Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Integrarea migranților: Comisia prezintă un set de instrumente pentru a ajuta statele membre să utilizeze în mod optim fondurile UE

Bruxelles, 24 ianuarie 2018

Comisia a publicat astăzi o serie de instrumente destinate autorităților naționale și regionale cu scopul de a le ajuta să elaboreze strategii și proiecte de integrare a migranților și să identifice resursele UE disponibile.

Obiectivul acestui set de instrumente este de a contribui la definirea unor strategii locale de integrare sprijinite prin resurse ale UE utilizate concertat și încadrate încă în actuala perioadă bugetară 2014-2020.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Investițiile din prezent în politicile de integrare sunt esențiale pentru ca Europa să rămână prosperă, solidară și favorabilă incluziunii și în viitor. Acest obiectiv reprezintă o prioritate pentru următorii ani. Numai prin integrarea cu succes a migranților putem transforma migrația într-o oportunitate reală pentru toți: pentru cetățenii noștri, pentru migranți și refugiați, precum și pentru societățile noastre în general.”

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a adăugat: „Utilizarea optimă a fondurilor UE, cum ar fi Fondul social european, joacă un rol important în sprijinirea integrării persoanelor care provin din familii de migranți, continuând în același timp investițiile pentru sprijinirea forței de muncă a UE din prezent. În plus, am instituit un Instrument de stabilire a profilului de competențe care permite resortisanților din țările terțe să își ofere competențele pe piața europeană a muncii.”

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Uniunea Europeană are ambiția de a transforma provocarea reprezentată de migrație într-o oportunitate pentru societățile și economiile noastre. Acest set de instrumente aduce un mic aport la concretizarea acestei ambiții; el va contribui la integrarea cu succes a migranților la nivel local, sprijinită de UE și de resursele sale.”

Setul de instrumente identifică cinci priorități pentru elaborarea de strategii de integrare pe termen lung holistice și eficiente: primirea; educația; găsirea unui loc de muncă; găsirea unei locuințe și accesul la serviciile publice. Setul enumeră cele mai presante provocări care fac obiectul acestor cinci priorități și propune măsuri de sprijin adecvate, fiecare fiind corelată cu fondul UE corespunzător.

De exemplu, în domeniul educației, se pot utiliza împreună diferite fonduri ale UE pentru ca școlile să fie mai favorabile incluziunii și mai puțin segregate: Prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pot fi finanțate unități de învățământ modernizate și accesibile. Fondul social european (FSE) și FAMI pot sprijini acțiuni speciale de formare a cadrelor didactice care să le ajute la combaterea abandonului școlar, în timp ce FEAD poate oferi ajutor material studenților și elevilor cu dificultăți materiale.

Statele membre și regiunile din UE au o la dispoziție o gamă largă de instrumente de finanțare din partea UE pe care le pot folosi pentru a sprijini diferite tipuri de proiecte în domeniul integrării - de la furnizarea de cursuri de limbă și asistență medicală la sosire până la ajutorul acordat migranților pentru a-și găsi un loc de muncă, o locuință sau un loc în societate. Acestea includ fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) sau Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD). 

Context:

Deși responsabilitatea pentru integrare revine în primul rând statelor membre, Uniunea Europeană a stabilit în cadrul Planului de acțiune privind integrarea din 2016 măsuri pentru încurajarea și sprijinirea statelor membre în eforturile lor de a promova integrarea resortisanților țărilor terțe. Aceste măsuri includ și instrumente de finanțare specifice care abordează coeziunea economică și socială între statele membre.

În plus, una dintre acțiunile din cadrul Noii agende pentru competențe în Europa include înființarea Instrumentului european de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe, un instrument offline și online care va face posibilă prezentarea de către resortisanții țărilor terțe a competențelor, calificărilor și experienței dobândite într-o manieră care să fie bine înțeleasă de către angajatorii, furnizorii de educație și formare și organizațiile care lucrează cu migranți din întreaga Uniune Europeană.

În evaluarea la jumătatea perioadei a cadrului bugetar 2014-2020, Comisia a propus introducerea unei noi priorități de investiții în actualul regulament privind politica de coeziune, dedicată exclusiv integrării migranților. Obiectivul este de a facilita modificarea programelor politicii de coeziune pentru a redirecționa fonduri către noi priorități rezultate din provocările migrației.

Pentru informații suplimentare:

Set de instrumente privind utilizarea fondurilor UE pentru integrarea persoanelor care provin din familii de migranți

Evenimentul de lansare a setului de instrumente în cadrul Comitetului Economic și Social European

@Avramopoulos @MarianneThyssen@CorinaCretuEU

@EUHomeAffairs @EU_Social @EU_Regional

 

 

 

IP/18/364

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar