Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi ja Jaapani tippkohtumine: märgilise tähtsusega hetk kaubanduse ja koostöö jaoks

Brüssel, 17. juuli 2018

Tōkyōs toimus 17. juulil ELi ja Jaapani 25. tippkohtumine. Tippkohtumisel kirjutasid ELi ja Jaapani juhid alla kahele murrangulisele kokkuleppele – strateegilise partnerluse lepingule ja majanduspartnerluslepingule –, mis edendavad märkimisväärselt kahepoolseid suhteid.

Euroopa Liitu esindasid tippkohtumisel Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk. Jaapanit esindas riigi peaminister Shinzō Abe. Samuti võttis kohtumisest osa Euroopa Komisjoni töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen. ELi juhid andsid üle kaastundeavaldused Jaapani rahvale seoses üleujutuste ja maalihetega Lääne-Jaapanis ning kinnitasid peaministrile, et nad aitavad igal võimalikul viisil.

„Täna on meie pikaajalises partnerluses ajalooline hetk,“ sõnas president Jean-Claude Juncker. „Tänane ELi-Jaapani majanduspartnerluslepingu allkirjastamine on üleilmse kaubanduse jaoks märgilise tähtsusega hetk. Samuti on mul ülimalt hea meel, et kirjutasime alla esimesele strateegilise partnerluse lepingule, mille varal meie koostöö jõuab järgmisele tasandile. Majanduspartnerluslepingu mõju ulatub palju kaugemale kui meie riigipiirid. Tänane leping on avaldus tulevase vaba ja ausa kaubanduse kohta. Me näitame oma eeskujuga, et üheskoos oleme tugevamad ja edukamad ning et kaubandus tähendab midagi enamat kui tollimaksud ja tõkked. Selle sisuks on väärtused, põhimõtted ja kõigi jaoks kasulikud lahendused. Meie arvates ei kaitse protektsionism – mis tähendab riigi siseturu kaitset – tegelikult kedagi ning ühepoolsus ja ühtsus on teineteist välistavad mõisted.“

President Junckeri täielik sõnavõtt tippkohtumisejärgsel pressikonverentsil on kättesaadav veebis. Euroopa Liit ja Jaapan tegid tippkohtumisel ühisavalduse.

 

Avatud, õiglane ja kõigile tulus kaubandus

ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping on läbi aegade kõige ulatuslikum, mille üle Euroopa Liit on läbirääkimisi pidanud. Sellega luuakse kaubandustsoon, mis hõlmab enam kui 600 miljonit inimest ja ligi kolmandikku maailma SKPst. Leppega kaotatakse valdav osa Jaapanisse eksportivate ELi ettevõtete makstavatest tollimaksudest, mille suurus on miljard eurot aastas, ning mitmed pikaajalised regulatiivsed takistused, näiteks autode puhul. Lisaks pääsevad tänu lepingule 127 miljoni tarbijaga Jaapani turule ELi peamised põllumajanduslikud ekspordiartiklid ning suurenevad ELi ekspordivõimalused mitmes valdkonnas. Leping vastab kõige rangematele tööhõive, keskkonna ja tarbijakaitse alastele nõuetele ning üks peatükk sellest on pühendatud kestlikule arengule. See on esimene Euroopa Liidu sõlmitud kaubanduskokkulepe, mis hõlmab Pariisi kliimakokkuleppe rakendamise kohustust.

Kaubandusvolinik Cecilia Malmström ütles: „Leping on selge märk selle kohta, et kaks maailma suurimatest majandusjõududest usuvad endiselt avatud kaubandusse ning on ühepoolse tegutsemise ja protektsionismi vastu. Kokkuleppest saadav majanduslik kasu on ilmselge. Miljardite eurode suuruste tollimaksude kaotamise, tolliprotseduuride lihtsustamise ja piiritaguste kaubandustõkete kõrvaldamise läbi annab see mõlema poole ettevõtetele võimaluse eksporti hoogustada ja oma äri laiendada.“

Andmekaitse vallas lõpetasid EL ja Jaapan 17. juulil majanduspartnerluslepingut täiendavad läbirääkimised teineteise süsteemide piisavuse üle. Nad leppisid kokku teineteise andmekaitsesüsteemide võrdväärsena tunnustamises, mis võimaldab andmetel turvaliselt ELi ja Jaapani vahel liikuda ning loob maailma suurima andmete turvalise liikumise piirkonna.

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová sõnas: „Jaapan ja EL on juba praegu strateegilised partnerid. Ülemaailmne kaubandus toetub andmetele ja sõlmitud kokkulepe võimaldab meil andmeid omavahel turvaliselt vahetada, millest saavad kasu nii meie kodanikud kui ka ettevõtted. Samal ajal kinnitab kokkulepe taas meie ühiseid põhimõtteid isikuandmete kaitse küsimuses. Seepärast olen veendunud, et koostöö võimaldab meil suunata rahvusvahelisi andmekaitsenõudeid ja näidata selles olulises valdkonnas ühist eeskuju.“

Avaldatud on ka majanduspartnerluslepingu allkirjastamist käsitleva pressiteate täistekst ja teabeleht. Volinik Jourová ja Jaapani isikuandmete kaitse komisjoni liikme Haruhi Kumazawa vastastikuse kaitse piisavuse korda käsitleva avalduse täistekst on koos spetsiaalse pressiteate ja üksikasjaliku teabekirjaga kättesaadaval veebis.

 

Tõeliste strateegiliste partnerite vääriline strateegilise partnerluse leping

Euroopa Liit ja Jaapan on sarnaselt meelestatud partnerid, kes teevad koostööd nii kahepoolselt kui ka mitmepoolsetes foorumites, nagu ÜRO ja G7. Strateegilise partnerluse leping, millele president Juncker, eesistuja Tusk ja peaminister Abe täna alla kirjutasid, süvendab ja tihendab ELi ja Jaapani suhteid, kuna sellega luuakse üldine ja siduv raamistik tõhustatud koostööle.

„Praeguses maailmas pole võimalik, et mõni riik plaaniks meie ees seisvatele globaalsetele probleemidele üksi vastu astuda,“ ütles liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini enne tippkohtumist. „Jaapan on riik, kellega me juba teeme tihedat koostööd arvukates valdkondades rahu kindlustamisest ja tuumarelvade kaotamisest kuni terrorismivastase võitluse ja tõhusa mitmepoolsuseni. Strateegilise partnerluse leping võimaldab meil süvendada koostööd paljudes erinevates sektorites, ent avab samuti koostöövõimalused uutes valdkondades, nagu teadus, tehnoloogia, innovatsioon, keskkond ja energeetika, kliimamuutused, julgeolek ning katastroofiabi.“

Internetis on kättesaadaval teabeleht strateegilise partnerluse lepingu kohta, samuti selle rakendamise kohta partnerluse rahastamisvahendi raames.

Tippkohtumisel käsitlesid ELi ja Jaapani juhid piirkondliku ja välispoliitikaga seotud küsimusi, sealhulgas olukorda Korea poolsaarel, konflikti Lääne-Ukrainas ning Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist, lubadust hoida alal ühine laiaulatuslik tegevuskava (Iraani tuumakokkulepe) ja muid küsimusi. Vastavalt strateegilise partnerluse lepingus ettenähtule arutasid nad ka ühist püüdlust süvendada üleilmsetes küsimustes tehtavat koostööd ning kinnitasid ELi ja Jaapani ühist lähenemisviisi ja toetust reeglitepõhisele rahvusvahelisele korraldusele, mitmepoolsusele, demokraatiale, massihävitusrelvade leviku tõkestamisele, avatud turgudele ja üleilmsele kaubandussüsteemi, mille keskmeks on Maailma Kaubandusorganisatsioon.

Samuti arutasid ELi ja Jaapani juhid muid kahepoolseid küsimusi, sealhulgas võimalusi tugevdada ELi ja Jaapani julgeolekupartnerlust ning tihendada koostööd arengupoliitika, hariduse, kultuuri ja spordi vallas.

 

Lisateave

ELi ja Jaapani tippkohtumise veebisait

Teabeleht: ELi ja Jaapani suhted

ELi ja Jaapani 25. tippkohtumise järgne ühisavaldus

President Jean-Claude Junckeri sõnavõtt ELi ja Jaapani 25. tippkohtumise järgsel pressikonverentsil

Teabeleht: Strateegilise partnerluse leping

Pressiteade: EL ja Jaapan kirjutavad alla majanduspartnerluslepingule

Teabeleht: Majanduspartnerlusleping

Majanduspartnerluslepingu veebisait

Jaapani isikuandmete kaitse komisjoni liikme Haruhi Kumazawa ja õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse voliniku Věra Jourová ühisavaldus

Pressiteade: Euroopa Liit ja Jaapan leppisid kokku luua maailma suurim andmete turvalise liikumise piirkond

Teabekiri: Jaapani kaitsetaseme piisavuse otsus: küsimused ja vastused

Toetus majandus- ja strateegilise partnerluse lepingu rakendamisele partnerluse rahastamisvahendi raames

Euroopa Liidu delegatsioon Jaapanis, veebisait

IP/18/4504

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar