Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen redo att förhandla fram nytt långgående partnerskap med 79 länder i Afrika, Västindien och Stilla havet

Bryssel den 22 juni 2018

Europeiska kommissionen har i dag fått rådets bemyndigande att börja förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS).

Kommissionen välkomnar rådets beslut om inleda förhandlingarna med AVS-länderna de kommande veckorna. Den nuvarande avtalet, Cotonouavtalet, löper ut i februari 2020.

EU:s kommissionär med ansvar för internationellt samarbete och utveckling, Neven Mimica, hade följande kommentar: – Vi är redo att ge oss in i ett modernt och dynamiskt partnerskap med våra partner i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Det nya partnerskapet blir ett kraftfullt verktyg för att gemensamt tacka globala utmaningar – exempelvis att bekämpa fattigdom och ojämlikhet, att verka för fred och säkerhet, att motverka klimatförändringen och att skapa en hållbar tillväxt för alla.

De viktigaste målen med förhandlingarna:

  • Att skapa en ny rättsligt bindande ram, som är anpassad till dagens verklighet och bygger på en modern och framåtblickande agenda.
  • Att undersöka nya sätt att uppnå frågor av centralt intresse och bättre bemöta globala utmaningar, t.ex. tillväxt för alla, investeringar, nya jobb, hållbar utveckling, fred, säkerhet och migration, utveckling av mänskliga resurser, grundläggande friheter, mänskliga rättigheter, rättsstatlighet och demokratiska principer.
  • Att bygga upp en stark allians i internationella forum, eftersom EU och AVS-länderna utgör över hälften av FN:s medlemmar.
  • Att utveckla en mer skräddarsydd strategi i förhållande till Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.
  • Att dra lärdom av 43 år av samarbete mellan EU och AVS-länderna för att främja färdplanerna för hållbar utveckling (FN:s Agenda 2030 – målen för hållbar utveckling, Parisavtalet om klimatförändringar, det europeiska samförståndet om utveckling, Afrikaagendan 2063 m.fl.).

Bakgrund

Partnerskapet mellan EU och AVS-länderna är ett av de äldsta och mest omfattande rättsligt bindande samarbetsavtal som EU har med länder utanför unionen. Fler än hundra länder och över 1,5 miljard människor omfattas av Cotonouavtalet, som löper ut i februari 2020. Enligt bestämmelserna i avtalet ska förhandlingar om ett framtida partnerskap inledas senast i augusti 2018.

Läs mer

Frågor och svar om det framtida partnerskapet mellan EU och AVS-länderna efter 2020

 

IP/18/3930

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar