Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az EU fejleszti az Európa és Ázsia közötti összeköttetésekre irányuló stratégiáját

Brüsszel, 2018. szeptember 19.

Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a ma elfogadott közös közleményében meghatározta az EU jövőképét az Európa és Ázsia közötti összeköttetések javítására szolgáló új és átfogó stratégiáról.

A közös közlemény az Európai Unió azon saját tapasztalatain alapul, amelyeket a tagállamai közötti, régiókon belüli és régióközi összeköttetések javításával kapcsolatban szerzett. A fenntartható, átfogó és szabályokon alapuló konnektivitást a középpontba helyező közlemény segíteni fogja az EU külső tevékenységének irányítását e téren, illeszkedve annak globális stratégiájához.

Az Európa és Ázsia közötti összeköttetések megerősítéséről szóló uniós stratégia elemeiről szóló közös közlemény elérhető az interneten.

„A konnektivitás a jövőbe vezet. Összeköttetéseink bővülésével nagyobbak az esélyeink a közös politikai megoldások kialakítására, polgáraink jólétének növelésére” – nyilatkozta Federica Mogherini, főképviselő/alelnök. „E megközelítés révén az Európai Unió ágazatokat átívelően, a közös szabályok tiszteletben tartásának szellemében megerősíti a fenntartható konnektivitás létrehozására irányuló hálózatokat és partnerségeket. Ez az európai módja a kihívások kezelésének és a lehetőségek megragadásának, az európaiak és az ázsiaiak kölcsönös előnyére.”

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök így nyilatkozott: „Ázsiai partnereinkkel együtt akarunk működni az Európa és Ázsia közötti összeköttetések javítására, értékeink és megközelítésmódunk hozzáadásával. A megépítendő infrastrukturális hálózatoknak koherensnek, átjárhatónak és környezetileg fenntarthatónak kell lenniük. A közbeszerzési eljárásoknak a jó kormányzás és az egyenlő versenyfeltételek érdekében nyitottnak és átláthatónak kell lenniük. Ez egy olyan működő megközelítés, amelyre igény mutatkozik az ázsiai országok között, keleti szomszédságunkban, a Nyugat-Balkánon és azon túl.”

Neven Mimica, a nemzetközi együttműködésért és a fejlesztésért felelős biztos hozzátette: „Az EU és Ázsia egymás fontos partnerei a fenntartható fejlődés és a 2030-ig tartó időszakra szóló ENSZ-menetrend területén. Fejlesztési együttműködésünk alapvető eleme Ázsiával való szélesebb szerepvállalásunknak és partnerségünknek, nem utolsósorban a fenntartható összeköttetések előmozdításában. Partnerségünket tovább kívánjuk erősíteni, és még inkább a technikai segítségnyújtásra, a szabályozási környezet javítására és az oly szükséges beruházások elősegítésére és növelésére kívánjuk összpontosítani.”

Violeta Bulc, a közlekedéspolitikáért felelős uniós biztos véleménye szerint: „A közlekedési infrastruktúra az EU–Ázsia összeköttetések érrendszere, amelyben a digitalizáció és a dekarbonizáció könnyíti az emberek és az áruk kontinensek közötti áramlását. Európa szerepvállalásával a világ egyik legfejlettebb közlekedési hálózata és infrastruktúra-finanszírozási programja válik közkinccsé: a transzeurópai közlekedési hálózat. A konnektivitás fontos tényező!

 

Fenntartható, átfogó és szabályokon alapuló konnektivitás – az uniós gyakorlat

Az EU – felismerve, hogy Ázsia régiói igen eltérő gazdaságú és fejlettségű országokból állnak – a konnektivitás elveken alapú megközelítéséhez három területen társít konkrét intézkedéseket:

  1. közlekedési összeköttetések, energetikai és digitális hálózatok, valamint emberi kapcsolatok megteremtésével,
  2. konnektivitási partnerségek felajánlásával az ázsiai országok és szervezetek számára,
  3. a fenntartható finanszírozás előmozdításával különböző pénzügyi eszközök révén.

 

Határon átnyúló hálózatok létrehozása

A hatékony infrastruktúrák és összeköttetések hozzájárulnak a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz, és lehetővé teszik az emberek és az áruk mozgását. Az EU a közlekedési kapcsolatoktól az energetikai hálózatokig, az emberek közötti kapcsolatoktól a digitális hálózatokig minden téren kiterjeszti saját hálózatait, és segíti a határain túli új hálózatok létrehozását.

Az uniós transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) Ázsiával szomszédos országokra való kiterjesztése már folyamatban van. Az EU-nak a TEN-T hálózatot most össze kell kötnie az ázsiai hálózatokkal. Az EU digitális egységes piaca mintát ad a digitális szolgáltatások kereskedelmének fokozásához, „Digitalizálva fejlesztés” (D4D) stratégiája pedig előmozdítja a társadalmi-gazdasági fejlődést. A tiszta energiákra való piacvezérelt átállás céljából meg fogjuk osztani a regionális, liberalizált energiapiacok megteremtésével kapcsolatos tapasztalatainkat. Továbbra is elő fogjuk mozdítani a csereprogramokat és a mobilitást például az oktatás, a kutatás, az innováció, a kultúra és a turizmus terén.

 

Erős kétoldalú és globális konnektivitási partnerségek kialakítása

Világunk az áruk, szolgáltatások és emberek zökkenőmentes és biztonságos áramlásától függ. Az Európai Unió a szabályokon alapuló, tisztességes és átlátható belső piac eredményeinek felmutatásával alakítja kapcsolatait a határokon túli partnereivel annak érdekében, hogy elősegítse a fenntartható összeköttetésekre vonatkozó hasonló megközelítések kialakítását.

Az EU kétoldalú partnerségekre törekszik. Az EU-Kína Hálózatfejlesztési Platform például mindkét fél számára szinergiahatásokat teremt, és segíti a nézőpontok közeledését. Regionális szinten az EU fel tudja használni a különböző – például a balti- és a fekete-tengeri, az ASEAN-nal kapcsolatos és az ASEM-folyamat részét képező – regionális együttműködési struktúrák nagy fokú konnektivitásához és integrációjához való hozzájárulásból levont tapasztalatait. A régióközi konnektivitási együttműködés támogatása révén az EU ki tudná terjeszteni fenntartható és szabályokon alapuló konnektivitási modelljét. Végül, az EU a nemzetközi szervezetekkel közös szerepet fog vállalni a konnektivitás jogi kereteinek és konkrét formáinak meghatározásában, például nemzetközi szabványok kidolgozása útján. A Kereskedelmi Világszervezet, a Nemzetközi Energia Ügynökség, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet és az ENSZ szervei csupán néhány példa arra, hogy az Európai Unió mely szervezetekkel működik együtt most és a jövőben is a fenntartható és tisztességes globális gyakorlatokért.

 

A fenntartható beruházásfinanszírozás előmozdítása

Ázsia a becslések szerint évente 1,3 billió eurót költ infrastrukturális beruházásokra, ami számos lehetőséget nyithat az uniós vállalkozások számára, ha létrehozzuk az ezt elősegítő szilárd jogi keretszabályozást. Az EU a nemzetközi pénzügyi szervezetektől, a multilaterális fejlesztési bankoktól és a magánszektortól származó pénzügyi források ötvözésére törekszik annak érdekében, hogy biztosítsa a konnektivitás fenntartható belföldi és nemzetközi finanszírozását, illetve az átláthatóságot és egyenlő versenyfeltételeket a vállalkozások számára. A beruházásfinanszírozás átfogó megközelítése – amelyet Európában elsőként az Európai Stratégiai Beruházási Alap, az EU-n kívül pedig konkrét földrajzi beruházási eszközök révén valósítottak meg – sikeresen mobilizálta az infrastrukturális és konnektivitási beruházásokat. Az EU következő (2021–2027-es) többéves pénzügyi keretében a megerősített külső tevékenységre irányuló európai bizottsági javaslatokkal együtt jelentős potenciál mutatkozik további intelligens, innovatív és többdimenziós beruházásfinanszírozásra Ázsiában és Ázsia irányába.

Európa és Ázsia közlekedési összeköttetésekkel, energetikai, humán és digitális hálózatokkal javuló kapcsolatai erősítik a társadalmak és a régiók ellenálló képességét, egyszerűsítik a kereskedelmet, előmozdítják a szabályokon alapuló nemzetközi rendet és utakat nyitnak a fenntarthatóbb, karbonszegény jövő megteremtéséhez. A mai közös közlemény tájékoztatást ad a partnereinknek – a szomszédságunktól a csendes-óceánig terjedő térségben található országoknak – felajánlott uniós szerepvállalásról, amely az európai polgárok és mindazon országok számára előnyökkel jár, amelyek azonosulni tudnak a konnektivitásra vonatkozó megközelítésünk értékeivel.

 

Háttér-információk

Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a ma elfogadott közös közleményében meghatározta az Európa és Ázsia közötti összeköttetések megerősítéséről szóló stratégiát.

A közös közleményben tett javaslatok most az Európai Parlament és a Tanács elé kerülnek megvitatásra, és hozzá fognak járulni az október 18–19-i brüsszeli Ázsia–Európa találkozó (ASEM) konnektivitási témával foglalkozó megbeszéléseihez.

 

További információk

Közös közlemény: Az Európa és Ázsia közötti összeköttetések – egy uniós stratégia építőkövei

Tájékoztató: Az Európa és Ázsia közötti összeköttetésekre vonatkozó európai uniós megközelítés bemutatása

Tájékoztató: Európa és Ázsia közötti összeköttetések – az uniós stratégia

IP/18/5803

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar