Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Erasmus+ odslej tudi virtualen

Bruselj, 15. marca 2018

Erasmus+, eden najbolj prepoznavnih in uspešnih programov EU, danes k svojim ukrepom mobilnosti dodaja spletno različico, s pomočjo katere se bo povezalo več študentov in mladih iz evropskih držav in južnega sosedstva EU.

Evropska komisija danes začenja projekt Virtualne izmenjave Erasmus+, da bi v naslednjih dveh letih z digitalnimi učnimi pripomočki spodbudila medkulturni dialog in izboljšala spretnosti vsaj 25 000 mladih. Projekt zajema 33 držav programa Erasmus+ in območje južnega Sredozemlja, ki obsega Alžirijo, Egipt, Izrael, Jordanijo, Libanon, Libijo, Maroko, Palestino*, Sirijo in Tunizijo. 

Spletna različica Erasmus+ bo dopolnjevala tradicionalni program fizične mobilnosti in bi se v prihodnosti lahko razširila na druge regije sveta. 

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics je dejal: „Erasmus+ je sicer zelo uspešen program, vendar ni vedno dostopen vsem. S pobudo Virtualne izmenjave Erasmus+ bomo omogočili več medosebnih stikov, dosegli mlade iz različnih socialnih okolij ter spodbudili medkulturno razumevanje. S tem spletnim orodjem se bo več mladih iz EU povezalo z vrstniki iz drugih držav. Zgradili se bodo mostovi in pomagale razviti spretnosti, kot so kritično razmišljanje, medijska pismenost, znanje tujih jezikov in timsko delo.“ 

Pobuda Virtualne izmenjave Erasmus+ bo z vodenimi razpravami, mednarodnimi projektnimi skupinami, odprtimi spletnimi tečaji in usposabljanjem na področju zagovorništva povezala mlade, mladinske delavce, študente in akademike iz evropskih držav in južnega sosedstva EU. Tako se bodo lahko na primer mladi iz različnih držav enkrat tedensko povezali in s pomočjo moderatorja na podlagi vnaprej razdeljenega gradiva razpravljali o temah, kot so gospodarska gibanja ali podnebne spremembe. 

Vse aktivnosti bodo del visokošolskih izobraževalnih programov ali organiziranih mladinskih projektov. V pripravljalni fazi je pobuda vzbudila zanimanje univerz in mladinskih organizacij, vzpostavljenih je bilo že 50 partnerstev, 40 oseb pa je bilo usposobljenih za moderatorje razprav.

 Stiki in izmenjave s kolegi iz tujine pomenijo odlično priložnost za pridobitev novega znanja in spretnosti ter za krepitev strpnosti in vzajemnega sprejetja. Virtualne izmenjave spodbujajo medkulturni dialog med mladimi v skladu s pariško deklaracijo, sprejeto na neformalnem srečanju ministrov EU za izobraževanje marca 2015. Cilj deklaracije je spodbujanje državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije z izobraževanjem.

Ozadje 

Med pilotno fazo bo v pobudo Virtualne izmenjave Erasmus+ s proračunom 2 milijona evrov do decembra 2018 vključenih vsaj 8 000 mladih. Če bo uspešna, naj bi se pobuda podaljšala do konca leta 2019 in dosegla še 17 000 ljudi. V prihodnosti bi lahko ta pobuda postala običajen ukrep in se razširila, tako da bi zajela še več mladih v drugih regijah. 

Erasmus+ že podpira učno mobilnost in mobilnost poučevanja med južnim sosedstvom EU in EU. Od leta 2015 je bilo financiranih več kot 1 000 projektov sodelovanja med evropskimi in južnosredozemskimi univerzami, v okviru katerih bo lahko po načrtih približno 15 000 študentov in osebja iz južnega Sredozemlja prišlo v Evropo, več kot 7 000 Evropejcev pa bo poučevalo ali študiralo v navedenih državah. Poleg tega je okoli 2 200 mladih iz južnega sosedstva EU in mladinskih delavcev vsako leto vključenih v projekte neformalnega učenja. 

Več informacij 

Domača stran Virtualne izmenjave Erasmus+

 

* To poimenovanje ne pomeni priznanja države Palestine in ne posega v stališča posameznih držav članic glede tega vprašanja.

IP/18/1741

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar