Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Na snagu stupa novi kodeks ponašanja kojim se jačaju pravila etičkog ponašanja članova Komisije

Bruxelles, 31. siječnja 2018.

.

Europska komisija danas je službeno donijela novi kodeks ponašanja članova Europske komisije koji je predsjednik Juncker najavio u svojem govoru o stanju Unije. Nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, novi kodeks proizvodi učinke od danas, čime se nastavlja aktivno zalaganje predsjednika Junckera za veću transparentnost koje je prisutno još od početka njegova mandata.

Moderniziranim pravilima utvrđuju se novi standardi etičkog ponašanja u Europi. Osim što sadržava raniji predsjednikov prijedlog o produženju razdoblja mirovanja sa sadašnjih 18 mjeseci na dvije godine za bivše povjerenike te na tri godine za predsjednika Komisije, novim kodeksom ponašanja uspostavljaju se i viši etički standardi te uvode jasnija pravila i viši stupanj transparentnosti u više područja. Osniva se i neovisni etički odbor veće važnosti kojim se zamjenjuje postojeći ad hoc etički odbor, kako bi se osnažio nadzor i osiguralo pružanje savjeta o etičkim standardima.

Novim kodeksom ponašanja članova Komisije posebno se uvode sljedeća poboljšanja:

– Aktivnosti po isteku mandata: Novim kodeksom ponašanja produžuje se razdoblje mirovanja sa sadašnjih 18 mjeseci na dvije godine za bivše povjerenike te na tri godine za predsjednika Komisije. Tijekom razdoblja mirovanja, bivši članovi Komisije trebaju obavijestiti Komisiju prije stupanja na novo radno mjesto. Uvode se i ograničenja za njihovo bavljenje nekim aktivnostima, kao što je lobiranje članova ili osoblja Komisije.

– Sprečavanje sukoba interesa: U novom kodeksu ponašanja prvi se put definira pojam „sukob interesa” i utvrđuje načelo da povjerenici trebaju izbjegavati ne samo situacije u kojima postoji sukob interesa, nego i situacije koje bi se mogle protumačiti kao sukob interesa. Ako bivši povjerenici namjeravaju raditi u područjima koja su povezana s njihovim ranijim poslovima, najprije se trebaju posavjetovati s neovisnim etičkim odborom. Odluke Komisije i mišljenja odbora o tim odlukama odsad će se objavljivati.

– Financijski interesi: Uvode se i stroža pravila o financijskim interesima povjerenika. Povjerenici će biti dužni prijaviti ulaganja u iznosu većem od 10 000 EUR bez obzira na to postoje li dvojbe o mogućem sukobu interesa. U slučaju sukoba interesa zbog određene imovine povjerenika, predsjednik će moći zatražiti njezinu prodaju ili otvaranje diskrecijskog trusta za tu imovinu. Povjerenici bi, kao i dosada, početkom svake godine trebali ažurirati svoje izjave.

– Transparentnost i odgovornost: Povjerenici su najbolji ambasadori Europske unije u svim državama članicama i u cijelome svijetu i upravo zbog toga ih predsjednik Juncker potiče na putovanja. Njihova putovanja, međutim, moraju biti što ekonomičnija. Informacije o troškovima putovanja povjerenika objavljivat će se svaka dva mjeseca. Prva objava planirana je za kraj veljače 2018.

– Provedba pravila: Kolegij će pri primjeni kodeksa surađivati s novim osnaženim neovisnim etičkim odborom, koji će moći dati savjet o svim etičkim pitanjima i preporuke u vezi s kodeksom. U slučaju povrede kodeksa koju ne bi bilo opravdano uputiti na rješavanje Sudu Europske unije, Komisija može izreći i objaviti opomenu. To je novost koju je Junckerova Komisija nedavno primijenila i koja će odsad biti dio novih pravila.

– Povjerenicima se dopušta sudjelovanje na izborima za zastupnike u Europskom parlamentu bez obveze uzimanja dopusta: Iako je dio izmijenjenog kodeksa ponašanja, prijedlog predsjednika Junckera iz studenoga 2016. počet će se primjenjivati kada se Europski parlament složi s ažuriranim Okvirnim sporazumom između Europskog parlamenta i Komisije. Glasanje u Europskom parlamentu zakazano je za 7. veljače.

Sljedeći koraci:

Novi kodeks ponašanja danas stupa na snagu i primjenjuje se na sve sadašnje članove Junckerove komisije. Očekuje se da će se Europski parlament 7. veljače složiti s novim odredbama kojima se povjerenicima dopušta sudjelovanje na izborima za zastupnike u Europskom parlamentu bez obveze uzimanja dopusta. Krajem veljače 2018. Komisija će prvi put objaviti pojedinosti o troškovima službenih putovanja svih povjerenika.

Naposljetku, Komisija će u duhu transparentnosti i odgovornosti objavljivati godišnja izvješća o primjeni kodeksa.

Dodatne informacije:

– Kodeks ponašanja povjerenika iz 2018.

– Tekst članka 245.

– Kodeks ponašanja povjerenika iz 2011.

– Poveznica na priopćenje za tisak o dopisu predsjednika Junckera upućenom predsjedniku Schulzu o razdoblju mirovanja i izbornim kampanjama za zastupnike u EP-u

– Govor o stanju Unije 2017. od 13. rujna 2017.

IP/18/504

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar