Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija in organi za varstvo potrošnikov v EU objavili končno oceno dialoga z družbo Volkswagen

Bruselj, 17. julija 2018

Evropska komisija in nacionalni organi za varstvo potrošnikov v EU so danes objavili svoje sklepe o 8,5 milijona odpoklicev avtomobilov, ki jih je v Uniji opravila skupina Volkswagen po aferi „Dieselgate“.

Prizadevanja skupine VW, da bi povrnila zaupanje v odpoklic, in znatno izboljšanje informacij, ki so na voljo potrošnikom, so dobrodošli. Stopnja popravil zdaj dosega 80 %, skupina pa se je zavezala, da bo do konca leta 2020 nadaljevala z brezplačnim posodabljanjem in povezanim implicitnim jamstvom za reševanje morebitnih težav po posodobitvi. Kljub temu Komisija in organi za varstvo potrošnikov obžalujejo, da skupina ni mogla dati popolnega eksplicitnega jamstva v primeru težav po popravilu.

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dejala: „Močno smo si prizadevali, da bi bil VW proaktivnejši v odnosu do evropskih potrošnikov, ki jih je prizadela afera Dieselgate. Pri VW so sicer izvedli načrt ukrepov, ki so jih obljubili, vendar je bilo to vse. To ponovno izpostavlja potrebo po strožjih pravilih o uveljavljanju pravic posameznikov v EU, vključno s kolektivnimi tožbami.“

V svojih sklepih se Evropska komisija in organi za varstvo potrošnikov strinjajo, da so ukrepi, ki jih je sprejel Volkswagen, do zdaj privedli do napredka pri razpoložljivosti spletnih informacij, ki vključujejo obsežen oddelek z vprašanji in odgovori ter videoposnetke o razlogih za posodobitev in o tem, kako jo prejeti, ter o ukrepu za povrnitev zaupanja. Po drugi strani Volkswagen ni zagotovil popolnega eksplicitnega jamstva, da posodobitev ne vpliva na zmogljivost vozila, in ni želel poenostaviti pogojev, ki omogočajo dostop do ukrepa za povrnitev zaupanja. Skupina VW se je sicer zavezala, da bo obravnavala vse pritožbe, ki bi jih potrošniki imeli po popravilu. Zadevnim potrošnikom se priporoča, da stopijo v stik z lokalnim trgovcem, če imajo težave v zvezi s posodobitvijo. Če se jim pomoč zavrne, morajo vložiti uradno pritožbo pri Volkswagnovih nacionalnih kontaktnih točkah in o tem obvestiti svojo nacionalno organizacijo za varstvo potrošnikov.

Naslednji koraki

Zaključek tega koordiniranega ukrepa na ravni EU ne izključuje nadaljnjih ukrepov izvršilnih organov na nacionalni ravni glede na lokalne okoliščine.

Ozadje

Po aferi Dieselgate je Komisarka Jourová septembra 2016 od Volkswagna prejela načrt ukrepov, ki je zajemal celotno EU in s katerim naj bi se zagotovilo, da se avtomobili, na katere je vplivala afera Dieselgate v Uniji, popravijo, da so potrošniki ustrezno obveščeni in da nimajo neprijetnosti s tem postopkom. Junija 2017, ko je bil postopek popravil še počasen, je Volkswagen poleg tega zagotovil, da bo odpravil probleme, nastale po popravilu, do konca leta 2018, s čimer naj bi povrnil zaupanje potrošnikov. Implicitno jamstvo, povezano s tem ukrepom za povrnitev zaupanja, je omejeno na 11 delov motorja.

Septembra 2017 so nacionalni organi za varstvo potrošnikov pod vodstvom nizozemskega organa (ACM) in Evropske komisije od Volkswagna zahtevali dodatna prizadevanja. Današnje poročilo vsebuje pregled rezultatov ukrepov, ki jih je sprejel Volkswagen na podlagi te zahteve.

Uredba EU o sodelovanju na področju varstva potrošnikov povezuje nacionalne organe za varstvo potrošnikov v vseevropsko mrežo za izvrševanje zakonodaje. Zahvaljujoč temu okviru lahko nacionalni organi v eni državi EU stopijo v stik z ustreznimi organi v drugi državi EU in jih zaprosijo za posredovanje v primeru čezmejne kršitve evropskih pravil o varstvu potrošnikov.

Sodelovanje je možno v zvezi s predpisi o varstvu potrošnikov, ki zajemajo različna področja, kot so direktiva o nepoštenih poslovnih praksah, direktiva o pravicah potrošnikov ali direktiva o prodaji potrošniškega blaga in garancijah. V okviru sodelovanja na področju varstva potrošnikov organi redno pregledujejo vprašanja skupnega pomena za varstvo potrošnikov na enotnem trgu ter usklajujejo njihov tržni nadzor in morebitne izvršilne ukrepe. Komisija omogoča lažjo izmenjavo informacij med organi in njihovo usklajevanje.

Na splošno velja, da kadar proizvajalec avtomobilov krši predpise EU o homologaciji, mora država članica, ki je odobrila homologacijo, storiti dvoje: odrediti popravne ukrepe, kot je na primer odpoklic, s katerimi zagotovijo, da bodo vsi zadevni avtomobili ustrezali predpisom, ter uporabiti učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni za proizvajalca avtomobilov.

Komisija redno objavlja pregled napredka glede števila odpoklicev, povezanih z emisijami dušikovih oksidov. Zelo pozorno spremlja izvrševanje teh pravil v državah članicah in je v zvezi s skupino Volkswagen sprožila več postopkov za ugotavljanje kršitev, med drugim proti Nemčiji, Luksemburgu, Španiji in Združenemu kraljestvu.

Komisija je prav tako izvedla temeljito revizijo pravil EU o homologaciji. Tako bo od septembra 2020 lahko odredila odpoklic avtomobilov po vsej EU in proizvajalcem ali tehničnim službam naložila upravne kazni v višini do 30 000 EUR na neskladen avtomobil.

Več informacij

Sklepi o zadevi Volkswagen

IP/18/4549

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar