Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos piliečių iniciatyva. Komisija registruoja iniciatyvą „8 proc. Europos gyventojų badui – stop!“

Briuselis, 2018 m. liepos 18 d.

Šiandien Komisijos narių kolegija nusprendė užregistruoti Europos piliečių iniciatyvą „8 proc. Europos gyventojų badui – stop!“.

Skelbiama, kad pasiūlyta iniciatyva, be kita ko, siekiama paskatinti vyriausybes spręsti bado problemą ir atkreipti dėmesį į tai, kad bado panaikinimas yra vyriausybių atsakomybė. Iniciatyvos organizatoriai sudarė išsamų veiksmų sąrašą ir ragina Komisiją pateikti teisės aktų pasiūlymų jiems įgyvendinti. Siūloma įvairių veiksmų – nuo maisto ženklo programos sukūrimo iki žemės ūkio išvestinių finansinių priemonių rinkų reformos ir naujos maisto atliekų klasifikavimo sistemos su atitinkamais tikslais ir perdirbimo taisyklėmis.

Komisijos sprendimas užregistruoti iniciatyvą susijęs tik su teisiniu pasiūlymo priimtinumu. Kol kas Komisija jos turinio neišanalizavo.

Iniciatyva bus užregistruota 2018 m. liepos 19 d. ir nuo tos dienos prasidės vienų metų laikotarpis, skirtas parašams surinkti. Jei per vienus metus iš ne mažiau kaip septynių skirtingų valstybių narių bus surinktas vienas milijonas pritarimo šiai iniciatyvai pareiškimų, per tris mėnesius Komisija turės sureaguoti. Komisija gali nuspręsti imtis tolimesnių veiksmų arba jų nesiimti ir abiem atvejais turi pagrįsti savo sprendimą.

Pagrindiniai faktai

Europos piliečių iniciatyva įvesta Lisabonos sutartimi. Kaip piliečiams suteikta darbotvarkės rengimo priemonė, ji pradėta įgyvendinti 2012 m. balandžio mėn., įsigaliojus Sutarties nuostatas įgyvendinančiam Europos piliečių iniciatyvos reglamentui.

Oficialiai užregistravus Europos piliečių iniciatyvą, vienas milijonas piliečių, kurie yra bent iš ketvirtadalio visų ES valstybių narių, gali prašyti Europos Komisijos teikti teisės aktų pasiūlymų tose srityse, kuriose ji turi įgaliojimus tai daryti.

Europos piliečių iniciatyvos reglamente numatytos tokios priimtinumo sąlygos: siūloma piliečių iniciatyva neturi būti akivaizdžiai nepatekanti į Komisijos įgaliojimų teikti teisės akto pasiūlymą sritį, ja neturi būti aiškiai siekiama piktnaudžiauti, ji neturi būti lengvabūdiška ar nepagrįsta ir ji neturi akivaizdžiai prieštarauti Sąjungos vertybėms.

Daugiau informacijos

Visas pasiūlytos Europos piliečių iniciatyvos „Badui – stop“ tekstas

Kitos Europos piliečių iniciatyvos, dėl kurių šiuo metu renkami parašai

Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainė

Europos piliečių iniciatyvos reglamentas

Europos piliečių iniciatyvos forumas

Priedas. Pagrindiniai šio iniciatyvos organizatorių pasiūlymai

Iniciatyvos organizatoriai išsamiai išdėstė, kokių veiksmų dėl savo pasiūlymo jie tikisi iš Komisijos. Jie pateikiami čia. Reikalavimai suskirstyti į penkias grupes:

  1. Panaikinti švaistymo kultūrą, kad per dvejus metus būtų sukaupti 44 milijonai tonų maisto.
  2. Įvesti finansinių sandorių mokestį, iš kurio per metus būtų surenkama 30 mlrd. EUR.
  3. Bado problemą turi spręsti valdžios institucijos, o ne labdaros organizacijos.
  4. Pasiūlymas dėl spekuliavimo maistu.
  5. Kokybinis pasiūlymas.

 

IP/18/4565

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar