Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Sigurnosna unija: Komisija nastavlja raditi na suzbijanju terorističke radikalizacije

Bruxelles, 24. siječnja 2018.

Komisija je danas izvijestila o napretku prema učinkovitoj i istinskoj sigurnosnoj uniji, u što su uključeni prioriteti poput suzbijanja radikalizacije, jačanja kibersigurnosti i zaštite javnih prostora.

Budući da je u Zajedničkoj izjavi o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2018. – 2019. utvrđeno da je sigurnost jedan od ključnih prioriteta, Komisija iznosi niz mjera koje treba poduzeti tijekom sljedećih mjeseci kako bi se osnažila potpora koja se pruža državama članicama i kako bi se ubrzao rad EU-a na tome. Komisija će nastaviti poticati napredak prije rujanskog neslužbenog sastanka čelnika o sigurnosti, najavljenog u programu čelnika.

Povjerenik za unutarnje poslove, migracije i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: „Sigurnost ostaje ključni izazov Europe i najvažniji prioritet za EU, što je iskazano u Zajedničkoj izjavi institucija EU-a za 2018. – 2019. Moramo i dalje raditi s istim zamahom te zajednički postići stvarne rezultate u pogledu naše sigurnosti. Moramo učiniti više da europske građane zaštitimo i izvan interneta i na njemu. Borba protiv terorističke propagande na internetu ostaje područje u kojem postoji jasna potreba za hitnim djelovanjem. Komisija će djelovati bude li potrebno, a sve su mogućnosti otvorene.”

Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King izjavio je: „Tijekom protekle godine pojačali smo nastojanja u otklanjanju nedostatka informacija, u borbi protiv radikalizacije i zaštiti naših javnih prostora. Sveobuhvatan pristup donosi rezultate: moramo zadržati zamah koji će nam osigurati istinsku, učinkovitu sigurnosnu uniju. Moramo rješavati problem terorizma u njegovu izvorištu, radikalizaciji koja bi mogla potaknuti osobe u Europi da prihvate nasilne i ekstremističke ideologije. Nastavit ćemo raditi sa stručnjacima, oblikovateljima politika i internetskom poduzećima na tom ključnom pitanju – ostalo nam je još puno posla.”

Jačanje borbe protiv radikalizacije

Skupina na visokoj razini za suzbijanje radikalizacije, koju je Komisija osnovala u srpnju 2017., u svojem je privremenom izvješću pozvala na sustavniju razmjenu spoznaja o borbi protiv radikalizacije među državama članicama, stručnjacima i istraživačima i na jaču potporu EU-a. Kao prvi korak u radu na temelju tih preporuka Komisija će ojačati koordinaciju na razini EU-a radi sprječavanja terorizma. Komisija će i osnažiti mjere protiv radikalizacije u zatvorima te protiv terorističke propagande i na internetu i izvan njega. Komisija potiče internetske platforme da ubrzaju svoja nastojanja da se teroristički sadržaji na internetu uklone u najkraćem mogućem roku te istražuje konkretnije korake za poboljšanje mjera protiv terorističkih sadržaja na internetu prije razmatranja o tome je li potrebno novo zakonodavstvo. Nakon teritorijalnih gubitaka Daiša u Siriji i Iraku, na konferenciji koju će Komisija organizirati u travnju raspravljat će se o odnosu prema povratnicima, uključujući žene i djecu.

Mobiliziranje sredstava za kibersigurnost i zaštitu javnih prostora

Komisija nastavlja provoditi svoju strategiju za kibersigurnost iz rujna 2017., uspostavljajući mrežu centara za stručnost u području kibersigurnosti i centar za istraživanje i kompetencije u području kibersigurnosti. U prvom tromjesečju 2018. za potporu ovoj mreži provodi se pilot projekt u okviru programa Obzor 2020. vrijedan 50 milijuna eura. Uz to, kao odgovor na poziv država članica za dodatnu potporu na sastanku Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove prošlog prosinca, Komisija će osigurati dodatnih 5 milijuna eura za jačanje Europolovih kapaciteta za dešifriranje radi potpore tijelima kaznenog progona u kaznenim istragama, kako je najavljeno u njezinu jedanaestom izvješću o napretku.

U pogledu zaštite javnih prostora pojačava se suradnja privatnih operatora javnih prostora, kao što su prometna čvorišta, stadioni i trgovački centri, s lokalnim i regionalnim vlastima. Komisija je u prosincu organizirala prvi sastanak Foruma operatora EU-a, koji je bio usmjeren na razmjenu informacija i smjernica za otkrivanje te na ispitivanje novih tehnologija i sigurnosnih rješenja. Nakon toga uslijedio je prvi poseban sastanak s iznajmljivačima automobila kako bi se razmotrile moguće zajedničke mjere kojima bi se teroristima dodatno otežalo unajmljivanje vozila za upotrebu u napadima. U siječnju 2018. objavit će se skup smjernica za sigurnost s uputama za europske vozače kamiona, cestovne prijevoznike i druge ključne dionike o rješavanju mogućih prijetnji od terorizma. U sklopu tih nastojanja Komisija će uspostaviti mrežni portal za sve uključene aktere kako bi se razmjenjivale najbolje prakse, a s Odborom regija organizira konferenciju s gradonačelnicima iz cijele Europe zakazanu za 8. ožujka.

Napredak u pogledu borbe protiv financiranja terorizma, zaštite zračnog prometa i drugih prioriteta

U današnjem se izvješću sagledava i napredak postignut u provedbi drugih prioritetnih sastavnica Europskog programa sigurnosti, uključujući razmjenu informacija, borbu protiv financiranja terorizma, istraživanja u području sigurnosti te sigurnost zračnog prometa, kao i vanjsku dimenziju. Komisija potiče suzakonodavce da u predstojećim tjednima postignu dogovor o europskom sustavu za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i prijedlozima za jačanje Schengenskog informacijskog sustava (SIS). 

Kontekst

Sigurnost je politički prioritet od početka mandata Junckerove Komisije – od Političkih smjernica predsjednika Junckera iz srpnja 2014. do najnovijeg govora o stanju Unije od 13. rujna 2017.

Predsjednik Europskog parlamenta, rotirajuće predsjedništvo Vijeća i Europska komisija potpisali su 14. prosinca 2017. Zajedničku izjavu o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2018. – 2019., u kojoj je naglašena izuzetna važnost bolje zaštite sigurnosti građana stavljanjem tog cilja u središte zakonodavnog rada Unije. Prioritet su inicijative osmišljene kako bi se državama članicama osiguralo da znaju tko prelazi zajedničke vanjske granice EU-a te one kojima je cilj uspostava interoperabilnih informacijskih sustava EU-a za upravljanje sigurnošću, granicama i migracijama te jačanje instrumenata za borbu protiv terorizma i sprječavanje pranja novca.

Europski program sigurnosti vodič je za rad Komisije u tom području i u njemu se utvrđuju glavne mjere za osiguravanje učinkovitog odgovora EU-a na sigurnosne i terorističke prijetnje, uključujući borbu protiv radikalizacije, jačanje kibersigurnosti, suzbijanje financiranja terorizma i poboljšanje razmjene informacija. Nakon donošenja programa ostvaren je znatan napredak u njegovoj provedbi, čime se stvaraju uvjeti za uspostavu učinkovite i istinske sigurnosne unije. Taj se napredak odražava u Komisijinim izvješćima koja se redovito objavljuju.

Dodatne informacije

Trinaesto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

Informativni članak: Sigurnosna unija – Europa koja štiti

Europski program sigurnosti

Program čelnika

IP/18/381

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar