Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia ia măsuri pentru creșterea încrederii în studiile științifice în domeniul siguranței alimentare

Bruxelles, 11 aprilie 2018

Astăzi, Comisia răspunde preocupărilor exprimate de cetățeni în cadrul unei inițiative cetățenești europene de succes printr-o propunere de îmbunătățire a transparenței studiilor științifice în domeniul siguranței alimentare.

Propunerea se bazează, de asemenea, pe verificarea de către Comisie a adecvării legislației alimentare generale care, deoarece datează din 2002, necesită o actualizare. Aceasta:

 • va oferi cetățenilor un acces mai bun la informațiile referitoare la aprobările privind lanțul agroalimentar transmise Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA),
 • va oferi posibilitatea solicitării de către Comisie a unor studii suplimentare și
 • îi va implica mai mult pe oamenii de știință din statele membre în procedurile de aprobare.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „În prezent, abordăm preocupările cetățenilor de a îmbunătăți transparența luării deciziilor, de a oferi un acces mai bun la informațiile relevante și de a asigura faptul că la baza deciziilor în acest domeniu sensibil rămâne o evaluare de încredere a riscurilor, bazată pe știință.”

Vytenis Andriukaitis, comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: „Evaluarea riscurilor privind siguranța alimentară în UE este una dintre cele mai stricte din lume. Ea va deveni de acum înainte și mai solidă prin adoptarea unor norme mai clare privind transparența și printr-o comunicare mai eficientă a riscurilor pe parcursul întregului proces. Datorită acestei reforme, cetățenii vor avea un acces imediat la studiile științifice care vin în sprijinul cererilor de autorizare. Fac apel la statele membre și la Parlamentul European să transforme cât mai rapid această propunere într-un act legislativ, astfel încât să putem oferi cetățenilor rezultate concrete înainte de alegerile europene de anul viitor.”

Comisia propune o revizuire țintită a regulamentului privind legislația alimentară generală[1], combinată cu o revizuire a opt acte legislative sectoriale, pentru a le aduce în conformitate cu normele generale și pentru a consolida transparența în ceea ce privește OMG-urile, aditivii pentru hrana animalelor, aromele de fum, materialele care intră în contact cu alimentele, aditivii alimentari, enzimele și aromele alimentare, produsele de protecție a plantelor și alimentele noi.

Principalele elemente ale propunerii:

 • Asigurarea unei transparențe sporite, permițând cetățenilor un acces automat și imediat la toate informațiile legate de siguranță prezentate de industrie în cadrul procesului de evaluare a riscurilor;
 • Crearea unui registru european comun al studiilor comandate, pentru a garanta faptul că întreprinderile care solicită o autorizație prezintă toate informațiile relevante și nu ascund studiile nefavorabile;
 • Posibilitatea solicitării unor studii suplimentare de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, la cererea Comisiei și finanțate de la bugetul UE;
 • Obligația consultării părților interesate și a publicului cu privire la studiile prezentate de industrie în sprijinul cererilor de autorizare a produselor;
 • Creșterea implicării statelor membre în structura, guvernanța și grupurile științifice ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară;
 • Consolidarea comunicării riscurilor către cetățeni, prin acțiuni comune de creștere a încrederii consumatorilor, prin promovarea sensibilizării și înțelegerii publicului și printr-o mai bună explicare a avizelor științifice emise de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, precum și a elementelor care stau la baza deciziilor privind gestionarea riscurilor. 

Context

În 2002, legislația alimentară generală a stabilit principiul analizei riscurilor drept principiu general al legislației UE în domeniul alimentar. Ea a creat un sistem de siguranță alimentară al UE în care responsabilitatea pentru evaluarea riscurilor (știința) și pentru gestionarea riscurilor (politica) sunt ținute separat. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a fost înființată ca agenție independentă a UE responsabilă cu consilierea științifică privind riscurile asociate lanțului agroalimentar.

Rezultatele unei verificări a adecvării legislației alimentare generale, publicate la începutul acestui an, a confirmat că legislația își îndeplinește obiectivele principale de a asigura un înalt nivel de protecție a sănătății umane și buna funcționare a pieței interne. În special, abordarea bazată pe riscuri a legislației alimentare a UE a ridicat nivelul general de protecție împotriva eventualelor riscuri în materie de siguranță alimentară. Cu toate acestea, verificarea adecvării a evidențiat, de asemenea, preocupările cetățenilor cu privire la transparența studiilor științifice și a procesului de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului agroalimentar.

La 6 octombrie 2017, inițiativa cetățenească europeană intitulată „Interzicerea glifosatului și protecția oamenilor și mediului de pesticide toxice” a fost prezentată Comisiei împreună cu declarațiile de susținere din partea a 1 070 865 de europeni. Una dintre solicitările din cadrul inițiativei a fost îmbunătățirea transparenței studiilor științifice transmise Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și înlesnirea comandării de studii de către autoritățile publice. Comisia a răspuns la această inițiativă la 12 decembrie 2017. Patru inițiative cetățenești de succes au colectat până în prezent peste 1 milion de semnături fiecare, iar Comisia a întreprins acțiuni subsecvente cu privire la 3 dintre acestea.

Etapele următoare

 • Propunerile legislative urmează să fie transmise Parlamentului European și statelor membre spre adoptare.
 • Comisia intenționează ca această propunere să fie adoptată încă în actuala perioadă legislativă, adică până la jumătatea anului 2019, în vederea punerii rapide în aplicare.

Pentru informații suplimentare

MEMO: Propunerea Comisiei privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în ceea ce privește lanțul alimentar

Comunicarea Comisiei privind inițiativa cetățenească europeană intitulată „Interzicerea glifosatului”

Transparența și durabilitatea evaluării riscurilor a UE în ceea ce privește lanțul alimentar

Urmăriți-ne pe Twitter: @ Food_EU

 

[1] Regulamentul (CE) nr. 178/2002

IP/18/2941

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar