Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

DiscoverEU: ELi avastamiseks sel suvel ootab omanikku 15 000 reisikaarti

Brüssel, 11. juuni 2018

Taotlejal peab 1. juuliks 2018 olema täitunud 18 eluaastat, ta peab olema ELi kodanik ja valmis sel suvel reisima.

Alates homsest (12:00 Kesk-Euroopa suveaja järgi) kuni 26. juunini (12:00 Kesk-Euroopa suveaja järgi) on noortel võimalik taotleda piletit, millega saab minna Euroopat avastama alates 2018. aasta juulist kuni 2018. aasta oktoobri lõpuni. Algatus DiscoverEU aitab paremini mõista Euroopa mitmekesisust, nautida siinse kultuuri rikkust, leida uusi sõpru ja kogeda isiklikult Euroopa identiteeti. Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics ütles: „DiscoverEU pakub noortele suurepärast võimalust avastada Euroopat isikliku reisikogemuse kaudu viisil, mida ei asenda ükski raamat ega dokumentaal. Ma olen veendunud, et see kogemus toob kaasa positiivse muutuse nii osalevate noorte kui ka nende poolt külastatavate kogukondade hulgas. Homsest algav kampaania loob võimaluse 15 000 unustamatu Euroopa loo sünniks, seda saavad hiljem, nii sel kui ka järgmistel aastatel järgida veel paljud teised.“

Selle ELi uue algatuse raames saavad noored reisida kas üksi või maksimaalselt viiest inimesest koosneva rühmana. Peamiselt reisitakse rongiga. Et liituda saaks noored kogu Euroopast, pakub algatus võimalust kasutada mõnikord ka alternatiivseid transpordivahendeid, näiteks busse või praame, erandjuhtudel on lubatud reisida ka lennukiga. Sellega antakse ka neile noortele, kes elavad ELi äärepoolseimates piirkondades või saartel, võimalus sellest algatusest osa võtta. Kuna 2018. aasta on Euroopa kultuuripärandi aasta, on noortel ränduritel võimalik osaleda paljudel kogu Euroopas korraldatavatel üritustel.

Kuidas kandideerida?

Kandideerijad peavad esitama oma isikuandmed ja andma kavandatava reisi kohta rohkem teavet. Nad peavad vastama viiele viktoriiniküsimusele, mis käsitlevad Euroopa kultuuripärandi aastat (2018), noortele suunatud ELi algatusi ja Euroopa Parlamendi valimisi. Lõpuks peavad nad vastama lisaküsimusele „Kui palju noori nende arvates selle algatuse raames taotluse esitab?“ Need vastused aitavad Euroopa Komisjonil valikut teha. Valituks osutunud noored peavad reisi alustama ajavahemikus 9. juuli 2018 – 30. september 2018. Reis võib kesta kuni 30 päeva ja külastada võib kuni nelja ELi riiki.

Taustteave

Algatuse DiscoverEU 2018. aasta eelarve on 12 miljonit eurot ja selle vahendusel on kavas anda vähemalt 20 000 noorele võimalus sel aastal mööda Euroopat reisimiseks. Igale liikmesriigile on eraldatud reisikaarte tema rahvaarvu osakaalu järgi Euroopa Liidu kogurahvastikus. Homme algava esimese taotlusvooruga saavad seda avastamisvõimalust kasutada vähemalt 15 000 noort. Teine, vähemalt 5000 piletiga taotlusvoor toimub 2018. aasta sügisel. Euroopa Komisjon kavatseb seda algatust edasi arendada ning on lisanud selle oma järgmist Erasmuse programmi käsitlevasse ettepanekusse. Kui Euroopa Parlament ja nõukogu selle ettepaneku heaks kiidavad, siis saab eeldatavasti aastatel 2021–2027 700 miljoni euro toel reisivõimaluse veel 1,5 miljonit 18aastast noort.

DiscoverEU on ELi algatus, mille aluseks on Euroopa Parlamendi ettepanek ning parlament on 2018. aastal taganud selle rahastamise ettevalmistava meetme raames. Algatuses keskendutakse noortele, kellel täitub 18. eluaasta, sest see vanus on täiskasvanuks saamise oluline verstapost.

Euroopa Komisjon soovib noortest ränduritest rohkem kuulda ning soovitab neil oma kogemusi ja seiklusi jagada. Seepärast on valituks osutunud osalejad edaspidi DiscoverEU-kogukonna liikmed ja neist saavad DiscoverEU-saadikud. Neil palutakse reisikogemusi jagada sotsiaalmeedia (näiteks Instagram, Facebook ja Twitter) vahendusel või teha koolis või kohalikus kogukonnas ettekandeid.

Lisateave

Memo

Euroopa Noorteportaal: Kandideerige siin

 

IP/18/4088

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar