadru financiar multianual al UE (2021-2027), ceea ce duce la o sporire semnificativă a posibilităților de a asigura o finanțare suplimentară inteligentă, inovatoare și multidimensională a investițiilor în și către Asia.

Îmbunătățirea conexiunilor dintre Europa și Asia prin legături de transport și rețele energetice, umane și digitale va consolida reziliența societăților și a regiunilor, va facilita schimburile comerciale, va promova ordinea internațională bazată pe norme și va crea perspective pentru un viitor mai durabil, cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Prezenta comunicare comună va structura cooperarea UE cu partenerii săi, de la țările din vecinătatea sa până la Pacific, oferind beneficii pentru cetățenii europeni și pentru țările care înțeleg valoarea abordării noastre în materie de conectivitate.

 

Informații generale

Comunicarea comună adoptată astăzi de Comisia Europeană și de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate oferă elemente pentru o strategie a UE privind conectarea Europei cu Asia.

Propunerile formulate în comunicarea comună urmează acum să fie discutate în cadrul Parlamentului European și al Consiliului și vor contribui la discuțiile privind conectivitatea din cadrul Summitului Asia-Europa (ASEM), care va avea loc la Bruxelles, în perioada 18-19 octombrie.

 

Informații suplimentare

Comunicare comună: Conectarea Europei cu Asia – elemente constitutive ale unei strategii a UE

Notă de informare: Explicații privind abordarea aplicată de Uniunea Europeană pentru conectarea Europei cu Asia

Fișă informativă: Conectarea Europei cu Asia – Strategia UE

IP/18/5803

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar