Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Brexit: Europska komisija objavila Komunikaciju o pripremama za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a

Bruxelles, 19. srpnja 2018.

Europska komisija danas je donijela Komunikaciju u kojoj opisuje trenutačne pripreme za sve moguće ishode povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

Dana 30. ožujka 2019. Ujedinjena Kraljevina istupit će iz EU-a i postati treća zemlja, što će se odraziti na građane, poduzeća i upravna tijela u Ujedinjenoj Kraljevini i EU-u. Posljedice su mnogobrojne – od novih kontrola na vanjskim granicama EU-a, valjanosti dozvola, potvrda i odobrenja izdanih u Ujedinjenoj Kraljevini do različitih propisa o prijenosu podataka.

Današnjom se Komunikacijom, koja je odgovor na prošlomjesečni zahtjev Europskog vijeća (članak 50.) da se pojača pripravnost na svim razinama za sve moguće ishode, pozivaju države članice i privatni subjekti da ubrzaju pripreme.

Iako EU danonoćno radi na dogovoru o urednom povlačenju, povlačenje Ujedinjene Kraljevine nedvojbeno će uzrokovati poremećaje – primjerice u poslovnim lancima opskrbe – bez obzira na dogovor. Budući da još nije izvjesno hoće li se do datuma povlačenja ratificirati sporazum o povlačenju i što će on sadržavati, institucije EU-a, države članice i privatni subjekti nastoje se što bolje pripremiti za povlačenje Ujedinjene Kraljevine. U svakom slučaju, čak i ako se sklopi sporazum, Ujedinjena Kraljevina nakon povlačenja više neće biti država članica i više neće uživati iste pogodnosti. Stoga je iznimno važno pripremiti se na činjenicu da će Ujedinjena Kraljevina postati treća zemlja, čak i ako se postigne dogovor između EU-a i Ujedinjene Kraljevine.

Međutim priprema za povlačenje Ujedinjene Kraljevine nije samo odgovornost institucija EU-a. To je zajednički napor EU-a te nacionalnih i regionalnih tijela, a uključuje i gospodarske subjekte i druge privatne subjekte – svi se moraju bolje pripremiti za sve scenarije i preuzeti odgovornost za svoju specifičnu situaciju.

Kontekst

Ujedinjena Kraljevina obavijestila je 29. ožujka 2017. Europsko vijeće o namjeri da istupi iz Europske Unije. Osim u slučaju da se ratificiranim sporazumom o povlačenju utvrdi drugi datum ili da Europsko vijeće u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom jednoglasno odluči da se Ugovori prestaju primjenjivati od kasnijeg datuma, sve primarno i sekundarno zakonodavstvo Unije prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu 30. ožujka 2019. u 00:00 prema srednjoeuropskom vremenu („datum povlačenja”). Ujedinjena Kraljevina tada će postati treća zemlja.

Dionici te nacionalna tijela i tijela EU-a stoga se trebaju pripremiti za dva moguća glavna scenarija:

  • Ako se sporazum o povlačenju ratificira prije 30. ožujka 2019., pravo EU-a prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj 1. siječnja 2021., tj. nakon prijelaznog razdoblja od 21 mjeseca.
  • Ako se sporazum o povlačenju ne ratificira prije 30. ožujka 2019., neće biti prijelaznog razdoblja i pravo EU-a prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj od 30. ožujka 2019. To je takozvani scenarij „bez dogovora” ili „neuređeni izlazak”.

Tijekom protekle godine Komisija je analizirala cijelu pravnu stečevinu Unije (zakonodavstvo EU-a) da ispita jesu li zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine potrebne izmjene. U tu je svrhu donijela (i donosit će kad god bude potrebno) posebne, ciljane zakonodavne prijedloge kako bi se osiguralo da pravila EU-a i nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine nesmetano funkcioniraju u Uniji s 27 država članica. Komisija je objavila i više od 60 sektorskih obavijesti o pripravnosti kako bi informirala javnost o posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevine ako se ne postigne sporazum o povlačenju. Naposljetku, do 30. ožujka 2019. dvije agencije sa sjedištem u Londonu – Europska agencija za lijekove i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo – te druga tijela sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini, kao što je Centar za praćenje sigurnosti Galileo, napustit će Ujedinjenu Kraljevinu, a brojne zadaće koje obavljaju tijela Ujedinjene Kraljevine morat će se preraspodijeliti na druge države članice.

Komisijin rad na pripremama koordinira Glavno tajništvo Komisije.

Dodatne informacije:

Tekst Komunikacije

Popis tekućih zakonodavnih inicijativa o „pripravnosti”

Web-mjesto Europske komisije o pripravnosti za Brexit (uključujući „Obavijesti o pripravnosti za Brexit”)

Zaključci Europskog vijeća (članak 50.) od 29. lipnja 2018.

Smjernice Europskog vijeća (članak 50.) o okviru za buduće odnose EU-a i Ujedinjene Kraljevine (23. ožujka 2018.)

 

IP/18/4545

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar