Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Skupna ribiška politika: Komisija predlagala nove predpise za okrepitev izvrševanja

Bruselj, 30. maja 2018

Evropska komisija predlaga posodobitev in poenostavitev načina spremljanja in spoštovanja predpisov o ribolovu v Uniji.

Učinkovit sistem nadzora je ključen za zagotavljanje trajnostnega upravljanja evropskega ribištva in tako jamči za dolgoročno sposobnost preživetja evropskega ribiškega sektorja in daje kruh našim ribičem.

Komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je dejal: Skupna ribiška politika Unije je zelo napredovala pri zagotavljanju zdravja naših morij ter hkrati ustvarila močno ribiško industrijo in cvetoče obalne skupnosti. S temi prizadevanji moramo sedaj nadaljevati in zagotoviti, da se skupno dogovorjeni predpisi izvršujejo po vsej Uniji. Zato predlagamo posodobitev obstoječega nadzornega sistema, da bo ta učinkovitejši in da bodo vsi gospodarski subjekti v evropski ribiški industriji obravnavani enako.“

Predlog Komisije vključuje:

  • ukrepe za boljše izvrševanje skupne ribiške politike s skupnim seznamom meril, kaj se šteje za hudo kršitev, ter ustrezne sankcije in izboljšanje obstoječega sistema točk za plovila z dovoljenjem, da bo podoben sistemu za prometne prekrške v večini držav članic;
  • zanesljivejši in popolnejši sistem ribolovnih podatkov, vključno s popolnoma digitaliziranim poročanjem o ulovu, ki se uporablja za vsa ribiška plovila Unije (vključno s krajšimi od 12 metrov), elektronski sistem za sledenje za vsa plovila, nove postopke tehtanja ribiških proizvodov in strožje predpise za registracijo ulova za rekreacijski ribolov;
  • večjo sledljivost evropskih in uvoženih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. Zaradi digitalizacije bo nadzor mogoč skozi celotno dobavno verigo za vse ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture, ne glede na to, ali so uvoženi ali prihajajo iz EU;
  • strožje predpise o ribolovnem orodju. Zapuščeno, izgubljeno ali odvrženo ribolovno orodje onesnažuje evropska morja. Komisija v skladu s predlogom za zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih izdelkov na okolje predlaga, da se izboljša poročanje o izgubljenem ribolovnem orodju in da proizvajalci prispevajo h kritju stroškov ravnanja z odpadki in odstranjevanja ribolovnega orodja iz morja;
  • revizijo pristojnosti Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA) zaradi popolne uskladitve njenih ciljev s skupno ribiško politiko in nadgradnje njenih pooblastil za izvajanje inšpekcijskih pregledov.

S spremembo predpisov bo skladnost večja, upravljanje podatkov sodobnejše in nadzor učinkovitejši, kar bo koristilo evropskemu ribištvu. Ker bo Unija lahko bolje spremljala izvrševanje evropskih predpisov o ribištvu, bo boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu okrepljen. Poleg tega bo predlog podprl učinkovito izvajanje obveznosti iztovarjanja, ki začne naslednje leto veljati v celoti in od ribičev zahteva, da iztovorijo ves ulov in tako prenehajo s potratnim metanjem nezaželenih rib nazaj v morje.

Ozadje

Veljavna uredba o nadzoru (Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009), ki je začela veljati leta 2010, je imela pomembno vlogo pri povečanju usklajenosti zakonodaje držav članic s skupno dogovorjenimi predpisi skupne ribiške politike. Spodbudila je tudi poenotenje konkurenčnih pogojev med gospodarskimi subjekti. Nadzorni sistem je bil zasnovan, da:

  • zagotavlja ulov le dovoljenih količin rib in preprečuje nezakonit ribolov,
  • omogoči zbiranje podatkov za upravljanje ribolovnih možnosti,
  • razjasni, kako so vloge porazdeljene med države članice Unije in Komisijo,
  • zagotovi enotno uporabo predpisov in sankcij po vsej Uniji,
  • omogoči sledenje in preverjanje ribiških proizvodov skozi celotno dobavno verigo, od mreže do krožnika.

Predlog Komisije bo zdaj predložen Evropskemu parlamentu in Svetu v sprejetje.

Več informacij

Predlog Komisije

Vprašanja in odgovori

Skupna ribiška politika Unije

Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

IP/18/3978

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar