Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zaregistruje evropskou občanskou iniciativu Zastavte hladovění v Evropě.

Brusel 18. července 2018

Sbor komisařů dnes rozhodl o registraci evropské občanské iniciativy s názvem „Stop starvation for 8% of the European population“ (Zastavte hladovění 8 % obyvatel Evropy).

Deklarované cíle navrhované občanské iniciativy zahrnují: „přimět vlády, aby akceptovaly problém hladovění“ a „klást důraz na povinnost vlád tento problém vymýtit“. Tvůrci iniciativy vypracovali podrobný seznam opatření, ve kterém vyzývají Komisi, aby připravila legislativní návrhy. Jedná se o vytvoření programu potravinových známek, reformu trhů se zemědělskými deriváty a nový klasifikační systém plýtvání potravinami se souvisejícími cíli a pravidly zpracování.

Skutečnost, že se Komise rozhodla iniciativu zaregistrovat, znamená pouze tolik, že je v pořádku z právního hlediska. Komise v této fázi neprovádí analýzu podstaty návrhu.

Registrace této iniciativy se uskuteční 19. července 2018, kdy začne jednoleté období, během něhož budou organizátoři iniciativy sbírat podpisy na její podporu. Pokud iniciativa během jednoho roku získá jeden milion podpisů z alespoň sedmi členských států, bude na ni muset Komise během tří měsíců reagovat. Komise může rozhodnout, zda se žádostí zabývat, či nikoli, a v obou případech je povinna uvést důvody svého rozhodnutí.

Souvislosti

Koncept Evropské občanské iniciativy byl zaveden na základě Lisabonské smlouvy. V dubnu 2012, kdy vstoupilo v platnost nařízení o občanské iniciativě, jímž se provádějí příslušná ustanovení Smlouvy, pak občanům dala do ruky nástroj, kterým mohou ovlivňovat program Unie.

Jakmile je evropská občanská iniciativa formálně zaregistrována, může jeden milion občanů EU z alespoň jedné čtvrtiny členských zemí vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla právní předpisy v určité oblasti, která je v její působnosti.

Podle podmínek přípustnosti, které jsou obsaženy v nařízení o evropské občanské iniciativě, nesmí navrhovaná iniciativa zjevně spadat mimo rámec pravomocí Komise předložit návrh právního aktu, nesmí být zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní a nesmí být zjevně v rozporu s hodnotami Unie.

Další informace

Úplné znění navrhované evropské občanské iniciativy „Zastavte hladovění“

Další evropské občanské iniciativy, které v současné době shromažďují podpisy

Internetové stránky evropské občanské iniciativy

Nařízení o občanské iniciativě

Fórum evropské občanské iniciativy

Příloha – Hlavní návrhy iniciativy „Zastavte hladovění“

Organizátoři iniciativy vypracovali podrobný seznam opatření, které vyžadují od Komise, a který je dostupný na internetu zde. Žádosti jsou rozděleny do pěti kategorií:

  1. Vymýtit „kulturu“ plýtvání potravinami, aby se během dvou let nashromáždilo 44 milionů tun potravin.
  2. Zavést globální daň z finančních transakcí, která přinese 30 miliard EUR ročně.
  3. Hlad by měly řešit orgány veřejné moci, nikoli charitativní organizace.
  4. Návrh týkající se spekulací s potravinami.
  5. Kvalitativní návrh.

 

IP/18/4565

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar