Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Summitul UE-Ucraina: UE sprijină angajamentul continuu al Ucrainei în favoarea reformelor

Bruxelles, 9 iulie 2018

Astăzi a avut loc la Bruxelles cel de al 20-lea summit UE‑Ucraina. Summitul a trecut în revistă punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Ucraina, progresele înregistrate în ceea ce privește reformele și primul an de liberalizare a regimului de vize, mesajul UE fiind acela că, pentru a beneficia de sprijin suplimentar, sunt necesare reforme suplimentare.

Uniunea Europeană a fost reprezentată la acest summit de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și de președintele Consiliului European, Donald Tusk. Ucraina a fost reprezentată de președintele Petro Poroșenko. Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședintele Comisiei, Federica Mogherini, vicepreședintele Maroš Šefčovič, vicepreședintele Valdis Dombrovskis și comisarul Cecilia Malmström au participat, de asemenea, din partea Uniunii Europene.

„În ultimii patru ani, am realizat împreună mai mult decât ceea ce s-a realizat în ultimii 20 de ani. Acest lucru dovedește eforturile depuse de poporul ucrainean și de președintele Poroșenko și arată că Uniunea Europeană va continua să vă susțină și să vă stea alături”, a declarat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. „Începând cu anul trecut, peste jumătate de milion de cetățeni ucraineni au profitat din plin de liberalizarea regimului de vize pentru Uniunea Europeană, iar schimburile noastre comerciale bilaterale au crescut cu aproape 25 %. Numărul de întreprinderi ucrainene care exportă către UE a crescut cu peste 40 % începând din 2014. Acest lucru arată cât de multe se pot realiza atunci când colaborăm pe baza încrederii depline. Aceasta este calea de urmat: pe măsură ce efectuați reforme, noi vă oferim sprijin.”

Versiunea integrală a intervenției președintelui Juncker cu ocazia conferinței de presă desfășurate în urma summitului este disponibilă online. Uniunea Europeană și Ucraina au emis o declarație comună adoptată în urma summitului, care ilustrează caracterul cuprinzător al parteneriatului și reprezintă un element fundamental pentru instituirea unei cooperări consolidate.

UE și Ucraina: progrese comune

Cetățenii ucraineni au solicitat în mod consecvent reforme pentru țara lor, care ar aduce perspectiva unui viitor mai bun și mai prosper pentru ei și pentru generațiile viitoare. Acordul de asociere UE-Ucraina, inclusiv zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, este în vigoare de la 1 septembrie 2017 și răspunde acestor solicitări. Deși trebuie continuate eforturile de a îmbunătăți mediul de afaceri în Ucraina prin combaterea corupției și prin eliminarea măsurilor protecționiste, punerea în aplicare pe deplin a acordului, alături de progresele continue înregistrate de Ucraina în realizarea agendei sale de reformă aferente, a adus deja beneficii semnificative atât pentru poporul ucrainean, cât și pentru cetățenii UE:

 • standardele pe care Ucraina le-a îndeplinit pentru a obține liberalizarea regimului de vize pentru șederea de scurtă durată a cetățenilor săi în UE au fost menținute, ceea ce a permis ca peste 500 000 de persoane să beneficieze de această oportunitate și a adus cetățenii ucraineni mai aproape de UE;
 • Ucraina a lansat reforme importante în materie de sănătate, pensii și educație pentru a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor săi;
 • descentralizarea a dus la fuziunea și reforma a peste 700 de comunități locale din Ucraina, permițând locuitorilor acestora să beneficieze de resurse bugetare majorate și de servicii publice mai bune;
 • reformele economice au dus la creșterea schimburilor comerciale globale dintre Uniunea Europeană și Ucraina cu aproape 25 % în 2017, creând locuri de muncă și sporind prosperitatea în întreaga zonă de liber schimb.

Au fost deja furnizate peste 11 miliarde EUR din pachetul de sprijin inițial al Uniunii Europene în valoare de 12,8 miliarde EUR, destinat să susțină eforturile de reformă depuse de Ucraina. Summitul de astăzi a reprezentat o oportunitate pentru liderii UE de a-și demonstra în continuare sprijinul fără precedent pentru agenda de reformă a Ucrainei.

Liderii au anunțat pregătirea unor programe prioritare pentru 2018, în valoare de până la 200 de milioane EUR. Aceste programe vor viza:

 • crearea mai multor contacte între cetățenii ucraineni și cetățenii UE;
 • sprijinul pentru modernizarea sistemelor de educație și formare profesională;
 • îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale prin intermediul Fondului pentru eficiență energetică recent instituit;
 • sprijinirea eforturilor mai ample de punere în aplicare a acordului de asociere.

În plus, prin intermediul Planului de investiții externe UE intenționează să consolideze sprijinul legat de investiții, inclusiv prin contractul de reformă pentru investiții, prin care sunt deblocate fonduri în urma realizărilor concrete în materie de reforme.

Liderii au salutat decizia recentă a Parlamentului European și a Consiliului de a acorda Ucrainei asistență macrofinanciară suplimentară în valoare de până la 1 miliard EUR pentru a sprijini stabilizarea economică și reformele structurale. Liderii UE au subliniat faptul că noul program va fi condiționat de continuarea progreselor în materie de reforme, în special în domeniul combaterii corupției, care rămâne un domeniu esențial pentru Ucraina.

Aceștia au evidențiat importanța intensificării eforturilor de combatere a corupției, în special pentru a finaliza etapa de tranziție pentru instituirea unei instanțe superioare dedicate cazurilor de corupție, permițându-i mai ales acestei instanțe să soluționeze, de asemenea, cazurile existente. Independența și eficiența instituțiilor anticorupție trebuie consolidate în continuare și este necesar, în același timp, să se efectueze anchete aprofundate în cazul fraudei bancare legate de PrivatBank și să se recupereze activele aferente. A fost subliniată, de asemenea, necesitatea instituirii unui mecanism eficient de verificare a declarațiilor de avere electronice și a revocării obligației de declarație de avere electronică pentru activiștii civici.

Au fost adoptate măsuri de combatere a corupției în Ucraina și, în același timp, în alte domenii ale agendei de reformă, sprijinite de Uniunea Europeană, s-au înregistrat de asemenea progrese impresionante de la ultimul summit UE-Ucraina care a avut loc în 2017. Printre acestea se numără:

 • reforma administrației publice;
 • protecția mediului;
 • achizițiile publice;
 • eficiența energetică;
 • privatizarea;
 • guvernanța întreprinderilor de stat.

Liderii UE au reconfirmat rolul Ucrainei ca țară de tranzit strategică pentru gaze. Aceștia au convenit asupra necesității de a continua reformele în sectorul energetic, în special pentru a finaliza reforma pieței gazelor și a energiei electrice, care ar aduce beneficii pe termen lung. UE a salutat adoptarea de către Ucraina a unei foi de parcurs privind integrarea sa în Spațiul European al Cercetării. În marja summitului, Banca Europeană de Investiții (BEI) a semnat un acord de împrumut în valoare de 75 de milioane EUR cu Ministerul Infrastructurii din Ucraina pentru a sprijini investiții-cheie în domeniul siguranței rutiere urbane în cinci orașe ucrainene: Dnipro, Kharkiv, Kiev, Lviv și Odessa.

Uniunea Europeană și-a reafirmat sprijinul ferm și statornic față de independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Uniunea Europeană condamnă și nu recunoaște anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea și a orașului Sevastopol de către Federația Rusă.

Liderii au reiterat că punerea în aplicare deplină a acordurilor de la Minsk constituie baza pentru o soluționare pașnică și durabilă a conflictului din estul Ucrainei. Ca o ilustrare concretă a sprijinului acordat Ucrainei de către UE pentru a face față consecințelor conflictului în curs, liderii UE au anunțat un sprijin în valoare de până la 4 milioane EUR pentru a consolida reziliența comunităților și reintegrarea veteranilor. De asemenea, UE a anunțat recent, în luna martie, o finanțare suplimentară în valoare de 16 milioane EUR pentru misiunea specială de monitorizare a OSCE, contribuția sa crucială ajungând astfel la 49 de milioane EUR în total.

Liderii au discutat, de asemenea, despre deteriorarea continuă a situației drepturilor omului în anumite zone din regiunile Donețk și Luhansk care nu sunt controlate în prezent de guvern, precum și în Crimeea și Sevastopol. Uniunea Europeană așteaptă din partea Federației Ruse eliberarea imediată a tuturor cetățenilor ucraineni deținuți în mod ilegal în peninsula Crimeea și în Rusia.

În sfârșit, liderii au abordat cooperarea în domeniul politicii de securitate și apărare comună, în cadrul căreia UE își menține angajamentul față de reforma sectorului securității civile prin intermediul misiunii UE de consiliere în Ucraina, precum și continuarea cooperării împotriva amenințărilor hibride. De asemenea, liderii UE au încurajat rolul activ asumat în mod constant de Ucraina pentru a promova Parteneriatul estic, în special punerea în aplicare a celor 20 de rezultate scontate pentru 2020.

Informații suplimentare

Site-ul internet al summitului UE-Ucraina

Fișa descriptivă a relațiilor dintre UE și Ucraina

Site-ul internet al Delegației Uniunii Europene în Ucraina

Site-ul internet al Grupului de sprijin pentru Ucraina al Comisiei Europene

Relațiile comerciale UE-Ucraina

IP/18/4390

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar