Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zaregistrovala iniciativu „Trvalé občanství Evropské unie“

Brusel 18. července 2018

Sbor komisařů dnes rozhodl o registraci nové evropské občanské iniciativy s názvem „Trvalé občanství Evropské unie“ („Permanent European Union Citizenship“).

Hlavním cílem navrhované iniciativy je zaručit osobám, které získají evropské občanství a s ním související práva, že o ně již nebudou moci přijít.Organizátoři iniciativy zmiňují zejména souvislosti s brexitem a skutečnost, že občané Velké Británie přijdou o občanství EU a s ním související práva.

Skutečnost, že se Komise rozhodla iniciativu zaregistrovat, znamená pouze tolik, že je z právního hlediska v pořádku. Komise v této fázi ještě neprovedla analýzu podstaty návrhu.

K registraci této iniciativy dojde 23. července 2018 a začne tak roční proces, během kterého budou organizátoři sbírat podpisy na její podporu. Pokud tato iniciativa během jednoho roku získá jeden milion prohlášení o podpoře z alespoň sedmi členských států, bude na ni muset Komise během tří měsíců reagovat. Komise rozhodne, zda žádosti vyhoví, či nevyhoví, v obou případech však musí své rozhodnutí odůvodnit.

Souvislosti

Evropská občanská iniciativa byla zavedena na základě Lisabonské smlouvy. V dubnu 2012, kdy vstoupilo v platnost nařízení o občanské iniciativě, jímž se provádějí příslušná ustanovení Smlouvy, pak občanům dala do ruky nástroj, kterým mohou ovlivňovat program Unie.

Jakmile je evropská občanská iniciativa formálně zaregistrována, může jeden milion občanů EU z alespoň jedné čtvrtiny členských zemí vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla právní předpisy v určité oblasti, která je v její působnosti.

Podle podmínek přípustnosti, které jsou obsaženy v nařízení o evropské občanské iniciativě, nesmí navrhovaná iniciativa zjevně spadat mimo rámec pravomocí Komise předložit návrh právního aktu, nesmí být zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní a nesmí být zjevně v rozporu s hodnotami Unie.

Další informace

Úplné znění navrhované občanské iniciativy „Trvalé občanství Evropské unie“

Další evropské občanské iniciativy, které v současné době shromažďují podpisy

Internetové stránky evropské občanské iniciativy

Nařízení o evropské občanské iniciativě

Fórum evropské občanské iniciativy

 

 

IP/18/4566

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar