Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio valmis aloittamaan neuvottelut uudesta kumppanuussopimuksesta 79 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maan kanssa

Bryssel 22. kesäkuuta 2018

Euroopan komissio sai tänään neuvostolta valtuutuksen käynnistää neuvottelut uudesta kumppanuussopimuksesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maiden kanssa.

Euroopan komissio on tyytyväinen neuvoston päätökseen, jonka mukaan neuvottelut AKT-maiden kanssa voidaan aloittaa lähiviikkoina. Suhteiden nykyisen perustan, Cotonoun sopimuksen, voimassaolo päättyy helmikuussa 2020.

Kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava komissaari Neven Mimica totesi tässä yhteydessä: ”Olemme valmiit nykyaikaiseen ja dynaamiseen kumppanuuteen Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa. Uudenlainen kumppanuus on tehokas väline etsittäessä yhdessä vastauksia maailmanlaajuisiin haasteisiin köyhyyden ja epätasa-arvon poistamisesta rauhaan ja turvallisuuteen sekä ilmastonmuutoksesta kaikkien kannalta kestävään kasvuun.”

Neuvottelujen keskeiset tavoitteet:

  • Sovitaan uudesta oikeudellisesti sitovasta ja nykytodellisuuteen sopivasta kehyksestä, jonka perustana on moderni ja tulevaisuuteen suuntautuva asialista.
  • Etsitään uusia tapoja saavuttaa keskeiset tavoitteet ja tartutaan tehokkaammin maailmanlaajuisiin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi osallistava kasvu, investoinnit, kestävä kehitys, rauha, turvallisuus ja muuttoliike, inhimillinen kehitys, perusvapaudet, ihmisoikeudet sekä oikeusvaltion ja demokratian periaatteet.
  • Muodostetaan vahva liittoutuma kansainvälisillä foorumeilla, sillä YK:n jäsenistä yli puolet on EU- ja AKT-maita.
  • Eriytetään tarkoituksenmukaisemmin lähestymistapoja Afrikkaan sekä Karibian ja Tyynenmeren alueisiin.
  • Hyödynnetään EU:n ja AKT-maiden 43-vuotisen yhteistyön kokemuksia kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden edistämiseksi (esim. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, Pariisin ilmastosopimus, kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus ja Afrikan Agenda 2063 -toimintaohjelma).

Tausta

EU–AKT-kumppanuus on yksi vanhimpia ja laaja-alaisimpia oikeudellisesti sitovia yhteistyökehyksiä, joista EU on sopinut kolmansien maiden kanssa. Cotonoun sopimus on yhdistänyt yli sata maata ja yli 1,5 miljardia ihmistä, mutta sen voimassaolo päättyy helmikuussa 2020. Neuvottelut kumppanuuden jatkosta on määrä aloittaa viimeistään elokuussa 2018.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia EU–AKT-kumppanuudesta vuoden 2020 jälkeen

 

IP/18/3930

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar