Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Politica comună în domeniul pescuitului: Comisia propune noi norme menite să crească nivelul de respectare a legislației

Bruxelles, 30 mai 2018

Comisia Europeană propune o serie de îmbunătățiri în vederea modernizării și simplificării modului în care normele referitoare la pescuit sunt monitorizate și respectate în UE.

Un sistem de control eficace este esențial pentru a asigura faptul că sectorul pescuitului din UE este gestionat în mod sustenabil, ceea ce asigură viabilitatea acestuia pe termen lung și protejează mijloacele de subzistență ale pescarilor noștri.

Comisarul Karmenu Vella, responsabil pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, a declarat: „Politica comună a UE în domeniul pescuitului a realizat deja progrese mari în a asigura sănătatea mărilor și oceanelor noastre, ea fiind baza unei puternice industrii a pescuitului și a unor comunități înfloritoare de-a lungul coastelor. În același timp, este necesar să menținem alert ritmul de lucru și să asigurăm faptul că normele convenite în comun sunt respectate în întreaga UE. Acesta este motivul pentru care propunem îmbunătățiri vizând modernizarea sistemului existent de control pentru a-l face mai eficient și pentru a asigura faptul că toți operatorii din industria pescuitului din UE sunt tratați în mod egal.”

Propunerea Comisiei include:

  • Măsuri menite să îmbunătățească asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, cu o listă de criterii comune pentru ceea ce se consideră a fi o încălcare gravă și pentru sancțiunile aferente, precum și să consolideze sistemul actual de puncte pentru navele autorizate, menit să funcționeze asemănător sistemelor de contravenții rutiere aplicate participanților la traficul rutier în majoritatea statelor membre;
  • Un sistem mai fiabil și complet de date referitoare la activitățile de pescuit, inclusiv digitalizarea completă a raportării capturilor, aplicabil tuturor navelor de pescuit din UE (inclusiv navelor mai mici de 12 metri), un sistem de urmărire electronică pentru toate navele, noi proceduri de cântărire pentru produsele pescărești și norme mai stricte privind înregistrarea capturilor în cazul pescuitului recreativ;
  • Trasabilitatea îmbunătățită a produselor pescărești și de acvacultură, obținute în UE și a celor importate. Ca urmare a digitalizării, controalele vor deveni posibile de-a lungul întregului lanț de aprovizionare pentru toate produsele pescărești și de acvacultură, importate sau obținute în UE;
  • Norme mai stricte vizând echipamentele de pescuit. Echipamentele de pescuit abandonate, pierdute sau aruncate ca deșeuri sunt o sursă de deșeuri marine în mările europene. Comisia propune îmbunătățirea raportării cu privire la echipamentele de pescuit pierdute, în conformitate cu propunerea de reducere a impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, precum și implicarea producătorilor prin contribuții vizând acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor și eliminarea din mediu a echipamentelor de pescuit;
  • Revizuirea mandatului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) pentru a-i alinia pe deplin obiectivele cu cele ale politicii comune în domeniul pescuitului și pentru a-i consolida competențele de inspecție.

Normele revizuite vor crește nivelul de respectare a legislației, vor moderniza gestionarea datelor și, în cele din urmă, vor determina creșterea eficienței măsurilor de control, spre beneficiul activităților de pescuit din UE. Îmbunătățirea modului în care UE poate monitoriza asigurarea respectării normelor UE privind pescuitul va intensifica lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. În plus, va fi sprijinită punerea efectivă în aplicare a obligației de debarcare, care intră pe deplin în vigoare începând cu anul viitor și care impune pescarilor să debarce toate capturile pentru a pune capăt practicii risipitoare de aruncare înapoi în mare a capturilor nedorite.

Context

Actualul Regulament privind controlul [Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului], care a intrat în vigoare în 2010, a jucat un rol important în creșterea nivelului de respectare de către statele membre a normelor convenite în comun ale politicii comune în domeniul pescuitului. De asemenea, el a contribuit la asigurarea unor condiții echitabile de concurență pentru toți operatorii. Sistemul de control a fost conceput pentru:

  • a asigura faptul că se realizează capturi doar în măsura cantităților de pește permise și că pescuitul ilegal este împiedicat
  • a permite colectarea de date în scopul gestionării posibilităților de pescuit
  • a clarifica rolurile respective ale statelor membre ale UE și ale Comisiei
  • a asigura faptul că normele și sancțiunile sunt aplicate în mod uniform în întreaga UE
  • a permite urmărirea și controlul produselor pescărești de-a lungul lanțului de aprovizionare, de la pescar la consumator.

Propunerile Comisiei vor fi transmise acum Parlamentului European și Consiliului în vederea adoptării.

Informații suplimentare

Propunerea Comisiei

Întrebări și răspunsuri

Politica comună a UE în domeniul pescuitului

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)

IP/18/3978

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar