Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

EU ubrzano radi na strategiji za povezivanje Europe i Azije

Bruxelles, 19. rujna 2018.

Europska komisija i visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku danas su donijele zajedničku komunikaciju s vizijom nove, sveobuhvatne strategije EU-a za bolje povezivanje Europe i Azije.

Zajednička komunikacija temelji se na iskustvu Europske unije u jačanju veza između država članica, s drugim regijama i u drugim regijama. Komunikacija, čija je okosnica održivo i sveobuhvatno povezivanje na temelju pravila, usmjerit će vanjsko djelovanje EU-a u tom području kao dio provedbe njegove globalne strategije.

Zajednička komunikacija o elementima strategije EU-a za povezivanje Europe i Azije dostupna je na internetu.

Povezivanje je naš put u bolju budućnost. Što smo povezaniji, to su nam veće mogućnosti da pronađemo zajednička politička rješenja i ostvarimo blagostanje za svoje građane, izjavila je visoka predstavnica/potpredsjednica Federica Mogherini. Naš je pristup svojstven Europskoj uniji: na temelju poštovanja zajedničkih pravila uspostaviti jače mreže i učvrstiti partnerstva za održivo povezivanje u svim sektorima. To je europski način svladavanja prepreka i korištenja prilika – na dobrobit ljudi u Europi, ali i u Aziji.

Potpredsjednik Komisije nadležan za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost Jyrki Katainen izjavio je: U suradnji s azijskim partnerima želimo učvrstiti veze između Europe i Azije u skladu s našim vrijednostima i pristupom. Infrastrukturne mreže koje će se graditi trebaju biti koherentne, interoperabilne, ali i financijski i ekološki održive. Javni natječaji trebaju biti otvoreni i transparentni radi promicanja dobrog upravljanja i jednakih uvjeta za sve. To je pristup koji funkcionira i za kojim postoji interes među azijskim zemljama, u našem istočnom susjedstvu, na zapadnom Balkanu i šire.

Povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica dodao je: Partnerstvo EU-a i Azije vrlo je važno kad je riječ o održivom razvoju i ostvarivanju ciljeva UN-ova programa do 2030. Razvojna suradnja je ključan element naše šire suradnje i partnerstva s Azijom, među ostalim i za promicanje održivog povezivanja. Želimo učvrstiti to partnerstvo i još se više posvetiti pružanju tehničke podrške, poboljšavanju regulatornih okvira i poticajima za toliko potrebna ulaganja.

Povjerenica za promet Violeta Bulc izjavila je: Prometna infrastruktura ključna je za povezivanje Europe i Azije jer omogućuje prijevoz ljudi i robe između kontinenata držeći korak s digitalizacijom i dekarbonizacijom. Europa pomaže i angažira se u okviru jednog od najrazvijenijih programa financiranja prometnih mreža i infrastrukture na svijetu: transeuropske prometne mreže. Povezivanje nam je itekako važno!

 

Povezivanje po mjeri EU-a: održivo, sveobuhvatno i utemeljeno na pravilima

Svjestan da Azija obuhvaća regije sa zemljama vrlo različitih ekonomskih modela i stupnjeva razvoja, EU će pristup povezivanju na osnovi načela kombinirati s konkretnim mjerama, koje će se temeljiti na tri elementa:

  1. stvaranju prometnih veza, energetskih i digitalnih mreža te povezivanju ljudi
  2. predlaganju partnerstava za povezivanje s azijskim zemljama i organizacijama
  3. promicanju održivog financiranja putem raznih financijskih instrumenata.

 

Stvaranje prekograničnih mreža

Učinkovita infrastruktura i veze pridonose rastu i zapošljavanju te omogućuju kretanje ljudi i robe. Od prometnih veza do energetskih mreža, od međuljudskih kontakata do digitalizacije, EU će proširiti svoje mreže i pridonositi nastajanju novih izvan svojih granica.

Transeuropske prometne mreže EU-a (TEN-T) proširuju se na zemlje koje graniče s Azijom. EU bi sada trebao povezati TEN-T s mrežama u Aziji. Jedinstveno digitalno tržište EU-a nudi model za poboljšanje trgovine digitalnim uslugama, a njegova strategija Digital4Development potiče socioekonomski razvoj. Podijelit ćemo svoje iskustvo stvaranja regionalnih, liberaliziranih energetskih tržišta s naglaskom na tržišnom prelasku na čistu energiju. I dalje ćemo promicati razmjenu i mobilnost, primjerice u obrazovanju, istraživanju, inovacijama, kulturi i turizmu.

 

Razvoj čvrstih bilateralnih i globalnih partnerstava za povezivanje

Naš svijet ovisi o nesmetanom i sigurnom protoku robe, usluga i ljudi. S obzirom na uspješno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, koje je pravedno, transparentno i temelji se na pravilima, Europska unija surađuje s partnerima izvan svojih granica te promiče slične pristupe održivom povezivanju.

EU će se zalagati za bilateralna partnerstva za povezivanje. Tako će npr. platforma za povezivanje EU-a i Kine pridonijeti stvaranju sinergija i omogućiti raspravu u slučaju razilaženja stavova. Na regionalnoj razini EU se može osloniti na svoja iskustva s poboljšavanjem povezanosti i integracije različitih struktura regionalne suradnje, primjerice na Baltičkom i Crnom moru, s ASEAN-om i okviru ASEM-a. Poticanje veće suradnje pojedinih regija u povezivanju omogućilo bi Europskoj uniji da proširi svoj održivi model povezivanja koji se temelji na pravilima. Naposljetku, EU će surađivati s međunarodnim organizacijama u utvrđivanju pravnih okvira i konkretnih oblika povezivanja, primjerice uvođenjem međunarodnih standarda. Suradnja sa Svjetskom trgovinskom organizacijom, Međunarodnom agencijom za energiju, Međunarodnom pomorskom organizacijom i tijelima Ujedinjenih naroda samo su neki od primjera dosadašnjeg i budućeg rada Europske unije na održivoj i poštenoj globalnoj praksi.

 

Promicanje održivog financiranja ulaganja

Budući da se potrebna ulaganja u infrastrukturu Azije procjenjuju na 1,3 bilijuna eura godišnje, prilike za poduzeća EU-a su brojne, pod uvjetom da postoje pouzdani pravni okviri. EU će nastojati kombinirati financijske izvore iz međunarodnih financijskih institucija, multilateralnih razvojnih banaka i privatnog sektora kako bi osigurao održiva domaća i međunarodna financijska sredstva za povezivanje, a ujedno i transparentnost i jednake uvjete za poduzeća. Sveobuhvatni pristup financiranju ulaganja, koji se u Europi prvi put javlja u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja, a izvan EU-a preko instrumenata za ulaganja po određenim geografskim područjima, uspješno je potaknuo ulaganja u infrastrukturu i povezivanje. U kombinaciji s prijedlozima Europske komisije za pojačano vanjsko djelovanje unutar sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira EU-a (2021. – 2027.) potencijal za dodatno inteligentno, inovativno i višedimenzionalno financiranje ulaganja u Aziju te u zemlje na putu prema Aziji iznimno je velik.

Bolja prometna, energetska, međuljudska i digitalna povezanost Europe i Azije povećat će otpornost društava i regija, olakšati trgovinu, promicati međunarodni poredak utemeljen na pravilima i otvoriti put održivijoj budućnosti s niskim razinama emisija ugljika. Na ovoj zajedničkoj komunikaciji temeljit će se suradnja EU-a s partnerima iz susjedstva pa sve do Pacifika, u korist građana Europe i zemalja koje cijene naš pristup povezivanju.

 

Kontekst

Zajednička komunikacija koju su danas donijele Europska komisija i visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku donosi elemente strategije EU-a za povezivanje Europe i Azije.

O prijedlozima iz zajedničke komunikacije sada će se raspravljati u Europskom parlamentu i Vijeću, a poslužit će i kao osnova za rasprave o povezivanju na predstojećem azijsko-europskom sastanku na vrhu (ASEM), koji će se održati u Bruxellesu 18. i 19. listopada.

 

Više informacija

Zajednička komunikacija: Povezivanje Europe i Azije – elementi strategije EU-a

Obavijest: O pristupu Europske unije povezivanju Europe i Azije

Informativni članak: Povezivanje Europe i Azije – strategija EU-a

IP/18/5803

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar